עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עשה ואל תעשה בחקירות מס
מידע משפטי בנושאים: פלילי - דיני מיסים - עבירות מס - חקירת מס - חקירות מס - העלמת מס - ביקורת בעסק - חקירת הנישום - זכות השתיקה - יעוץ משפטי - עדות - ראיות - הפללה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עשה ואל תעשה בחקירות מס
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ( רו"ח) שניר שער


לאחרונה מתפרסמים בכלי התקשורת, ידיעות רבות על מפורסמים רבים אשר מתנהלת כנגדם חקירה במשרדי רשות המיסים. חשוב להבהיר כי לא רק במקרה של העלמת הכנסה עשוי אזרח להיקרא לחקירה בפני רשויות המס, כי אם גם שגגה חשבונאית שנפלה בספרי העסק יכולה להביא לזימון לחקירה במשרדי רשות המיסים.
ננסה להצביע בפני הקוראים על הדרך הנכונה והזהירה בה על אזרח לנקוט במידה וזומן הוא לחקירה במשרדי רשות המיסים, אשר עשויה לחסוך טרדות מיותרות, ממון ואף הליכים פליליים.

הביקורת בעסק וחקירת הנישום- חיים ומוות ביד הלשון
חוקרי רשות המיסים המגיעים לעסק זה או אחר, או שמא מבקרים באתר זה או אחר במטרה לתור אחר עבריין מס עושים כן מסביב לשעון. לא אחת שמים המבקרים פעמיהם לעסקו של נישום אף בשעות בהן השמש טרם הפציעה. בכל מקרה, על הנישום לדעת ולהבין, כי גם במידה ונמצאו ראיות אשר מייחסות לו לכאורה עבירת מס, הרי כי למוצא פיו ערך בל יתואר להמשך הטיפול בעניינו. כשם שתגובת נהג רכב, אשר נתפס על ידי שוטר בעודו מבצע עבירת תנועה, תהווה ראייה בפני בית המשפט בניהול ההליכים המשפטיים כנגד הנהג, כך גם בענייננו דו"ח הביקורת הנערך על ידי חוקרי רשות המיסים מהווה אף הוא ראייה בהתדיינות משפטית בעניינו של הנישום. אלא מאי, לעתים דו"ח הביקורת כשלעצמו ו/או תגובת הנישום לממצאים שנתגלו על ידי החוקרים, יכולים לקבוע את עתידו של הנישום בעיני רשות המיסים. מחד, להביא לסגירת התיק עוד בטרם הוגש כתב אישום, ומאידך יכולה להביא לידי העמדתו לדין ולסנקציות אזרחיות כספיות.

הטעם לכך הינו שתגובתו של נישום בעת הביקורת נרשמת בדוח הביקורת של אנשי הרשות. על קורא שורות אלו, בין אם הינו מוגדר כעצמאי ו/או שכיר להבין ולהפנים, כי הן בעת הביקורת והן בעת חקירתו, יש לנחקר זכויות בסיסיות להם זכאי כל נישום, וזאת ללא קשר לחומרת העבירות המיוחסות לו ולטיב הממצאים שנתגלו כנגדו. נישום אשר יהיה מודע לזכויותיו ואשר ינצלם בחוכמה, יכול וישפר מצבו פלאים אף עד כדי הימנעות מהגשת כתב אישום כנגדו.

כמו כן חשוב לציין, כי העמדה לדין אשר תסתיים בהרשעה פלילית ו/או הסדר טיעון תביא את הנישום גם לפתחו של פקיד השומה האזרחי אשר ידרוש מהנישום סכומים לא מבוטלים בשל הרשעתו במישור הפלילי וכן אף תיתכן חשיפה לחבות במע"מ ובביטוח לאומי ומס בריאות.

זכויותיו של נחקר

ראשית, בכל שלב בו נדרש הנישום להשיב לשאלות, בין אם בשלב הביקורת הראשונית ובין אם בשלב החקירה במשרדי הרשות, על הנישום להבין, כי עומדת לפתחו הזכות להיוועץ עם עו"ד. על החוקר לשטוח בפני הנישום זכות חשובה זו.  זאת ועוד, על הנישום הנחקר להבין ולהפנים, כי בכל עת במהלך החקירה שמורה לו הזכות לשמור על זכות השתיקה, ובכך אף להימנע מהפללה עצמית שלא לצורך. לעתים השימוש בזכות זו לבדה יכול לשנות את המצב המשפטי בו נמצא הנישום. ויודגש, אין בכוונתנו להתריע באופן גורף ממתן הודעה בפני חוקר הרשות אשר עושה מלאכתו נאמנה, אך על הנישום לעשות כן לאחר שנחשף לייעוץ מקצועי מצידו של עו"ד ו/או לאחר בירור זכויותיו המשפטיות.

כחיבור של שתי זכויות בסיסיות אלו, נדגיש, כי גם במצב בו הראיות כנגד נישום נראות לכאורה כ"הרשעה בטוחה", וכי אין סיכוי להיחלץ מסבך זה או אחר, הרי גם במצב דברים זה יש לנהוג במשנה זהירות ולהיוועץ בעו"ד אשר הטיפול בעבירות המס אינו זר לו. לעורכי הדין הכלים הנכונים לסייע ללקוחו, ואף לבדוק התנהלות רשות המיסים בעניינו. כך, לא אחת ייתקל עורך הדין במקרים של חריגה מסמכות בדרך החקירה, כגון אי קבלת צו חיפוש ותפיסת ראיות חתום ע"י פקיד השומה המשלח, אי קבלת צו לתפיסת מחשבים, ואף אי עמידה בהוראות הביצוע/ הוראות שעה אותן הוציאה רשות המיסים בבואה להגיש כתב אישום כנגד נישום, ואשר יש בהם אף כדי לשמוט את הבסיס החוקי לפעולות שבוצעו על ידי החוקרים.

להלן נציג רשימה קצרה של עשה ואל תעשה בחקירת מס :

  1. (1)זכותך להיוועץ עם עורך דין קודם למועד החקירה.
  1. (2)זכותך לשמור על זכות השתיקה כהגנה מפני הפללה עצמית.
  1. (3)אם הינך נשאל על רישומים חשבונאיים או פעולות שבוצעו לפני מספר שנים ואינך בטוח בתשובתך, עדיף שתאמר לחוקר שאתה תבדוק את הנתונים בצורה מסודרת ורק לאחר מכן תמסור את תשובתך.
  1. (4)על דברים שאינך זוכר עדיף לומר "לא זוכר" ולא לתת תשובה "בשליפה מן המותן" בכדי למצוא חן בעיני החוקר, תשובה שעשויה לסבך אותך בהמשך.
  1. (5)אם הינך נשאל על עניינים משפטיים עדיף שלא תענה ותפנה את החוקר ליועץ המשפטי אשר נתן לך את השירות בגינו הינך נשאל.
  1. (6)ענה בצורה מנומסת וללא כל התלהמות, שכן אין בכך בכדי להועיל לך.
  1. (7)אם הינך נשאל על מסמך אשר חתימתך מופיעה בו, בקש לראות בעינך את המסמך ואת חתימתך בו.
  1. (8)זכור תמיד כי עבודת החוקר הינה לאסוף ראיות ובכללן כאלו העלולות להביא להפללתך. לכן שקול היטב את המילים שינך מוציא מפיך.
  1. (9)אם החקירה מתארכת יתר על המידה (מספר שעות ברצף) בקש הפסקה למזון ולמים.
  1. (10)בטרם חתימתך על הודעתך בתום גביית העדות, קרא אותה בעיון רב ואמת את תוכנה, וכי כל הדברים שנאמרו על ידך כלולים בה.

לסיכום
עבירת מס יכולה להיות עבירה קלה שבקלות, אך לגרום בצידה לתסבוכות וללחצים, אשר ניתן למנוע אותן מבעוד מועד על ידי התנהלות נכונה, אשר תכפר על המחדל של הנישום. לנישום הנחקר קיימות זכויות, אשר יש בהן בכדי לשפר מצבו. מומלץ, כי בטרם יתייצב נישום לחקירה אצל חוקר מטעמה של רשות המיסים, ייוועץ בעו"ד הבקיא בתחום למען ינוצלו מלוא זכויותיו בטרם ימסור גרסתו, ולכך לעיתים חשיבות מכרעת בעתידו של הנישום אל מול רשות המיסים.

הכותבים: עושניר שער (רו"ח) ועו"ד אביגדור ליבוביץ, שותפים במשרד עורכי הדין ליבוביץ, שער ושות' המתמחה במסים ובעסקאות במגזר החקלאי והכפרי
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark