עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: על חשיבות זכויות המוריש והיורש ב"קיבוץ המתחדש"
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - ירושה - זכויות מוריש - יורש - קיבוץ מתחדש - תהליכי הפרטה - שיוך דירות - היבטי מיסוי
 


  מאת: עו"ד חובב איתן
על חשיבות זכויות המוריש והיורש ב"קיבוץ המתחדש"
מאת: עו"ד חובב איתן *

המגזר החקלאי שימש ומשמש במשך עשרות שנות קיום מדינת ישראל גורם בעל חשיבות לאומית אסטרטגית, הן ברמה הבטחונית – גיאוגרפית והן בזו ההתיישבותית והערכית.
בעשור האחרון, במקביל לחשיבות אינטרסים שונים ושיקולי מסגרות המגזר החקלאי, התחדדו ועלו האינטרסים ושיקולי הפרט הקיים בו –זכויות חבר הקיבוץ, הן ברמה הפרטית והן ברמה המשפחתית.

תהליכי ההפרטה, המעבר למערכת השכר הדיפרנציאלי, ביצוע הפרצלציה והתנעת תהליכי שיוך הדירות ושיוך הנכסים, "הולידו" מערכת של זכויות מוחשיות ומיידיות לנכסי החבר.

עיזבונו של חבר (בכח או בפועל) הפך במרבית המקרים, ל"תיק נכסים" בלתי מבוטל ובעל מרכיבים מוחשיים בהרבה מאלו אשר התקיימו בעבר.

חשבון בנק פרטי, כלי רכב פרטי, שיוך נכס נדל"ן או זכות לשיוך נכס נדל"ן (מכח היותו חבר הקיבוץ ביום אשר הוגדר כ"יום הקובע"), שיוך נכסים או זכות לשיוך נכסים – כל זאת ועוד המחישו וממחישים את התגבשות זכויותיו של החבר במישור הנכסים הפרטי.

מכח מחזוריות החיים, מערכת נכסיו של אדם אשר נצברה במהלך חייו, תוגדר בכלל עיזבונו ותועבר ליורשיו על פי דין או לזוכים המוגדרים בצוואתו, בהתאם להגדרות האמורות בחוק.

מערכת נכסי הפרט ב"קיבוץ המתחדש" מחייבת מתן דגש, בחינה ומחשבה של כל אחד מהפרטים, בדבר ייעוד הנכסים, בדבר אופן מימושם ובדבר אופן הגדרת הורשתם.
מערכת היחסים המשפטית שבין הפרט – לישוב – ליורשיו של הפרט, הובילה ומובילה להיווצרות מארג אובייקטיבי (כמו גם סובייקטיבי) של סוגיות משפטיות, עליהן יש לתת את הדעת, ביניהן:

מהו מעמדם המשפטי של יורשי מנוח אשר היה חבר קיבוץ ב"יום הקובע" והלך לעולמו? מהן זכויותיהם כלפי הקיבוץ? כלפי כל גוף חיצוני אחר?

מה בדבר זכויותיו הקנייניות של המנוח אשר היה ממקימי הקיבוץ אך הלך לעולמו בטרם ה"יום הקובע"? האם ניתן לטעון כי הינן בטלות? ומה בדבר הליך ההורשה של זכויות אלו?

מהן זכויותיהם של יורשי חבר קיבוץ אשר היה חבר ב"יום הקובע" ומעוניינים לממש על דרך של מכירה את נכס הנדל"ן אשר שויך על שמו?

מהי מערכת היחסים המשפטית הקיימת בין יורשים, אשר מי מהם הוגדר כדין כ"בן ממשיך" במשק חקלאי וחרף זאת הושארו הוראות צוואה הסותרות הגדרה זו?

מהן זכויותיהם הכספיות של אלמן/ אלמנה חברי משק, הנדרשים להמשיך ולהעביר כספים המתקבלים בגין בן/ בת זוגם המנוח/ה ואשר אינם בגדר העיזבון לקופת המשק?

מהו מעמדם של יורשים על פי דין אל מול האפוטרופוס הכללי/ הקרן לטיפול בחסויים? מהי היכולת החוקית לקבל דין וחשבון כספיים מכספים אשר הועברו לידיהם?

מה להליך ההורשה במשק ולתכנון מס? האם הליך העברת זכות בחיי המוריש זהה, בראיית נטל המס, להליך הורשה המתבצע לאחר לכתו לבית עולמו?

מפסיקות בתי המשפט השונות העוסקות בסוגיות הנ"ל בשנים האחרונות עולה, כי כמו המגזר החקלאי עצמוכך גם בתי המשפט, לומדים את סוגיות השינוי השונות ומחילים עליהן את פסיקותיהם "תוך כדי תנועה", בהתאם לרציונאלים משפטיים מקובלים ולהלכות משפטיות נהוגות, אך גםולא פחות מכך, בשל רציונאלים ריאליים המונעים בחלקם מבסיס מגבלות סובייקטיבי, ממנו לא ניתן להתעלם ונגדו בלתי אפשרי לפסוק, הלכה למעשה.

זכויותיהם החוקיות, ואף החוקתיות, של יורשי חבר משק חייבות, אליבא דבית המשפט, לבוא לכדי איזון עם זכויות חוקיות וחוקתיות של המשק עצמו, ולקבל ביטוי במסגרת פסיקה אשר אינה אך מאוזנת – אלא גם, או בעיקר, ישימה.

ברי כי הדבר שונה, ברמתו המשפטית העקרונית, ממישור איזון זכויותיו החוקתיות של עציר אל מול זכויותיו החוקתיות של הציבור להגנה מפני כל פעילות אלימה ומסכנת בקרבו.

איזון האינטרסים על ידי בית המשפט  איננה מלאכה קלה כלל ועיקר, בוודאי במקום בו אינו בא לכדי מימוש אופרטיבי בדמות בחינת אינטרסים עקרוניים - תיאורטיים, אלא בבחינת הניסיון לאזן בין נתוני היקף בתים נטועים בפועל במשק, מספר חלקות אפשרי במסגרת החלוקה, היקף זכויות קנייניות הניתנות למימוש נוכחי ועתידי ועוד, לבין מספר והיקף זכויות נטענים.

בשל התהוות מכלול השאלות המשפטיות המורכבות העולות ממערכות היחסים אשר הובאו לעיל על דרך הדוגמא ובגין עוד רבות אחרות, קיימת חשיבות רבה במתן מענה מוקדם  ובהיוועצות עם גורם מקצועי הבקיא בתחום, לצורך ביצוע תכנון כולל ומוקדם אשר ישמור על מכלול זכויות המוריש וימנע פגיעה פוטנציאלית בזכות מזכויות היורש במגזר החקלאי.

* הכותב, עו"ד חובב איתן, הינו בעל משרד עורכי דין חובב איתן ושות', המתמחה בתחומי הצוואות והירושות ובדיני הקיבוצים והמושבים והעוסק בנושא בעיקר בתחום הקיבוצים והמושבים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד חובב איתן
טיפים ממשרד:  עו"ד חובב איתן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד חובב איתן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
אינטרנט - משפט ואינטרנט | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark