עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: גם לחבר קיבוץ מופרט יש זכויות כעובד – החלטה תקדימית
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני עבודה בקיבוץ - קיבוץ מופרט - חבר קיבוץ מופרט - פיטורים - אגודה - פיצויי פיטורים - סילוק על הסף - יחסי עובד מעביד
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
גם לחבר קיבוץ מופרט יש זכויות כעובד החלטה תקדימית
מאת עו"ד גבי מיכאלי , עו"ד גיל לייבוביץ ועו"ד עודד זאוברמן

 1. 1.העובדות בקצרה:
 1. 1.1.קיבוץ במרכז הארץ פיטר חברת קיבוץ על אתר (להלן: "חברת הקיבוץ"), לאחר שנות עבודה רבות, שלא כדין על חטא שלא חטאה(!) – לאחר שהוטחו בה האשמות כוללניות, לא מפורטות, לא מבוססות ומשמיצות. ממש עילת דברים;
 1. 1.2.זולת הטחת האשמות כוללניות נטולות פרטים וללא אסמכתאות אשר משקפות ההיפך מן האמת, לא מסר הקיבוץ לחברת הקיבוץ שפיטר, כל הנמקה מפורטת ומבוססת לסיבת פיטוריה, לא בטרם ולא לאחר פיטוריה.
 1. 1.3.הקיבוץ העלה והטיח בחברת הקיבוץ האשמות חסרות יסוד, בלתי מפורטות ובלתי מבוססות על לא עוול בכפה כאשר הקיבוץ לא אפשר לה להגיב עליהם.
 1. 1.4.הפיטורים נעשו ללא הודעה מוקדמת, ולדעת משרדנו שלא כדין.
 1. 1.5.מנהלי הקיבוץ פעלו כלפי החברה בשרירות לב גדולה ובניצול ציני של שנות עבודתה הרבות בקיבוץ.
 1. 2.דרישה לתשלום פיצויי פיטורים ופיצוי נוסף
חברת הקיבוץ פנתה אל הקיבוץ בבקשה להסדיר את פיצויי הפיטורים ופיצויי הלנת השכר ופיצוי ראוי בגין מפח הנפש, העלבון והפגיעה בשמה הטוב.

 1. 3.הגשת תביעה לבית הדין לעבודה
משסירב הקיבוץ להיענות לבקשתה זו, לא נותר לחברת הקיבוץ אלא להגיש כתב תביעה נגד הקיבוץ בבית הדין האזורי לעבודה במרכז הארץ, באמצעות משרדנו.

 1. 4.הקיבוץ דורש לסלק את התביעה על הסף כי לטענתו אין בינו לבין החברה יחסי עובד מעביד
בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגיש הקיבוץ בקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין לפיצול הדיון כך שראשית תידון שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד ולאחר מכן תידון התובענה ( להלן: "הבקשה").

 1. 5.טענת משרדנו כי לחבר קיבוץ יש זכויות של עובד מול הקיבוץ
 1. 5.1.יש לערוך הבחנה בין היות חברת הקיבוץ חברה בו במשך שנים ארוכות לבין היותה חברה באגודה בשנים שלאחר ההפרטה.
 1. 5.2.חברות בקיבוץ וחברות באגודה אינן זהות מבחינת מעמד החבר, חובותיו וזכויותיו.
 1. 5.3.על פי הפסיקה, בין אגודה חקלאית ובין החבר בה, אשר מקבל שכר עבור עבודתו, מתקיימים יחסי עובד ומעביד על כל המשתמע מכך.
 1. 6.בקיבוץ המופרט כל חבר שעובד בקיבוץ הוא גם בעל זכויות של עובד
 1. 6.1.לאחרונה, בעקבות שינויים בסיווגם של קיבוצים רבים מהגדרתם כקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, ניכרת תחילתה של מגמה של בית הדין לעבודה להכיר ביחסי העבודה שבין חבר קיבוץ למפעל שבשליטת הקיבוץ כיחסי עובד מעביד ואף במקרה של עבודת חבר הקיבוץ בקיבוץ עצמו.
 1. 6.2.פסיקתו הענפה של בית הדין הנכבד בכל הקשור ליחסי עובד ומעביד בין חבר לקיבוץ, מתבססת כולה על מהותו של הקיבוץ – "קיבוץ מסורתי".
 1. 6.3.לדעת משרדנו כיום, במצב הדברים הקיים לאחר הפרטת הקיבוץ ומלוא מוסדותיו, נשמט הבסיס מקביעותיו של בית הדין הנכבד, שכן מעת ההפרטה, הקיבוץ אינו שונה מכל אגודה שיתופית אחרת ועל כן, כיום אין שוני בין מעביד "רגיל" לבין הקיבוץ.
 1. 6.4.לדעתנו שינוי סיווג הקיבוץ משנה את מערכת היחסים בין חבר הקיבוץ לקיבוץ באופן מהותי והופך אותם ליחסי עובדה בגינם משולמת תמורה כמו בכל מקום עבודה אחר.
 1. 6.5.הקביעה בדבר יחסי עובד מעביד הינה נושא של סטאטוס אשר אינו נקבע על פי הסכמת הצדדים, אלא על פי מהות היחסים.
 1. 6.6.במסגרת תגובתנו לבקשה, הובהר כיצד חברת הקיבוץ כחברה ובעלת מניות באגודה החקלאית יכולה להיחשב גם כעובדת עם מלוא הזכויות של עובד, מאחר ואין כל ספק, כי עבודתה של חברת הקיבוץ לא הייתה במסגרת סידור עבודה מטעם הקיבוץ אלא במסגרת מקום עבודה מוסדר ששכרו, תנאיו הסוציאליים וכיו"ב, נקבעו בהתאם לשעות העבודה ושכר העבודה של חברת הקיבוץ.
 1. 7.לקיבוץ המופרט מחויבות כמעביד כלפי חבריו
לדעת משרדנו הקיבוץ שווה ערך לכל מעביד "רגיל" במדינת ישראל. הקיבוץ היה אחראי על חברת הקיבוץ כמעביד רגיל - וכנובע ממעמד זה, היה בכוחו לפטר אותה. בנוסף, חברת הקיבוץ עבדה כאשר היו תנאי העסקה ברורים לעניין המשכורת, החופשות, שעות העבודה וכיו"ב, כפי שנהוג בכל מקום עבודה אחר בישראל.

 1. 8.החלטה תקדימית בעניין חבר קיבוץ הוא גם עובד בעל זכויות
 1. 8.1.כל האמור לעיל אינו טריוויאלי וברור מאליו, שכן בעת שהקיבוץ היה במתכונתו הקלאסית, החברים בו קיבלו את תקציבם ללא תלות בסוג עבודתם או כמה שעות עבדו במהלך החודש.
 1. 8.2.בית הדין האזורי לעבודה במרכז קיבל את עמדת משרדנו המייצג את חברת הקיבוץ ודחה את בקשת הקיבוץ כאמור, על שני רכיביה, בקבעו, בין היתר, כי עולות שאלות שונות שבמשפט ובעובדה אשר לאור מורכבותן ונוכח מדיניות בית הדין לבירור תובענות לגופן, ראוי, כי תתבררנה במסגרת הליך הוכחות בתיק ושמיעת הדיון במאוחד יעילה מפיצול הדיון.    
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark