עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם עורך דין שניסח - עפ"י דרישת הלקוח - חוזה המטיל על הלקוח סיכון אחראי כלפי הלקוח במקרה שהסיכון התממש?
מידע משפטי בנושאים: רשלנות מקצועית של עורכי דין - ניסוח לקוי של חוזה - אחריות נזיקית - דיני צרכנות - דיני נזיקין - אתיקה מקצועית - סיכונים בהסכם - אזהרה בכתב - אזהרה בע"פ
 
 עורך דין אבנר שטמר

  מאת: עו"ד אבנר שטמר
האם עורך דין שניסח - עפ"י דרישת הלקוח - חוזה המטיל על הלקוח סיכון אחראי כלפי הלקוח במקרה שהסיכון התממש?
מאת: עו"ד אבנר שטמר

חוזה הוא בין היתר חלוקת סיכונים בין הצדדים לו, כאשר כל צד משתדל להטיל את הסיכונים על הצד השני ולהגן על עצמו מפניהם.
תפקידו של עורך הדין הוא בדרך כלל לתת "לבוש משפטי" לתכנית העסקית של הלקוח.
מה על עורך הדין לעשות כאשר הלקוח מוכן - ביודעין - לקחת על עצמו סיכונים (לדוגמה, כאשר הלקוח מצפה לקבל תשואה גבוהה המצדיקה את נטילת הסיכון)?

להלן מספר תשובות לשאלות נפוצות וכן דוגמאות:

האם - מבחינה חוקית - מותר לעורך דין לערוך חוזה המטיל על הלקוח סיכון (לדוגמה, אם יתממש הסיכון הלקוח עלול לאבד את הכסף שהשקיע בעסקה)?
הצדדים לחוזה הם אלה שקובעים את תנאי החוזה, לפיכך הלקוח רשאי לדרוש מעורך הדין לכלול בהסכם תניות המטילות על הלקוח סיכון, ועורך הדין רשאי - מבחינה משפטית - לכלול בהסכם תניות כאלה.

האם על עורך הדין להזהיר את הלקוח מפני סיכונים בחוזה?
עורך הדין צריך להזהיר את הלקוח משתי סיבות:
  • א.כדי שהלקוח ייזהר ואולי יימנע מהסיכון או יקטין אותו.
  • ב.כדי שהלקוח לא יבוא בטענות אל עורך הדין אם הסיכון יתממש.
כדברי בית המשפט: "יש הגורסים כי אסור לעורך דין לייצג לקוח בעסקה שבה עורך הדין סבור שהיא אינה לטובת הלקוח או שהסיכונים שהלקוח נוטל על עצמו גדולים מדי. כשלעצמי, איני סבור כך. זכותו של הלקוח ליטול על עצמו סיכון שרווח והזדמנות בצידו, ואין עורך הדין חייב לשים עצמו אפוטרופוס עליו. אך זאת, ובלבד שעורך הדין מיצה את האפשרויות להשיג ללקוחו תנאים טובים יותר, ולאחר שהבהיר היטב ללקוח את הסיכונים שהוא נוטל על עצמו, שאם לא כן, אינו יוצא ידי חובתו" - ע"א 554/87 מזור נ' אריאלי עו"ד, פ"ד מה(1) 370 (1990)(פורסם בנבו); על"ע 2/80 פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד לד(4) 707 (1980).האם על עורך הדין להזהיר את הלקוח בכתב או שניתן להסתפק באזהרה בעל פה?
כדאי מאוד לעורך הדין להעלות את אזהרתו על הכתב ולהחתים עליה את הלקוח, וזאת משתי סיבות:
  • א.האזהרה הכתובה תשמש (במקרה הצורך) ראייה לכך שהלקוח הוזהר.
  • ב.עצם החתמת הלקוח על אזהרה גורמת ללקוח לחשוב ולשקול את צעדיו.
  • כדברי בית המשפט: "על עו"ד המייצג לקוח, הנכון ליטול על עצמו סיכונים בניגוד להמלצתו המקצועית, להבהיר ללקוחו את הדברים "ברחל בתך הקטנה". דומני שראוי גם לעגן את הדברים במסמך שבו יפרט עורך הדין ללקוחו את הסיכונים הכרוכים בעסקה. מסמך מעין זה נחוץ במישור הראייתי, כדי למנוע בעתיד מחלוקות בשאלה מה הוסבר ומה לא הוסבר ללקוח. חשיבותו של מסמך מעין זה, אך מתחדדת במקרה בו הלקוח נפטר, כמו במקרה דנן, וכבר עמדנו על כך שנטל ההוכחה כנגד עזבון הוא כבד יותר. למסמך מעין זה  יש ערך גם במישור המהותי, בכך שהוא מסב תשומת לב הלקוח לסיכונים שהוא נוטל על עצמו בעסקה."(תא (חי') 758/04 יעל נגלר נ' י.ר.טסלר יזום תכנון ובניה בע"מ  - מאגר נבו 14.09.2008)

במקרה שהסיכון התממש: האם ניתן לתבוע עורך דין שהכניס לחוזה תניה המסכנת את הלקוח מבלי שהזהיר במפורש את הלקוח מפני הסיכון?
כן. הלקוח התובע יצטרך לשכנע את בית המשפט כי לא הוזהר מפני הסיכון, כי לא היה ער לסיכון וכי אילו הוזהר לא היה נוטל על עצמו את הסיכון.


דוגמאות:
דוגמ
ה מתחום הפיננסים:
הלקוח ביקש מעורך הדין לערוך הסכם בין הלקוח לבין צד שלישי, לפיו הלקוח מלווה לצד השלישי כספים ללא בטחונות.
עורך הדין רשאי לערוך חוזה הלוואה, אולם עליו להזהיר (רצוי בכתב) את הלקוח כי במקרה שהצד השלישי לא יחזיר את ההלוואה, לא יהיו ללקוח בטחונות להיפרע מהם והלקוח עלול להפסיד את כספו (לדוגמה, במקרה בו הצד השלישי יברח מן הארץ או במקרה שהצד השלישי יוכרז פושט רגל).

דוגמה מתחום הנדל"ן:
הלקוח ביקש מעורך דין לייצג אותו ברכישת דירה שמחירה 1,500,000 ₪. ללקוח הון עצמי בסך 450,000 ₪ (30% ממחיר הדירה), ואת היתרה (1,050,000 ₪) הלקוח מתכוון לממן בהלוואת משכנתא. על עורך הדין להזהיר את הלקוח (רצוי בכתב) כי אם טרם קיבל אישור עקרוני, הבנק למשכנתאות עלול לסרב לתת לו הלוואת משכנתא, ובמקרה כזה הלקוח ייאלץ להפר את החוזה. על עורך הדין להזהיר את הלקוח גם כי אם השמאי מטעם הבנק למשכנתאות יעריך את הדירה במחיר נמוך יותר, ללקוח לא יהיה מקור למימון ההפרש.
כך למשל, אם הבנק למשכנתאות מוכן לממן עד 70% משווי הדירה לפי הערכת שמאי מטעם הבנק, ואם השמאי מטעם הבנק העריך את הדירה בשווי של 1,300,000 ₪ בלבד, הבנק לא יסכים לממן יותר מ-910,000 ₪ בהלוואת משכנתא (70%*1,300,000 ₪), ובמקרה כזה ההון העצמי שהלקוח יצטרך לשלם הוא 590,000 ₪ (ולא רק 450,000 ₪). אם אין ללקוח מקור מימון לסכום החסר של 140,000 ₪, הלקוח עלול להפר את החוזה על כל הכרוך בכך.

מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עורכי דין.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
טיפים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark