עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דיני מס ערך מוסף ועבירות מס בתאגיד - סמכויות רשות מע"מ לחייב בעל תפקיד בחברה בחובות החברה לפי סעיף 106ב
מידע משפטי בנושאים: מסים - פלילי - עבירות מס - דיני מע"מ - מס ערך מוסף - חברות - חיוב אישי של מנהל - בעל תפקיד - סעיף 106 ב לחוק מע"מ - גביה - אכיפה - שומה - ערעור
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
דיני מס ערך מוסף ועבירות מס בתאגיד - סמכויות רשות מע"מ לחייב בעל תפקיד בחברה בחובות החברה לפי סעיף 106ב
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
 1. 1.סעיף 106ב לחוק מע"מ, הוא סעיף גבייה מיוחד המאפשר למנהל מע"מ להרים את מסך ההתאגדות בהחלטה מנהלית שלו בלבד, ללא צורך באישור מקדים מבית המשפט, במקרים מסוימים, בהם "עשה" חבר בני אדם מעשה מהמפורטים בסעיף 117(א)(3), (6) או (ב).
 1. 2.עבירות מסוג 117(א) הן עבירות  מסוג עוון (עבירות מסוג רשלנות), המתייחסות במקרה של סעיף 117(א)(3) למסירת ידיעה לא נכונה או דוח או מסמך לא נכון לרשות מע"מ, ובמקרה של 117(א)(6) לאי הגשת דוח במועד. עבירות לפי סעיף 117(ב) הינן עבירות מסוג פשע, קרי במטרה לרמות את מע"מ.
 1. 3.כדי שהמנהל יוכל לייחס את חוב החברה לבעל המניות, דורש סעיף 106ב שהחוב יהיה לאחר הוצאת שומה שלא השיגו עליה, או החלטה בהשגה שלא הוגש עליה ערעור, או לאחר ערעור בבית משפט מחוזי. אם מדובר במעשה כמפורט בסעיף 117(א)(3) או (6), נדרשת גם הרשעה של המנהל במשפט פלילי בגין אותו מעשה, כתנאי נוסף לייחוס החוב באופן אישי. לשון הסעיף לא דורשת בשום מקרה הרשעה של החברה, להוכחת המעשה.
 1. 4.אם מדובר במעשה לפי 117(ב) לא קובע הסעיף (106ב), דרישת הרשעה כנגד בעל התפקיד. כל שנדרש הם "ראיות לכאורה שהמעשה נעשה בידיעת בעל התפקיד".
 1. 5.הדרישה המקלה של "ראיות לכאורה" בצירוף פרשנות שאינה דורשת הרשעה מהחברה עלולה לגרום לטעויות רבות וכואבות לבעלי תפקידים הואיל והסעיף מאפשר הרמת מסך בסיטואציות בהן ההיבט הפלילי טרם נבחן בבית משפט ואם הוגש ערעור אזרחי לבית המשפט העליון טרם ניתנה בו החלטה.
 1. 6.סעיף 64 לחוק מע"מ יוצר מנגנון מסוים של איזון, בכך שמנהל מע"מ מחויב לנקוט בצעדים לפני ביצוע פעולה של חיוב בעל תפקיד בחברה בגין חובות החברה.
 1. 7.המנהל מחויב לפי  סעיף 64(א) לחוק מע"מ להודיע לבעל התפקיד  על כוונתו לחייב אותו אישית בחובות החברה לפני נקיטה בהליך החיוב. סעיף 64 לחוק  מע"מ, קובע מפורשות כי יש ליידע את הנוגע בדבר (סעיף 64(א)), לאפשר לו לערער על ההחלטה תוך 30 יום לאחר שהומצאה לו ההחלטה, ואם הוגש ערעור הרי שהגשת הערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל.
 1. 8.יוצא שבמקרה שהוגש ערעור, לרשות מע"מ אין סמכות לנקוט בהליך גבייה על פי סעיף 64 ללא החלטה אחרת של בית המשפט של ערעור וזאת עד למתן החלטה בערעור.
 1. 9.החוק לא קובע חובת שימוע לפני נקיטה בהליך, אולם לשיטתנו לרשות מע"מ חובה כרשות מנהלית, וזאת על פי כללי הצדק הטבעי, לאפשר הליך של שימוע לפני נקיטה בהליך כל כך חמור כנגד בעל התפקיד.
 1. 10.בעניין זה אנו מציעים מנגנון איזון נוסף, באמצעות מתן פירוש מחמיר למונח "עשה" (המתייחס לחברה בעלת החוב) בסעיף 106ב(א) רישא.
 1. 10.1.לשיטתנו, כדי שחברה מסוימת תיחשב כמי ש"עשתה" מעשה כאמור בסעיף 117(ב), הדורש יסוד נפשי של כוונה מיוחדת, חייבת להיות הרשעה פלילית, כנגד החברה, הקובעת כי התקיימו היסודות הפיזיים והנפשיים של העבירה. פרשנות זו מחויבת לשיטתנו הואיל וכל עוד החברה לא הורשעה  הרי שחלה עליה חזקת החפות. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר בעלי התפקיד בחברה כפרו בטענותיהם בחקירתם במע"מ ובבית המשפט הפלילי.
 1. 10.2.יש לזכור כי המבחנים בבית משפט של ערעור מע"מ אזרחי (נטל הראיה על החברה המערערת) ומשפט פלילי (נטל ראיה כבד על המדינה, "למעלה מספק סביר") הינם שונים. הואיל וכך הרי שבהעדר הרשעה וכל עוד לא הוכחה אשמתה של החברה בפסק דין סופי וחלוט פלילי שבו נבחנות הוראות סעיף 117(ב) לפי כללי הוכחה ודיני ראיות פליליים, לא ניתן לקבוע כי אותה חברה אכן "עשתה" את אותן עבירות.
 1. 10.3.הפרשנות המוצעת כאן תיצור מנגנון איזון נוסף לקושי שהסעיף (106ב) מעורר, על ידי כך שתידרש הרשעה של החברה, להוכחת "המעשה". הואיל ובדרך כלל מוגש במקביל כתב אישום כנגד בעל התפקיד הרי שהרשעה של החברה מלווה בהרשעה של בעל התפקיד. אם לא הוגש כנגד בעל התפקיד כתב אישום או שהוא זוכה הרי שלא ניתן יהיה לחייב אותו באופן אישי.
 1. 10.4.ואם ישאל השואל כיצד יגן המנהל על הקופה הציבורית מפני הברחת נכסי החברה, עד למתן החלטות בהליכים השונים, הרי שהתשובה מצויה בסעיף אחר הנועד לכך סעיף 106.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark