עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות היוצרים בצילום עיתונות – למי?
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - זכויות יוצרים - קנין רוחני - צילום עיתונות - הגנה על זכויות יוצרים - יצירה מקורית
 
עורך דין יורם ליכטנשטיין

  מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין
זכויות היוצרים בצילום עיתונות – למי?
מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין


סעיף 1 לחוק זכויות יוצרים 1911 (אכן, חוק מנדטורי שעודנו בתוקף ובעל חשיבות יומיומית) קובע מה היא בעצם זכות יוצרים – הזכות להעלות יצירה על במה, לפרסמה, להעתיקה, להוציאה לאור, להמחיזה, להעלותה על תקליט וכיוצא בזה.

"יצירה" יכולה להיות למעשה כל יצירה עצמאית ומקורית בתחומי הספרות, דרמה, מוסיקה ואמנות (כולל, למשל, פיסול ואף תוכנת מחשב) ובלבד שיש בה מידה מסוייימת של מקוריות וכן שיש לה ביטוי פיסי (כך, למשל, על הופעתו של שחקן בהצגת תיאטרון, יחול חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, ולא חוק זכויות יוצרים. להבחנה בין הארוע עצמו לתיעודו, זכורה פרשת שידורי טורניר הטניס מוימבלדון בפרשת Tele-Event).

זכות זו הינה "זכות שלילית", כלומר – זכות המאפשרת למנוע מאחרים עשיית שימוש ביצירה אלא בהסכמתו של בעל הזכות המקורי. כעת נבדוק מי הוא בעל הזכות בענייננו.

סעיף 5(1) לחוק קובע, כי יוצרה של יצירה הינו בעל זכויות היוצרים בה. כלומר – מי שהפעיל את יכולתו ויצר יצירה מקורית, הוא בעל הזכויות בה (אין צורך ברישום הבעלות לעניין זכות יוצרים, אלא יש חובה להוכיח את עצם היצירה אם מתעורר סכסוך).

סעיף 2 לחוק קובע כי הזכות מופרת מקום בו עושה אדם שימוש בזכות כששימוש זה נתון לבעל הזכות. כלומר, אם מישהו עושה פעולה ביצירה שבעל הזכות זכאי לה, הרי בעל הזכות אף זכאי למנוע את עשיית אותה פעולה אם לא הסכים לה.

לכך, כמובן, נמצא חריגים שחלקם מנויים בסעיף (שימוש ברשות מבעל הזכות, שימוש במסגרת טיפול הוגן למחקר עצמי או ביקורת וכיוב'). הפרת הזכות תעשה, בין היתר, גם בעת הצגה של היצירה לצרכים מסחריים.

על פניו משמעות הדבר היא, שהצלם הוא היוצר ולפיכך גם בעל זכות היוצרים, על פי חוק.
אלא, שישנם מקרים בהם הדין מקנה את זכות היוצרים גם למי שאינו יוצרה של הזכות למרות העדרו של הסכם בין היוצר לבין הבעלים. מצבים שכאלה נזכרים, למשל בסעיף 5 לחוק ויחולו במקרים הבאים:

1. אם מדובר בפיתוח, צילום או תמונה; והקלישאה ("נגאטיב") הוזמנה על ידי מישהו אחר תמורת דבר ערך (תשלום בכסף או בדרך אחרת) ואין הסכם מפורש שקובע אחרת. אם תנאים אלו התקיימו, זכות היוצרים שייכת לבעל הקלישאה – המזמין ששילם עליה (כפי שנפסק גם בפרשת סטרוסקי נ' גלידות ויטמן ביחס לשלט פרסומת).

2. אם המחבר עבד אצל אדם אחר בחוזה שירות או חוזה שוליאות (חוק מ-1911, זוכרים?) והיצירה נעשתה במסגרת ביצועו של אותו חוזה, יהיה המעסיק בעל זכות היוצרים. אלא,שאם היצירה נעשתה עבור עיתון או כתב עת אחר הרי בהעדר הסכם אחר בין הצדדים יכול מחבר היצירה למנוע את פירסומה שלא בעיתונים ובכתבי עת. כלומר, היה ונכתבה כתבה לעיתון, ובעל העיתון מעוניין לפרסמה ככרזת פרסומת להצגה כלשהי, לא ניתן לעשות זאת בלי הסכמת היוצר (כמובן, אלא אם יש הסכם בין הצדדים קובע אחרת).

למרות שהחריג השני מדבר לכאורה בעיתון, הרי הוא אינו רלוונטי בענייננו, שכן הסעיף עוסק בכתבה בעוד שעניין לנו כאן בצילום והסעיף קובע מפורשות על אילו סוגים של יצירות הוא יחול.

לפיכך, נותר החריג הראשון שאכן חל בענייננו. יש לבדוק האם העניין עומד בתנאים הקבועים בו. אם, למשל, העיתון שולח צלמת לצלם אירוע מסויים עבור תמונה המלווה כתבה – אין ספק שזכות היוצרים היא של העיתון, אלא אם נאמר אחרת. אולם, אם הצלמת מציגה בפני העיתון מספר תמונות לבחירה לשם עיטור דפיו, והעיתון זכאי לבחור או שלא לבחור כל אחת מהן, לא ברור עד כמה יחול הסעיף ויתכן שהזכות תיוותר של הצלמת.

בעניין הלן רבינוביץ נ' יצחק מירלין משנת 1956, נעשתה עיסקה בין רקדנית בלט לבין צלמים, לפיה יצלמו הצלמים את הרקדנית לפרסום על כרטיסי ברכה וכיוב' ויגרמו לפרסומם ברבים, ומנגד יגדל פרסומה של הרקדנית. התביעה הוגשה, כאשר הצילומים נמכרו לחברת כרטיסי ברכה שהדפיסה את הצילום בלא ציון שמה של הרקדנית. בעניין זה תביעתה של הרקדנית על בסיס סעיף 5 נדחתה, שכן היא לא הזמינה את הנגאטיב ואף לא נתנה דבר מה בעל ערך כנגד היצירה. מכיוון שהיחסים לא היו כיחסי לקוח הפונה לצלם ומשלם לו כסף בגין התמונה – נדחתה תביעת התובעת. מכלל לאו נשמע הן – כלומר, במקרה בו המזמין הזמין את התמונה ושילם דבר ערך עבורה, דומה כי בית המשפט יפסוק שזכות היוצרים בה תעבור אליו.

משהועברה זכות היוצרים בתמונה לידי המזמין, זכאי המזמין לעשות בה שימוש לפי ראות עיניו – הוא בעליה כעת, והיוצר אינו יכול להגביל אותו לטווח כזה או אחר של פרסום.

אלא, שגם אם זכות היוצרים מועברת, יש לזכור את סעיף 4א' לפקודת זכויות יוצרים, הקובע קיום של זכות יוצרים מוסרית (שעל אף שמה הינה זכות חוקית למהדרין, אשר הדין מגן עליה). הזכות המוסרית נועדה לאפשר ליוצר (אפילו אם העביר את זכות היוצרים החומרית שלו, וראו סעיף 4א(4)) למנוע פעולות המביאות לפחיתות ערכה של היצירה (והדוגמא לכך לאחרונה הינה העתירה בדבר אי תחזוקתו הנאותה של פסלו של טומרקין שבכיכר רבין בתל אביב והוויכוח שנסב סביב מזרקת אגם בכיכר דיזנגוף).

סופו של דבר, התשובה בענייננו תלויה רבות בנסיבות הספציפיות של כל מקרה, אולם הדרך הנכונה להתגבר על תהיות וחוסר בטחון כאמור, הינה אכן להגיע להסכם חתום מראש, הקובע את גורל זכות היוצרים ומכתיב את זכויות הצדדים לעיסקה טרם התעוררותו של סכסוך.

הכנת וחתימת הסכם ממצה תפתור את מרבית הבעיות המוצגות לעיל, שכן העברת זכות יוצרים המבוצעת בכתב – מחייבת.

אזהרה: האמור לעיל מהווה סקירה כללית ולא ממצה של החומר הרוולנטי. אין לראות באמור לעיל כל ייעוץ משפטי ספציפי, על אף שהוא מתייחס לשאלה ספציפית, ובכל מקרה של בעיה חוקית יש להתייעץ עם עורך דין ולפרוש בפניו את התמונה במלואה. הסתמכות על מה מבין האמור לעיל תהיה על אחריות המסתמך בלבד.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
טיפים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark