עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תשלום דמי טיפול מקצועי לארגון מעבידים: למה, כמה, והאם החוק מחייב אותי לשלם?
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - ארגון מעבידים - ארגוני מעסיקים - תשלום דמי טיפול מקצועי לארגון מעבידים - הסכם קיבוצי - צווי הרחבה
 


  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
תשלום דמי טיפול מקצועי לארגון מעבידים: למה, כמה, והאם החוק מחייב אותי לשלם?
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

מעסיק: יום אחד קיבלת דרישה לתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי מארגון מעבידים (כגון לשכת המסחר של תל אביב). חברתך אינה חברה בארגון זה (אולי אפילו לא שמעת עליו קודם), והחלטת להתעלם? זהירות: השלב הבא עלול להיות כתב תביעה בבית הדין לעבודה, כשגובה התביעה עשוי להגיע לעשרות אלפי ₪.

תתפלא לשמוע, אך לא אחת עומד החוק לצד ארגון המעבידים.

מאמר זה יפרט את הרקע לדרישה, יסביר מדוע היא יכולה להיות דווקא לפי החוק, ואילו פקטורים יכולים בכל זאת לשנות את התמונה.

רקע: הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

ארגוני המעבידים מגיעים לא אחת להסכם קיבוצי עם ארגוני עובדים (אשר מגן על זכויותיהם הסוציאלים של העודים), כגון הסתדרות העובדים. בהסכמים כאלו, יכול שתיקבע חובת מעביד לשלם לארגון המעבידים דמי טיפול ארגוני מקצועי (להלן: דט"א). הסכמים אלו יחולו על מי שחבר בארגונים הללו.

מעולה, אתם חושבים לעצמכם! החברה לא חברה בארגון שכזה, ההסכם וחובת התשלום שמכוחו לא חלה עלי! אך לצערנו, טעות עלולה להיות בידכם, כי ההסכם הקיבוצי אינו סוף פסוק.   

המקור לדרישה כלפי חברתכם, למרות שאינה חברה בארגון, הוא בצו הרחבה של שר העבודה והרווחה, שמחיל את ההסכם הקיבוצי על כל המעבידים בתחומי עיסוק מסוימים ו/או באזורים מסוימים.

אז מה קיבלנו כאן: צו הרחבה של הממשלה מחיל הסכם קיבוצי שעליו לא חתמתם, ומחייב אתכם לשלם כסף לארגון בו אינכם חברים. האם הוגן? תלוי את מי שואלים. ארגוני המעבידים כבר טענו בעבר שפעילותיהם מטיבות גם עם מי שלא חבר הם, ולכן אין סיבה שלא ישתתפו.

יצוין שטענות כגון שדרישת התשלום היא מס לא חוקי (שלא לטובת המדינה), פוגע בזכות הקנין של המעביד ובחופש העיסוק – כבר נדחו בעבר ע"י בית הדין לעבודה (שלו, לפי החוק, סמכות יחודית לדון בתביעות לדט"א).

עוד נדגיש: אין המדובר בדמי חבר שנגבים מהעובד לטובת ארגון עובדים כגון ההסתדרות, שדורשים את הסכמת העובד; בעניננו עסקינן בדמי טיפול הנגבים מהמעביד, עבור ארגון מעבידים, כאשר הסכמת המעביד אינה נדרשת, ככל שהוחלו על ענף עיסוקו העיקרי, בצו הרחבה.   

התעלמות מדרישת ארגון המעבידים עלולה להביא את הארגון להגיש כתב תביעה כנגד החברה שאינה משלמת.
אי הגשת כתב הגנה משמעה שהארגון התובע זכאי לקבל פסק דין בהעדר הגנה, לפי הנתבע בכתב התביעה, כפי שקורה לא אחת. ברור לכן, מדוע התעלמות מכתב תביעה שהוגש אינה מומלצת.
    
מה בכל זאת אפשר לעשות? האם זהו סוף פסוק? לא בהכרח. להלן יפורטו שלל טיעונים, שיכולים להפחית ואף לבטל את חובת התשלום.

  1. 1.האם פנה ארגון המעבידים למעביד, לפני הגשת התביעה? נפסק, שלפני הגשת התביעה, על ארגון המעבידים לפנות לחברה, לצורך קבלת פרטים בדבר ההכנסות, כדי לחשב את גובה דמי הטיפול. ככל שלא פנה ארגון המעבידים כאמור, הדבר עשוי להקים עילה טובה למעביד הנתבע.
  1. 2.האם עוסקת החברה בתחום שנזכר בצו ההרחבה? לדוגמה, ישנו צו הרחבה המחיל הסכם קיבוצי על ענף היבוא, יצוא והמסחר בסיטונות. אם החברה אינה עוסקת באחד התחומים האלה, או שכן אך מדובר בעיסוק זניח, ניתן לטעון שצו ההרחבה אינו חל עליה.
  1. 3.האם חל צו ההרחבה על האזור שבו נמצאת החברה? ישנם צווי הרחבה שקבעו תחולה על אזור גאוגרפי מסוים. ככל שמקום עסקה ו/או כתובתה הרשומה של החברה אינם במקום זה, ניתן לטעון כי צו ההרחבה אינו חל על החברה.
  1. 4.האם מעסיקה החברה עובדים? צו ההרחבה חל על מעבידים. ישנן חברות קטנות ו/או משפחתיות, שכל עובדיהן הם בעלי מניות בהן, וניתן לנסות לטעון שהצו אינו חל על החברה.
  1. 5.חברות בארגון מעבידים אחר: לפי התקנות, חברות בארגון אחר, שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה, מונעת תחולת צו ההרחבה. כלומר, אם חברה חברתכם בארגון מעבידים, אמור הדבר למנוע מארגון מעבידים אחר את הזכות לדרוש ממנה דט"א.
  1. 6.אי צירוף מסמכים נדרשים לכתב התביעה: באם הוגשה נגד החברה תביעה, יש לבדוק האם צורפו ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה (ידוע על תביעה שנדחתה בשל אי צירופם), טבלת דמי החבר לשנים הרלוונטיות בהן הוגשה התביעה, ופנית ארגון המעבידים. כמובן שאת הטענה לאי צירוף המסמכים תידרש החברה להעלות, לכל הפחות בכתב ההגנה, ולא ניתן לצפות שבית הדין יעשה זאת.
  1. 7.לענין גובה דמי הטיפול שנתבע: לפי התקנות, אופן החישוב הוא 0.5% משכר העבודה ששילמה החברה בשנת הכספים שלפני, אך לא פחות מ – 100 ₪ לשנה, ולא יותר ממחצית דמי החבר שהיו נגבים, לו היה הלקוח חבר בלשכת המסחר (דמי החבר עשוים להקבע כפקטור של גובה המחזור השנתי בש"ח ומספר המועסקים).
  2. לפי התקנות, לארגון המעבידים הזכות לקבל מהמעביד את נתון שכר העבודה. מה קורה כשלא נותן המעביד את נתון זה? סביר להניח שהארגון יגיש תביעה לפי הסכום המקסימלי, כלומר מחצית מדמי החבר לשנה, כפול השנים שנתבעות.ניתן לטעון נגד גובה דמי הטיפול שנתבעים (למשל אם תבע ארגון המעבידים את הסכום המקסימלי לשנה, ללא ביסוס לכך), אך סביר להניח שככל שהחברה מגיעה, לפי החישוב הנ"ל, למקסימום לתשלום, היא תאלץ להציג את הנתונים והטענה לא תועיל לה.
באם קיבלת דרישה לתשלום דט"א מארגון מעבידים, או כתב תביעה בגין אי תשלום, והנך חושב שחברתך אינה נדרשת לשלם אותם, מומלץ להתיעץ בהקדם עם עורך דין מנוסה בתחום, אשר יוכל לסקור את  ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה הנזכרים בפנית ארגון המעבידים או בכתב התביעה, ולחוות דעתו בשאלה האם חלים על חברתך.
    
האמור לעיל כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

בכל מקום לעיל בו נכתב "החוק", הכוונה לחוק הסכמים קיבוציים. בכל מקום לעיל בו נכתב "התקנות", הכוונה לתקנות הסכמים קיבוציים.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark