עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סוגי וצורות הירושה המנויים בחוק הירושה- ירושה על פי דין
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - חוק הירושה - ירושה עם"י דין - צוואה - עקרון הפרנטלות - בן זוג - ילדים
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
דיני ירושה
צוואה

סוגי וצורות הירושה המנויים בחוק הירושה- ירושה על פי דין
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

  1. 1.ראשית דבר
  2. אדם יכול לרשת כספים של נפטר במספר דרכים. נסקור במספר מאמרים את הדרכים השונות המצויות בחוק ובפסיקה. והפעם -  נושא הירושה על פי דין.
  3. 2.מבוא
  4. בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן:"חוק הירושה"), מנויים שני סוגים של ירושות:"ירושה על פי דין ו "ירושה על פי צוואה". במאמר זה נבצע הבחנה בין שתי הירושות המוזכרות לעיל ועל ההבדלים והנפקדויות הנובעות מהבדל זה. כפי שידוע, עריכת צוואה הינה רשות ולא חובה על פי דין.
על מנת לממש את רצונם בהגיעם למאה ועשרים, מרבית האנשים עורכים צוואה ובה מפורטות בקשותיהן, דרישותיהן מהיורשים ו/או הגופים שהוגדרו על ידם בצוואה. הצוואה, היא הדרך, הכמעט ודאית, שבה יכול המנוח לממש את רצונו לאחר פטירתו. אולם, ישנם מקרים שבהם המנוח לא ערך צוואה ועל כן, במקרה כזה, חוק הירושה נותן מענה לאופן חלוקת הרכוש ("העיזבון") בין היורשים וזהותם.

בחוק הירושה קבועים שני מסלולים. המסלול הראשון עוסק בסיטואציה שבה האדם הותיר אחריו צוואה. מסלול זה מטרתו לכבד ולהגשים, למעט סייגים מועטים, את רצונו של המצווה. זהו המסלול הנקרא "ירושה על פי צוואה". – בנושא זה נדון במאמר הבא.

המסלול השני, בו נתמקד במאמר זה, נקרא ירושה "ירושה על פי דין" שבו המחוקק קובע כללים החלים על עזבונו של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, או במקרה שבו המנוח הותיר צוואה כה פגומה עד כי אין אפשרות לקיימה. במקרים אלו המחוקק קובע את זהות היורשים ואופן חלוקת העיזבון ביניהם.

  1. 3. "ירושה על פי דין" פרק שני בחוק הירושה
  2. כפי שנכתב לעיל, במידה ואדם ערך צוואה, היורשים הם אלו אשר קבע בצוואתו, שנאמר: "רצונו של אדם – כבודו". אך במידה ואדם לא הותיר אחריו צוואה, היורשים יורשים את המנוח על פי דין קבועים בחוק הירושה דהיינו המחוקק מחליט מי יהיה היורש ולא הנפטר.בהתאם לכך, בחוק הירושה נקבעו זהות היורשים ואופן חלוקת הרכוש ביניהם. יש לציין שהמחוקק ביצע הבחנה מהותית בין הנכסים אשר יועברו ל"בן הזוג" של המנוח (ונתן לו עדיפות) ולהיקף הנכסים אשר יועברו לקרוביו האחרים.
  1. 4. יורש מי שהיה במות המוריש בן זוג סעיף 11 לחוק הירושה
  2. בן או בת הזוג הם היורשים המועדפים, אבל בניגוד לציפיה של בני זוג רבים, הם לא היורשים הבלעדיים.כאמור, על פי חוק הירושה, מי שהיה במות המוריש בן זוגו – יורש את המנוח. המונח "בן זוג" מתייחס לאדם אשר היה נשוי למוריש ערב מותו, כאשר כיום הפסיקה מכירה גם בזכויותיהם של "ידועים בציבור" אשר הוכיחו כי חיו יחדיו במשך שנות חייהם המשותפים. סעיף 11 לחוק הירושה מגדיר כי בן הזוג יורש אתה המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים למשק הבית המשותף. זכות הירושה של בן הזוג לגבי נכסים אלו היא עצמאית, ואינה מושפעת מאופן חלוקת העיזבון. דהיינו, נכסים אלו עוברים לבן הזוג בלי כל קשר לשאלה אילו קרובי משפחה אחרים יש למנוח ומה ירשו.
הגדרת ה"מיטלטלין" בחוק הירושה הינה – המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף של בני הזוג, כגון: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, מכונית הנוסעים וכדומה. יש לשים לב כי אותם חפצים צריכים להיות כאלה ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, (כגון, תכשיטים). מטרת הוראת חוק זו היא שמירה על רמת חייו של בן הזוג לאחר פטירת המנוח.

צריך לשים לב שבן הזוג לא מקבל את מלוא חלקו של הנפטר אפילו בדירה ומגורים.
בנוסף לזכות זו (ירושת המיטלטלין המשותפים) המחוקק קבע כי בן הזוג ייטול חלק נוסף משאר העיזבון. חלקו הנוסף בעיזבון של בן הזוג אינו מוחלט, בניגוד לחלקו במיטלטלין, ותלוי בקיומם של בני משפחה נוספים ובקרבתם למנוח, כפי שיפורט:

*הניח המוריש ילדים ולהם צאצאים, או הניח הורים – מקבל בן הזוג חצי מהעיזבון. למשל, ילדי המוריש ואשתו יתחלקו ביניהם חצי בחצי בעיזבון, במידה וישנם למוריש שני ילדים ובת זוג – בת הזוג תקבל חצי מהעיזבון, וכל אחד מהילדים יקבל רבע מהעיזבון.

*הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.
כפי שראינו לעיל, המחוקק קבע כי בן זוגו של המוריש יירש, באופן מוחלט, את המיטלטלין שהיו שייכים למשק הבית המשותף. בעוד, שאר העיזבון יחולק בין קרובי המוריש ובן זוגו והכל בהתאם לזהות היורשים (ילדים, הורים, הורי הורים וכו').

ירושה על פי דין המוקנית לקרובי המוריש סעיף 12 לחוק הירושה
סעיף 12 לחוק הירושה מגדיר את סדר העדיפות בין קרובי המוריש וכל זאת בכפוף ל"עקרון הפרנטלות – מעגלי קרבת אדם למנוח". (ראוי לציין, כי מדובר רק בקרבת דם):
מעגל ראשון – ילדי המוריש וצאצאיהם. (לאו דווקא ילדיו, אלא כל צאצאיו).
מעגל שני – הוריו של המוריש וצאצאיהם.
מעגל שלישי – הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

על פי "עקרון הפרנטלות" המוזכר לעיל – ילדי המוריש וצאצאיהם קודמים בסדר העדיפויות להורי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם קודמים בסדר העדיפויות להורי הוריו וצאצאיהם. כך, בן-משפחה המשתייך לראש אב הקרוב יותר למוריש דוחה בן-משפחה המשתייך לראש אב רחוק יותר.

כך, קודם יחולקו הנכסים לילדי המוריש וצאצאיהם (דהיינו, נכדי המוריש וניניו), אם אין למוריש ילדים וצאצאיהם, הנכסים יחולקו להורי המוריש וצאצאיהם (כלומר, אחי המוריש ואחייני המוריש), במידה ואין למוריש ילדים או הורים וצאצאיהם, יחולקו נכסיו להורי הוריו וצאצאיהם, כלומר לסביו וסבתותיו ולדודי המוריש וצאצאיהם. (במידה ואין קרובים למוריש גם במעגל השלישי הרכוש עובר למדינה.)

  1. 5.סיכום:
  2. עד עתה עסקנו בירושה על פי דין. מכיוון שעסקינן במקרה שבו המנוח לא הותיר צוואה המפרטת את רצונו, המחוקק קבע כיצד תבוצע חלוקה זו. כמו – כן, עסקנו בזכויותיה של בת הזוג של המנוח מול זכויותיהם של קרוביו, כאשר פירטנו את אופן החלוקה שהמחוקק "העניק" לכל יורש ויורש.
במאמר הבא נדבר על "הירושה על פי צוואה"

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark