עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פעולת בנק בניגוד להוראת לקוח
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - משפט מסחרי - דיני חברות - יחסי בנק לקוח - הרשאות בחשבון - חתימות - נזק - פיצויים - נזיקין - הפרת חוזה - הפרת חובת נאמנות
 


  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
פעולת בנק בניגוד להוראת לקוח
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בנק, אחד הגופים החזקים ביותר בעולם המערבי, אם לא החזק מכולם, הינו מוסד אשר היינו מבקשים להאמין שנוכל לחסות תחת כנפיו בבטחה, שעה שאנו מפקידים בידו את מרבית כספינו וחסכונותינו, הפרטיים והעסקיים.
באופן טבעי, הבנק מורכב מבעלי תפקידים, אשר גם הם מועדים לבצע טעויות, שלעתים עלולות להתברר כקריטיות והרות גורל. השאלה הנשאלת היא, על כתפי מי נחה האחריות?

במאמר זה, נסקור מקרה ספציפי, אך שכיח, בו חברה בע"מ, למשל, מחליטה במסגרת החלטת חברה וכדין, להתנות את הרשאת החברה לביצוע פעולות בנקאיות על ידי מורשי חתימה בתנאים מסוימים (אם ע"י חיוב הבנק לאשר פעולה ובלבד ששני מורשי חתימה, או יותר, יהיו חתומים בו זמנית על המסמך ואם על ידי כל תנאי יצירתי ולגיטימי אחר, המותאם לנסיבותיה המיוחדות של כל חברה).

במקרה כזה, החברה תעביר לבנק את פרוטוקול ההחלטה, בצורה זו או אחרת.
כאן המקום להדגיש, כי בבואנו להעביר לידי הבנק את החלטת החברה לפיה אנו מבקשים שיפעל, יש לדרוש מאת הבנק, מסמך המאשר את קבלת ההחלטה והצהרה בגין מחויבותו להחלטה ואשר מוכיח, כי הודעה ניתנה כדין, ומנגד, כי ניתנה התחייבות מודעת מאת הבנק, לכבדהּ.

במקרים לא מעטים, פקיד הבנק אשר לא טורח לוודא את תנאי החתימה, מאפשר פעולות בחריגה מהרשאה זו וגורם להוצאת של כספים רבים מחשבון החברה, לעתים בלא ידיעתה המלאה של החברה. "כאשר ההרשאה להטביע את חותמת החברה ניתנה לשני מנהלים והיא מוטבעת על ידי אחד מהם בלי שתהא מלווה בחתימתו של השני, אין בזה כדי לחייב את החברה כלל ועיקר..."

כלומר, במקרה בו הבנק אמור היה לכבד את החלטת החברה לפיה אך ורק כאשר שני מורשי החתימה מאשרים את הפעולה בשם החברה, ולא עשה כן, עליו לשאת באחריות לפיצוי החברה.


פעולה שנעשתה עבור חברה בלי הרשאה לא תהיה תקפה
חוק החברות, הינו המקור החוקי למבחן לעניין זה, לפיו פעולה שנעשתה בעבור חברה בחריגה ממטרות החברה, או שנעשתה בלא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה, אין לה תוקף כלפי החברה, אלא אם כן אישרה החברה את הפעולה בדרכים הקבועות בחוק, או אם הצד שכלפיו נעשתה הפעולה לא ידע ולא היה עליו לדעת על החריגה או על העדר ההרשאה.

מנוסח הסעיף עולה בבירור, כי אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש מאת החברה, פעולה כלשהי הנעשית בעבור חברה, מבלי שנתקבלה החלטה המאשררת אותה, הינה חסרת כל תוקף כלפי החברה.
פקודת השטרות, אף היא קובעת מסמרות בעניין, והמסקנה אשר התקבלה מניתוח סעיפיה, הינה כי שטר שהוטבעה עליו חותמת של חברה בידי אדם אשר לא הורשה לחייבה, אינו שטר שלה.
ההלכה שנקבעה בעקבות הפקודה הנ"ל גורסת, כי: כאשר ההרשאה להטביע את חותמת החברה ניתנה לשני מנהלים והיא מוטבעת על ידי אחד מהם בלי שתהא מלווה בחתימתו של השני, אין בזה לחייב את החברה כלל ועיקר.
בנוסף, נקבע כי נטל הראיה כי החתימות הן בגדר ההרשאה, מוטל על הבנק.


הפרת חוזה והפרת חובת הנאמנות
פעולת בנק בניגוד או בחריגה מהרשאה, אף עולה כדי הפרת שורה ארוכה של דברי חקיקה נוספים. בראש ובראשונה, פעולה מסוג זה עולה בגדר הפרה של חוזה, אשר נחתם בין הבנק לחברה, על ידי, בין היתר, אשרור החלטתה של החברה בבנק.

זאת ועוד, פעולה מהסוג המתואר לעיל, מהווה הפרה ברורה של חובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח. חובת הפעולה לטובת הלקוח, וחובת הזהירות כלפיו, המוטלות על הבנק, קובעו על ידי הפסיקה, חרף העובדה שיש בכך סתירה מסוימת, שהרי הבנק אמור להרוויח על חשבון הלקוח ובה בעת, נדרש לנהוג בצורה ישרה ואמינה. חובה זו איננה חובה המצוינת בחוק אלא נגזרה מיחסי התלות שקיימים בין הבנק ללקוח, כאשר, מן הסתם, הלקוח הוא אשר תלוי בבנק.

ללקוח אשר נפגע מהתנהלות לקויה של הבנק, תעמוד זכות פיצוי, אותה יוכל לדרוש מאת הבנק בערכאות המשפט. לעניין זה, עומדת לרשות הלקוח אשר ניזוק מפעולת הבנק, האפשרות לתבוע לפי עילות המפורטות בהוראות פקודת הנזיקין (לדוגמא, הפרת חובה חקוקה, רשלנות).

יחד עם זאת, ישנן עילות תביעה נוספות שיהיו רלוונטיות בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.
מסקירה כללית של פסקי דין, עולה כי הפסיקה איננה מקלה ראש כאשר מתגלה פגם בהתנהלות הבנק מול הלקוח בכל הקשור להרשאות פעולה בחשבון שלא בהתאם לזכויות החתימה מטעם החברה/לקוח.
לכן, כאשר אתם מעריכים שנגרם לכם נזק ממשי, כתוצאה מפעולה של בנק, כאשר לא ניתן לכך אישור מפורש על ידכם, היוועצו בעורך דין אשר מתמצא בתחום, על מנת לממש את זכויותיכם לפיצוי.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark