עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עובדי קבלן כוח אדם, האמנם?
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עובדי קבלן - כח אדם - קביעות - השוואת תנאים - תנאים סוציאליים - תקופת עבודה קצובה - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם
 


  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
עובדי קבלן כוח אדם, האמנם?
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב

בשנת 2000 תוקן חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו - 1996 (להלן:"החוק") כך שהוספו לו סעיף 12א' וסעיף 13 לחוק.

סעיף 12א' לחוק קובע, כי עובד של קבלן כוח אדם, אשר הועסק אצל מעסיק תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים, ייחשב כעובד המעסיק בפועל, בתום תקופת תשעת החודשים. הוראה זו מתייחסת רק לתקופת העסקת עובד קבלן כח אדם לאחר יום 1.1.08.

סעיף 13 לחוק קובע, כי ככל שעובד של קבלן כוח אדם יעבוד מעל שלוש שנים במקום עבודה בו חל הסכם קיבוצי, יחולו עליו הוראות אותו הסכם קיבוצי, לפי העניין (למעט ההוראות לעניין קביעות בעבודה).

יחד עם זאת, תיקון החוק לא נותן מענה לסוגיית זהות המעביד, אשר נבחנת בהתאם למבחנים שעוגנו בפסיקת בתי הדין לעבודה, ובכלל זה בין השאר, מבחן הפיקוח אחר עבודת העובד, מבחן קליטת העובד במערך הארגוני.

"קבלן כוח אדם" כמשמעו בסעיף ההגדרות של החוק הינו: "מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה תשי"ט-1959, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם".

בעצם נוצרה תבנית העסקה משולשת כאשר הקבלן ממוקם בראש הפירמידה ואילו המשתמש והעובד בפינות התחתונות. שיטת ההעסקה זו של עובדים באמצעות חברות כוח אדם הינה חשובה וחיונית למשק כל זמן שיש בה בכדי ליתן מענה לצורך של מעביד לקבל עבודות דחופות לתקופת זמן קצובה. ואילו בפועל, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה נרחבת של העסקת עובדים, ובהם זרועות המדינה, באמצעות משתמש לתקופות זמן ארוכות ובלתי קצובות, וזאת תוך פגיעה ברווחת המועסקים אשר אינם זוכים בדרך זו לזכויות ולתנאים סוציאליים להם זכאים עובדי המשתמש. כך למשל, עובד כזה לא יזכה לקביעות, שכרו יהיה נמוך ביחס לעובדי המשתמש וכך גם התנאים הסוציאליים.


על פי סעיף 12א.(ג) לחוק,  רשאי המעסיק בפועל לסיים את ההתקשרות עם העובד והקבלן, וזאת בתנאי שהעובד הועסק אצלו תקופה שאינה עולה על תשעה חודשי עבודה רציפים. נראה כי, המחוקק מאפשר למעסיק בפועל להפעיל שיקול דעת באם לסיים את ההתקשרות עם העובד והקבלן בתום התקופה המוגדרת בסעיף זה על מנת שאותו העובד לא ייתפס כעובדו.

הבעיה מתעוררת כאשר מעסיקים ממשיכים להעסיק עובדים משך שנים באמצעות חברות כוח אדם ולעיתים מתעורר קושי בזיהוי זהות המעביד האמיתי. בפסיקה נקבעו מבחני עזר שתכליתם נועדה לבסס את זהות המעביד, וזאת תוך בחינת מערכת היחסים האמיתית שנוצרה בין הצדדים בפועל.


על כן, יש לבחון את אופן קליטת העובד ושיבוצו במערך הארגוני של החברה, הפיקו על מהלך עבודת העובד, מבחן הבעלות על הציוד, מבחן הכפיפות, דהיינו, למי מדווח העובד על עבדותו, לאיזה גורם כפוף העובד, מהו הגורם המאשר את חופשות העובד, רציפות העבודה ועוד.

ככל מכלול
הנסיבות יצביעו על חברת "קש" שבסיס ההתקשרות בינה לבין העובד הינה פורמלית בלבד ואילו המשתמש לעומתה ממלא את מרבית התפקידים כמו: מתן הנחיות לעובד, קבלת החלטות באשר לשיבוץ העובד במערך האירגוני, קבלת החלטות בכל הנוגע לקליטת העובד, הרי שבית הדין יטה לראות במשתמש במעסיק האמיתי.

כך למשל, מקרה שטופל במשרדנו, עובדת משרד הביטחון שהועסקה משך כ- 11 שנים באמצעות חברות כוח אדם ופוטרה הושבה לעבודה וזכתה למעמד של עובדת קבועה וכל שנות עבודתה במשרד הביטחון הוכרו רטרואקטיבית.

במקרה אחר שטופל באמצעות המשרד פוצתה עובדת שהועסקה באמצעות חברות כוח אדם משך כ- 15 שנים והייתה לקראת גיל פרישה בפיצוי של 72,000 ₪ וזאת בתום מו"מ קצר עם ב"כ המעביד.


מומלץ  לפנות לעורך דין המתמצא בתחום דיני העבודה, על מנת לקבל הכוונה מקצועית בנוגע למיצוי זכויותיכם מהמעביד.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark