עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: רכישת דירה מקבלן – מדריך מעשי
מידע משפטי בנושאים: רכישת דירה מקבלן - דיני מקרקעין - אישורים מרשויות המס - נסח טאבו - מפרט טכני - הסכם ליווי - בטוחות - טופס 4
 


  מאת: עו"ד גילעד כהן
רכישת דירה מקבלןמדריך מעשי
מאת: עו"ד גילעד כהן

רכישת דירה מקבלן מצריכה ביצוע בדיקות מגוונות ושונות במהותן מן הבדיקות המבוצעות בטרם רכישת דירה מיד שנייה.
במאמר זה אסקור את חלקן המהותי של בדיקות אלו, אותן מן הראוי לבצע בטרם חתימה על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן.

מיהו הקבלן?

יש לבצע בירור מקיף על החברה הקבלנית תוך הבחנה בין מתווכי מקרקעין לבין חברה פרטית/ ציבורית/ממשלתית.
על הקבלן להציג רישיון קבלן בתוקף (רישום בפנקס הקבלנים), וכי הוא מורשה לבצע הבנייה מבחינת סיווגו המקצועי והכספי, דהיינו האם הוא יכול לבצע עבודות בהיקף כספי של הפרויקט הנדון.
בדיקת עבודות בנייה נוספות שביצע/מבצע הקבלן לבטח לא יכולה להזיק, ובפרט לעניין רמת הגימור וקיום התחייבויותיו עפ"י הסכמי המכר ( בדיקה מול דיירים בפרויקטים קיימים שבנה).
יש לבצע בדיקת נזילות בכדי לקבל אומדן על מצבו הכלכלי של הקבלן, ובמידה ולא מתאפשר אזי לבצע בדיקה ברשם החברות בנוגע לאותה חברה הקבלנית.

אישורים שעל הקבלן להציג
היתר בנייה בתוקף, ואישור מנציבות מס הכנסה וממס רכוש. כמו כן על הקבלן להצהיר כי אין כל מניעה לרשום הנכס על שם הרוכש לכשיתקבלו אישורי המיסים.
בעסקאות קומב
ינציה צריך לבחון את ההסכם בין בעל המקרקעין לבין הקבלן וכן לקבל מסמך בכתב המאשר את הסכמתו של בעל המקרקעין לביצוע העסקה הנדונה.


נסח טאבו
הוצאת נסח רישום מקרקעין לפי גוש/חלקה, וביצוע בדיקה מיהו הבעלים הרשום של הקרקע. במידה והנכס רשום בלשכת רישום מקרקעין, יש לברר מי רשום כבעל הזכויות בו. האם מדובר בבעלות מלאה/חלקית של הקבלן או שמה רשומה לזכותו רק הערת אזהרה או זכות חכירה.
בעסקאות קומבינציה בהן בעל הקרקע מוכר לקבלן רק חלק מהקרקע בתמורה לדירות, יש לבדוק האם רשומה הערת אזהרה לזכות הקבלן. כמו כן, יש לוודא היעדר קיומם של שעבודים ו/או עיקולים ו/או הערות אזהרה הרשומות על שם בעל הנכס*.
*כשקיים גוף מממן, יש לקחת בחשבון שנרשמת לזכותו במהלך הבניה הערת אזהרה.


מפרט טכני
במקרים רבים אנשי שיווק מבטיחים לרוכשים דברים רבים שאינם מופיעים בסופו של דבר בדירה המיוחלת. על כן יש לעמוד על קבלת מפרט טכני עדכני, התואם את המובטח, ואת צו מכר דירות ( טופס מפרט) התשס"ח 2008. צריך לוודא שבמפרט יופיעו כל הפרטים עליהם סוכם ( גם אלו שסוכמו בעל פה) מול הקבלן ו/או אנשי השיווק, לרבות ריצוף, מטבח, מקלחת, תאורה וכו'.

מחיר הדירה
יש לוודא שמחיר הדירה הינו המחיר הסופי וכולל את כל התשלומים, היטלים, אגרות וכו'**.
**כשמדובר על בנייה על קרקעות מנהל מקרקעי ישראל, יש לבדוק האם הקרקע עברה היוון שכן במידה וטרם עברה היוון יש לשלם דמי הסכמה המהווים תנאי להעברת זכויות החכירה בנכס, ודמי חכירה ( מהוונים בתשלום חד פעמי או בתשלומים שנתיים).

הסכם ליווי
בנק מלווה ערבויות חוק מכר ומה שבניהם. יש לוודא כי קיים הסכם ליווי או לכל הפחות אישור עקרוני לליווי בנקאי. כמו יש לוודא כי כל התקבולים על חשבון הדירה משולמים ישירות לבנק המלווה כנגד הנפקת ערבויות חוק מכר ( ס' 3 (ב) לחוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשס"א 2008)***.
***ערבויות עפ"י חוק המכר יוחזרו רק לאחר רישום הערת אזהרה וקבלת מכתב החרגה מהבנק המלווה.
הגדרת מועד מסירת החזקה בדירה בצירוף סנקציה המורה על תשלום פיצוי בגין איחור במסירה ( מעבר לתקופת הגרייס המוסכמת הנהוגה בעסקאות לרכישת דירה מקבלן). תחשיב הפיצוי יהיה לפי גובה דמי שכירות שהיו משולמים על הנכס ( בחישוב יומי החל מן המועד המסירה הרשום ועד למועד המסירה בפועל), וזאת מבלי לגרוע מזכותו של הרוכש לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו ועודם נגרמים כתוצאה מהפרת ההסכם.
בדיקות נוספות
יש לוודא כי התקבל טופס 4 לאכלוס.
ביצוע בדיקה בנכס בטרם מסירת החזקה, בכדי לוודא כי הנכס תואם את המפרט הטכני.
כמו כן יש להחתים את הקבלן על פרוטוקול מסירה ולערוך בדיקה תקינות חוזרת למכלול המערכות בנכס ובמידה וקיימים אי אילו ליקויים יש לציינם בכתב על גבי פרוטוקול המסירה ולדרוש מהקבלן לחתום עליו. העתק מפרוטוקול המסירה יישאר בידי הרוכש לצורך מיצוי זכויותיו ככל ויתגלעו מחלוקות בינו לבין הקבלן.


*אין במידע האמור בכדי להוות בשום מקרה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין בו משום המלצה בעניין הנדון ולפיכך אין להסתמך על מידע זה בטרם היוועצות עם עורך דין העוסק בתחום. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
**אין לפרסם, להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, או להפיץ את המידע הנ"ל או חלקו ללא הסכמתו המפורשת על עוה"ד גילעד כהן ו/או מי מטעמו.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גילעד כהן
טיפים ממשרד:  עו"ד גילעד כהן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גילעד כהן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark