עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התערבותו של בג"צ בהחלטותיהם של בתי הדין הכנסייתיים
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - משפט מנהלי - בג"צ - בתי דין כנסייתיים - בית דין דתי נוצרי
 


  מאת: עו"ד ליאן קהת
התערבותו של בג"צ בהחלטותיהם של בתי הדין הכנסייתיים
מאת: עו"ד ליאן קהת

 1. 1.התערבותו של בג"צ בהחלטותיהם של בתי הדין הכנסייתיים מוגבלת לעילות הקבועות בהוראות סעיפים 15(ג) ו- 15(ד)(4) לחוק יסוד: השפיטה. כלל אי ההתערבות נגזר גם מכוח עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות אשר הינו חיוני לצורך קיומה של מערכת שיפוטית תקינה, ומניעת בזבוז זמן שיפוטי יקר בשל כפל התדיינות.
 1. 2.הפסיקה פרשה כי  קיימות ארבע עילות להתערבות בג"צ בהחלטות בתי הדין הדתיים.

 • א.פגיעה בכללי צד טבעי.
 • ב.חריגה מסמכות.
 • ג.בית הדין פרש בצורה שגויה הוראת חוק המופנית כלפיו.
 • ד.נדרש סעד מן הצדק שאינו בסמכותו של בית הדין הדתי.
 1. 3.עילות ההתערבות של בג"ץ בפסיקת בתי הדין הדתיים דומות לגבי כל בתי הדין, ואמות המידה שמפעיל בג"ץ  אחידות ככלל לגבי כל בתי הדין. "כשם שבמקרים מסוימים בעתירות נגד בתי הדין הרבניים, בהם ישנה תחושה שהמקרה ראוי, מתקיים דיאלוג עם בתי הדין באופן המאפשר עיון חוזר או דרך דיונית אחרת לטיפול בבעיה שנתעוררה, כן יתכן הדבר לגבי בתי דין דתיים אחרים".  וראה דברי כבוד השופט רובינשטיין בבג"צ 4577/12 פלוני נגד הסינוד הקדוש של הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית בירושלים.
 1. 4.בפגיעה בכללי הצדק הטבעי הכוונה להפרת כללי דיון בסיסיים (חובת ההנמקה, חובת השמיעה, מתן זכות הטיעון וכו').  כך למשל בבג"ץ 11230/05 חנאן מואסי נגד בית הדין השרעי לערעורים נתקבלה עתירה האישה שטענה כי לא נתנה לה הזכות להשמיע את טענותיה וכי בהליך בוררות שנעשה מכוח החוק העותומאני  מונו בוררים רק ממשפחת בעלה  ולא ממשפחתה בעוד על פי החוק צריך היה למנות בוררים הן מבני משפחתה והן מבני משפחת בעלה.  בית הדין ביטל את פסק הדין שנתן על ידי בית הדין לערעורים והורה לבית הדין לקיים את ההליך מחדש.
 1. 5.בבג"ץ 450/74  עפאף אליאס מוטלק נגד בית הדין הדתי של העדה היוונית- הקתולית המלקיתית הגישה האישה עתירה לביטול החלטת בית הדין לפיה המשמורת בבנה הקטין תעבור לרשות אביו בטענה כי לא נתנה הסכמתה לדון בנושא המשמורת של הילד בפני בית הדין,  ולפיכך בית הדין היה חסר סמכות לדון בעניין זה. בית הדין  קבע כי משניתן על ידו צו מסוג "טאעה" כנגד האישה לפיו היא מצווה לציית וללכת אחר בעלה והיא מסרבת לעשות כן הרי היא בגדר מורדת וכי הסעד של משמורת הקטין הוא טפל לתביעה העיקרית שעניינו "טאעה". בג"ץ קיבל את העתירה בקבעו כי בהעדר הסכמה מפורשת מצידה לדון בנושא המשמורת  בית הדין נעדר סמכות לדון בעניין משמורת הקטין.
 1. 6.בג"צ קבע לא אחת כי התעלמות מנורמה אזרחית על ידי בית הדין תהווה עילה להתערבותו.  כך למשל בבג"ץ 202/57 סידס נגד סידס נקבע כי כאשר בית הדין הרבני פוסק בניגוד לחוק טריטוריאלי (חוק שיווי זכויות אישה) הדבר מהווה עילה להתערבות בג"צ.   בבג"צ 5227/97 מיכל דויד נגד בית הדין הרבני הגדול נדונה שאלת החינוך של הילד. האב רצה כי הילד יתחנך בבית ספר דתי והאם רצתה חינוך ממלכתי רגיל. בית הדין הרבני פסק שהילד ילך לבית ספר דתי, זאת על אף 3 חוות דעת של מומחים אשר קבעו שלטובת הילד יש לשלוח אותו לבית ספר חילוני. למעשה בית הדין התעלם מחוות דעתם של המומחים שכן  הדבר לא עלה בקנה אחד עם השקפת עולמו. במקרה זה קבע השופט חשין כי יש להתערב בהחלטת בית הדין הרבני בשל הפגיעה הקשה בזכות האדם.  
 1. 7.דוגמאות לאי התערבות בג"צ בהחלטת בית הדין הדתי:
 2. א.בבג"ץ 6823/12 ‏ ‏ פלונית נ' בית הדין הכנסייתי לים של הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית בירושלים סירב בג"צ להתערב למרות שבית הדין הדתי אישר הסכם גירושין כאשר לא הייתה עילת גירושין קיימת דבר המנוגד לדין המהותי החל על יוונים אורתודוכסים. בג"צ קובע לעניין זה כי טעות ביישום הדין הדתי, ככל שהיא קיימת, אינה מצדיקה את התערבותו.
 3. ב.בבג"ץ 8676/11 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, סירב בג"צ  להתערב  בקבעו כי הוא אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני וכי כל עוד לא מוצו ההליכים בפני בית הדין הרבני הגודל בכל הנוגע לנושא הסמכות של בית הדין הרבני לדון בהליך שבפניו אין הוא יכול להתערב.
 4. ג.בבג"צ 10223/09 פלונית נגד בית הדין הרבני הגדול  נדחתה עתירה נגד בית הדין הרבני כאשר טענת האישה הייתה כי חתמה על הסכם גירושין שאושר בבית הדין בנסיבות של עושק. בג"ץ קיבל את הקביעה של בית הדין הרבני כי לא התקיימה עילת העושק והוסיף כי האישה הייתה מיוצגת לכל אורך הדיונים בבית הדין הרבני על ידי עורך דין מטעמה שדאג לענייניה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark