עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: צו קיום צוואה – מדריך למתנגד
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - ירושה - ירושות - עזבונות - התנגדות לקיום צוואה - מדריך למתנגד - אגרות - פסילת צוואה
 


  מאת: עו"ד דרור כהן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
דיני ירושה
צוואה
צו קיום צוואה מדריך למתנגד
מאת: עו"ד דרור כהן

מבוא
בבוא היום, כאשר אדם הולך לעולמו, נדרשות מספר פעולות על ידי היורשים, אם ישנם, על מנת להוציא לפועל את צוואתו, אם הייתה, וצו ירושה, אם הנפטר לא השכיל או לא הספיק להשאיר אחריו צוואה. זאת על מנת לחלק את עזבונו בין יורשיו החוקיים. כאשר מוגשת בקשה להוצאת צו קיום צוואה, יש בכוחו של כל אדם, אשר חושב כי ישנה סיבה שלא להוציא צו זה, להתנגד לכך. מהן הדרכים המנויות לעשות זאת?

הגשת ההתנגדות (בהתאם לתקנה 19 לתקנות הירושה)
כאמור, כל אדם, יכול להגיש את התנגדותו לרשם הירושות, וזאת בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. לרשם ו/או לבית המשפט נתונה הסמכות להאריך מועד זה במקרים מיוחדים.

אדם המעוניין להתנגד לצו קיום צוואה, צריך לערוך את התנגדותו בכתב, ערוכה בתצהיר לרשם לענייני ירושה במספר עותקים כמספר הצדדים בתיק, ועותק נוסף עבור בית המשפט.
בהתנגדות עצמה יש לכלול מספר נושאים כדלקמן:

 • א.נושא ההתנגדות.
 • ב.נימוקי ההתנגדות.
 • ג.המסמכים הרלוונטיים שעליהם מתבססת ההתנגדות.
 • ד.תצהיר מאומת בפני עורך דין, התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
 • ה.קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה.
 • ו.טופס פתיחת הליך.
 • ז.ייפוי כוח, אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין.
 • ח.ניתן ואף רצוי לצרף אסמכתאות משפטיות להתנגדות.
כיצד ניתן לבסס את ההתנגדות?
ישנם מספר מקרים קלאסיים בהם ניתן להגיש התנגדות מוצדקת לצו קיום צוואה:

 1. 1.במקרה בו הוגשה בקשה לגבי צוואה מסוימת שהותיר המנוח, אך מתברר כי לאחר עריכת צוואה זו, ערך המנוח צוואה מאוחרת השונה ממנה.
 2. 2.במקרה אחר יתכן שנפלו בצוואה פגמים, סוגי הפגמים מחולקים לשניים:
פגמים שאינם ניתנים לתיקון:
 • א.צוואה בעדים  – אם הצוואה לא נחתמה על ידי המצווה.
 • ב.צוואה בעדים - היעדר אישורם של  שני העדים וחתימתם על הצוואה.
 • ג.צוואה בכתב יד – אם אינה כתובה בכתב ידו של המצווה.
 • ד.צוואה בעל-פה – אם צוותה בפני עד אחד בלבד.
 • ה.צוואה בעל-פה - היה ושני העדים רשמו זיכרון דברים ויש שוני משמעותי בין הגרסאות של שניהם, יש בכך כדי לפסול את הצוואה שכן לא ניתן לדעת בבירור מה ציווה המצווה בצוואתו. (אם מדובר בהבדל קל, הרי שניתן לקיים את הצוואה).
פגמים הניתנים לתיקון על ידי בית המשפט
 • א.צוואה בעדים - אי ציון התאריך הצוואה.
 • ב.צוואה בעדים – חתימת העדים במועד מאוחר.
 • ג.צוואה בעדים – כלילת סעיפים המגבילים את יכולת המצווה לשנות את הצוואה בעתיד..
 • ד.צוואה בעדים - שינוי נוסח המצווה מ"זוהי צוואתי" לנוסח אחר.
 • ה.צוואה בעדים - חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר.
 • ו.צוואה בכתב יד - צוואה בהיעדר חתימה או תאריך.
 • ז.צוואה בכתב יד - תאריך שגוי.
 • ח.צוואה בפני רשות - היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה.
 • ט.צוואה בפני רשות - היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
 • י.צוואה בעל-פה - רישום מאוחר של זיכרון דברים (איחור של מספר שבועות בהפקדת זיכרון הדברים פוסל את הצוואה, זולת אם מצא בית המשפט, כי הצוואה משקפת ללא ספק את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה).
 • יא.צוואה בעל-פה -  ציווי בפני שני  עדים במועדים שונים.
 1. 3.מקרה בו הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. כלומר, אם הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום, אונס, או אם אחד מהנהנים מן הצוואה (יורשים או בן-זוגו), היה עד לעריכת הצוואה, או במידה ועסק באופן כלשהו בעריכתה.
 1. 4.צוואה אשר מתנה את קבלת הירושה בקיום אורח חיים מסוים (למשל דתי) או שינוי מהותי באורח החיים (גירושין, פרידה מבן-זוג, חינוך ילדים בדרך מסוימת וכו').
 1. 5.צוואות שניתנו על ידי קטינים או פסולי דין, אשר אינם יכולים להבחין בטיבן.
 1. 6.צוואה המסמיכה אדם אחר לקבוע כיצד יחולק עיזבון המצווה.
 1. 7.צוואה אשר מתנה אי-עבירות לנכס לתקופה ארוכה.
 1. 8.צוואה שניתנה על ידי מצווה אשר בעת העריכה והחתימה על הצוואה היה נתון במצב גופני או נפשי קשה, ונתקיים חשש כי התקשה להבחין בטיבה של הצוואה ובהשלכות עריכתה.
 2. בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, ניתן להתנגד לצוואה על מנת לפסול אותה.ב-4 במרץ 004 הותקן בכנסת תיקון מס' 11 לחוק הירושה לפיו אם "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה" אפילו אם התקיים בה אחד מן הפגמים המנויים בחוק.ההליך בבית המשפטמשהוגשה ההתנגדות לרשם הירושות, יועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לכך. התובע יהיה מגיש הבקשה למתן צו קיום הצוואה והמתנגד/ים לכך יהיה/ו הנתבע/ים. ראשית ייקבע דיון מוקדם אשר מטרתו היא לברר את המחלוקת ובמסגרתו אפשר להגיש בקשה לגילוי ועיון במסמכים רלוונטיים. כאשר ההליכים המקדמיים יבואו לסיומם, ייקבע התיק לדיון הוכחות במהלכו ניתן לחקור את המצהירים השונים (אלו שתמכו בהתנגדות ומנגד, המצהירים שתמכו בתגובה להתנגדות). לאחר מכן, יוגשו סיכומי הצדדים לבית המשפט ואז תינתן הכרעתו, לכאן או לכאן. היה וההתנגדות תתקבל, ואין בנמצא צוואה אחרת של המנוח, בית המשפט יחלק את העיזבון על פי דין. לכן, על מנת לחסוך בזמן, במידה וסיכויי קבלת ההתנגדות הם רבים, כדאי להגיש ביחד עם ההתנגדות, גם בקשה לקבלת צו ירושה.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
טיפים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דרור כהן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark