עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מי ייצג אותך במו"מ בינך לבין עורך הדין שלך בעניין הסכם שכר הטרחה?
מידע משפטי בנושאים: עורכי דין - הסכם שכ"ט - דיני צרכנות - שירות מקצועי - יחסי עו"ד לקוח - שכר טרחה - דיני צרכנות - החזר שכ"ט - דיני חוזים - הסכם שכר טרחה
 


  מאת: עו"ד אבנר שטמר
מי ייצג אותך במו"מ בינך לבין עורך הדין שלך בעניין הסכם שכר הטרחה?
בתיקים בהם שכר הטרחה צפוי להיות משמעותי, אל תמהרו לחתום על הסכם שכר טרחה עם עורך דין, לפני התייעצות עם מומחה אובייקטיבי שיבחן עבורכם את הסכם שכר הטרחה.
מאת: עו"ד אבנר שטמר

    
בכוונתכם לשכור דירה לשנה תמורת 8,000 ₪ לחודש. המשכיר מושיט לכם חוזה שכירות ורוצה שתחתמו. האם תחתמו או תבקשו לקבל את החוזה כדי שמישהו מטעמכם יבדוק אותו? ברור שתבקשו לבדוק. הרי מדובר בעסקה של 96,000 ₪ (8,000 ₪ * 12 חודשים).

בנוסף, וללא קשר לדירה, ברצונכם לשכור עו"ד כדי לתבוע שותף לשעבר בסכום של 2 מיליון ₪. עורך הדין מבקש מקדמה בשיעור 5% על חשבון שכר טרחתו שיהיה 20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד השותף, מושיט לכם הסכם שכר טרחה ורוצה שתחתמו.

שימו לב! הסכם שכר הטרחה הוא למעשה חוזה בינכם לבין עורך הדין שלכם, לפיו - אם התביעה תתקבל - אתם מתחייבים לשלם לו 468,000 ₪ !  (מע"מ + 20% * 2,000,000).
רגע, האם רשום בחוזה מהן ההתחייבויות של עורך הדין? מה יקרה אם תרצו להפסיק את הטיפול באמצע? האם מי שיטפל בתיק יהיה
עורך הדין עצמו או מתמחה ממשרדו? האם חובתכם לשלם לעורך דין 20% + מע"מ מהסכום שייפסק או מהסכום שייגבה בפועל?

מדוע בחוזה שכירות ששוויו פחות מ- 100,000 ₪ אתם יודעים שכדאי, לפני שאתם חותמים, לקחת את החוזה ולהתייעץ עם מישהו מטעמכם, אבל בחוזה של 468,000 ₪  הדבר כלל לא עלה על דעתכם?

הזירה הנעלמה:

כאשר אתם נמצאים ערב מאבק משפטי, כל מעייניכם מרוכזים בהתמודדות הצפויה בזירה המשפטית, ומטבע הדברים אינכם נותנים את הדעת על "הזירה הנעלמה" – עצם ההתקשרות עם עורך הדין שלכם.

אתם מניחים, בצדק, כי עורך הדין עליו אתם סומכים י
דאג לאינטרסים שלכם בהתמודדות בזירה המשפטית מול השותף. אבל יש לכם עוד עניין חשוב לסגור לפני המאבק המשפטי הגדול – "הזירה הנעלמה" בה אתם מנהלים מו"מ על תנאי ההתקשרות ביניכםלבין עורך הדין שלכם.

בזירה הנעלמה, הזירה בה נמצאים אתםועורך הדין שלכם, קיים מתח מובנה בנוגע לשכר הטרחה. אתם מעוניינים לקבל מעורך הדין שירות משפטי מעולה ולשלם עבורו כמה שפחות. עורך הדין מעוניין לקבל שכר שלדעתו הינו ראוי, אף שלעיתים יהיה גבוהמאד. השירותים שייתן לכם עורך הדין והסכומים שאתם תשלמו לעורך הדין נקבעים בשלב ההתקשרותולפני החתימה על הסכם שכר הטרחה.

בזירה הנעלמה,ייתכן שאינכם מנוסים בניהול מו"מ מול עורכי דין,בעוד שעורך הדין כבר ערך והתנסה בעשרות או מאות הסכמי שכר טרחה.

במצב דברים זה, אם הסכם שכר הטרחה לא ייבדק עבורכם ע"י גורם מקצועי המתמחה בכך, עלול שהסכם שכר הטרחה של
כם יכלול סעיפים לא נוחים כמו בדוגמאות להלן:

דוגמאות לסעיפים הראויים לבדיקה בהסכמי שכר טרחה:

  1. 1.בהסכם שכר הטרחה נקבע שעורך הדין זכאי ל-20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד הנתבע.
  2. ביהמ"ש פסק שעל הנתבע לשלם ללקוח 1 מיליון ₪. עורך הדין דורש מהלקוח לשלם לו 200,000 ₪ + מע"מ (20% מסכום פסה"ד, לפי הסכם שכר הטרחה).הלקוח מנסה לגבות את סכום פסה"ד ומתברר שהנתבע חדל פירעון.עורך הדין טוען שהליכי הגביה אינם באחריותו וכי הסכם שכר הטרחה קובע כי הלקוח ישלם לו 20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד הנתבע (ולא 20% + מע"מ מכל סכום שייגבה מהנתבע).
  3. 2.בהסכם שכר הטרחה נקבע שהלקוח ישלם לעורך הדין 250$ + מע"מ לשעת עבודה. לא נקבעה תקרה למספר השעות ולא נקבע כי עורך הדין ייתן ללקוח דיווח תקופתי אודות מספר השעות שנצברו. ביהמ"ש פסק שעל הנתבע לשלם לתובע 100,000 ₪ ועורך הדין הגיש ללקוח חשבון עבור 90 שעות עבודה בסך 94,770 ₪ , לפי החישוב:
  4. 94,770 ₪ =מע"מ+₪  לדולר 3.6*250$*90הלקוח הנדהם אינו מבין איך מתוך הסך של 100,000 ₪ שנפסק הוא יקבל רק כ-5% ועורך הדין יקבל כ-95%.
  5. 3.בהסכם שכר הטרחה נקבע תשלום עבור הגשת כתב התביעה וכן נקבע כי עבור הליכי ביניים ייקבע שכ"ט בנפרד. הנתבע פותח בסדרה של בקשות, והלקוח ניצב מול דרישות עורך הדין לשכ"ט גבוה עבור כל תגובה לכל בקשה, בסכומים שאילו היו ידועים מראש קרוב לוודאי שהלקוח היה מוותר על הגשת התביעה.
מה אפשר לעשות?

אפשר וכדאי לעשות מה שעושים לפני חתימה על כל חוזה אחר, לבדוק ולהתייעץ.
עורך דין הוא בעל מקצוע (בתחום עריכת הדין). הסכם שכר טרחה בין לקוח לעורך דין הוא חוזה בין שני צדדים לעסקה כלכלית. ממש כמו בכל עסקה כלכלית אחרת, יש שלב של מו"מ לקראת חתימת החוזה, בו כל צד מנסה לשפר את מצבו.

אתם יודעים היטב שכדאי לכם להתייעץ עם צד שלישי אובייקטיבי לפני חתימה על חוזה עם בעל מקצוע כלשהו, ולא יעלה על דעתכם להתייעץ עם בעל המקצוע עצמו. בדיוק כך כדאי לכם להתייעץ עם מומחה אובייקטיבי לפני חתימה על הסכם שכר טרחה עם עורך דין.

מומחה אובייקטיבי, במיוחד עורך דין שעיסוקו במחלוקות בענייני שכר טרחה,יידע לצפות את המחלוקות העלולות להתעורר כתוצאה מהסתעפויות אפשריות בתוך ההליך המשפטי, כולל הסכמי פשרה, הפסקת ייצוג/העברתו, פתיחת הליכים מקבילים בערכאות אחרות, הליכי ביניים, הודעות צד ג', ערעורים, הליכי הוצאה לפועל ועוד, ויוכל לייעץ לכם איך לתת לכך ביטוי בהסכם שכר הטרחה באופן שישרת את האינטרס שלכם.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
טיפים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark