עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דיני ירושה וצוואות - כשירות מצווה לערוך צוואה
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - צוואות - ירושה - צוואה - כשירות מצווה לערוך צוואה - מודעות - היקף רכוש - תוצאות - דעה צלולה - מומחה רפואי
 


  מאת: עו"ד ליאן קהת
דיני ירושה וצוואות - כשירות מצווה לערוך צוואה
מאת : עו"ד ליאן קהת

 1. 1.אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.
 1. 2.סעיף 26 לחוק הירושה התשכ"ה 1965 קובע:   כשרות לצוות: צוואה שנעשתה ע"י קטין, או מי שהוכרז פסול דין, או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".
 1. 3.הפסיקה פרשה כשירות זו על פי שלושה רכיבים עיקריים:
 2. מודעות המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה;
 3. ידיעתו בדבר היקף רכושו ויורשיו;
 4. מודעותו באשר לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.
 1. 4.כן נקבע כי על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו, כאשר דעתו משוחררת מלחצי נפש חולניים, תעתועי דמיון ומחשבות שווא.
 1. 5.כך למשל נדחתה טענת אי כשירות לעשות צוואה בת"ע (ת"א) 106650/09 שם קבעה כבוד השופטת שפרה גליק כי נאמנה עליה עדותו של עורך הדין שערך הצוואה  לפיה המנוחה היתה כשירה לצוות שעת שחתמה על צוואתה וכדבריה שם:"נאמנה עליי גם עדותו של עו"ד ל., שהיה עד נייטרלי וחיצוני בהליך, עדותו לא נסתרה, וממנה עולה, כי הצוואה הייתה פרי רצונה של המנוחה שחתמה על הצוואה במשרדו ובאה באופן אישי לבדה אל משרדו וביקשה לערוך לה צוואה כדי שתחתום עליה". יצויין כי במקרה זה  המתנגדים לא בקשו למנות מומחה רפואי שיתמוך בטענתם.
 1. 6.כשירות מתי? נקדות הזמן הרלוונטית על פי סעיף 26 לחוק לבחינת הכשירות הנה מועד עריכת הצוואה (ראה ש' שוחט, מ' גולדברג, י' פלומין "דיני ירושה ועיזבון" (הוצאת סדן, תשס"ה – 2005), עמ' 98); ע"א 3411/92 רובינשטיין נ' ברזבסקי, דינים עליון מ 648; ע"א 1099/90 שרוני נ' שרוני, מז(4) 785).  צוואה תהא תקפה אם נעשתה בנקודת זמן בה ידע המצווה להבחין בטיבה, אף אם לפני או אחרי כן השתנה מצבו.
 1. 7.נטל ההוכחה ומידת ההוכחה הנטל להוכיח כי המצווה לא היה כשיר לעשות צוואה מוטל על הטוען את טענת העדר הכשירות."כמות ההוכחה הנדרשת כדי לקבוע כי המגבלה ממנה סבל המנוח הינה כזו אשר עלולה לשלול את כשרותו לצוות, אינה עניין של מה בכך, ואין די בהעלאת ספקות גרידא ע"א 851/79 160/80 בנדל נ' בנדל לה (3) 101; ע"א 279/87 רובינוביץ נ' קרייזל מג (1) 760 וכן רובינשטיין נ' ברזבסקי הנ"ל)".
 1. 8.בת"ע (ים) 49160/08 המתנגדת לקיום  הצוואה התבססה על  עדויות פקידות הסעד ועדות הפסיכיאטר המומחה,  אשר נתן חוות דעת במסגרת ההליך למינוי אפוטרופוס למנוח. כאשר עדויות אלו מתייחסות לתקופה  של מספר שבועות לפני החתימה על הצוואה. השופטת נילי מימון קבעה כי בעדויות אלו יש כדי לשפוך אור על מצבו הקוגנטיבי הכללי של המנוח, אם כי אין בהן כדי להרים את הנטל הדרוש להוכחת כשירותו בעת עריכת הצוואה. חיזוק לקביעתה מצאה השופטת בכך שהמתנגדת לא בקשה למנות מומחה רפואי אשר יבחן את את תיקיו הרפואיים של המנוח ויחווה דעתו בסוגיות כשירותו המשפטית ומצבו הקוגנטיבי לעת עריכת הצוואה.
 1. 9.בת"ע (ת"א) 107040/04  הסתמך המתנגד לקיום הצואה על חוות דעת רפואית של מומחה שמונה מטעם בית המשפט שקבע כי "מעיון במסמכים שהועמדו לרשותי ניתן ללמד כי המנוחה סבלה מתהליך דמנטיבי פרוגרסיבי שתחילתו כנראה בשנת 2000 ובמרץ 2003  היתה כבר בדרגת חומרה בינונית או יותר. בדרגה כזו של דמנציה קיימת על פי רוב כבר פגיעה ביכולות החישוב והשיפוט הדרושות על מנת  לצות.  ממהלך זמנים אלו צריך לבצע "אקסטרפולציה" של ציר הזמן לגבי ספטמבר 2002. מן הספרות עולה כי מאז תחילתו של תהליך דמנטיבי ועד שחומרתו חמורה חולפות בממוצע 8-2 שנים. לכן סביר כי בספטמבר 2002, כבר סבלה המנוחה מדמנציה בדרגת חומרה בינונית. כלומר השונות (וריאביליות) במהלך הקליני גבוהה אך פה מדובר "בשיפוע" חד יחסית של דרגת חומרה בינונית בתוך שנתיים ולכן מכאן מסקנתי. בשקלול כל האמור לעיל אני קובע כי המנוחה לא היתה כשירה לצוות בספטמבר 2002". בית המשפט לענייני משפחה קבל את עמדת המומחה הרפואי בין היתר לאור זאת שהמומחה הרפואי לא הוזמן לחקירה עליה וקבע כי המנוחה לא היתה כשירה לערוך צוואה בעת שנערכה.
 1. 10.לסיכום -  על הטוען טענת "אי כשירות לעשות צוואה" לשאת בנטל ההוכחה כי בנקודת הזמן של עשיית הצוואה לא היה המצווה כשיר לעשותה. טענה כזו יש לבסס בדרך כלל על מסמכים רפואיים או חוות דעת רפואיות מתאימות ובכל מקרה לא די בהעלאת ספק בדבר הכשירות.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark