עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התובענה הייצוגית – נשק חשוב באמתחתם של הצרכנים אל מול העוסקים במשק
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני צרכנות - תובענה ייצוגית - חוק הגנת הצרכן - בית משפט
 
 עורך דין בן ציון רזניק

  מאת: עו"ד בן ציון רזניק
התובענה הייצוגית – נשק חשוב באמתחתם של הצרכנים אל מול העוסקים במשק
מאת: עו"ד בן ציון רזניק


מכשיר התובענה הייצוגית ניתן להפעלה על ידי כל צרכן הסבור כי "עוסק" (המוגדר בחוק הגנת הצרכן כ-"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן") אחראי כלפיו במעשה או מחדל האסור לפי חוק הגנת הצרכן .

רשימת המעשים והמחדלים האסורים על עוסק ביחסיו עם ציבור הצרכנים מכוח חוק הגנת הצרכן הינה מקיפה למדי וכוללת , בין השאר , איסור הטעיה של הצרכנים (איסור שפורש בפסיקת בית המשפט העליון בצורה רחבה ביותר ככולל איסור על מעשה או מחדל העלול להטעות את הצרכן אפילו לא הטעה אותו בפועל) איסור ניצול מצוקת הצרכן , חובת גילוי , אחריות להטעיה על גבי אריזה , אחריות להטעיה בפרסומת ועוד .

בשנת תשנ"ד הוסף לחוק הגנת הצרכן פרק העוסק בתביעה יצוגית לפיו יכול הצרכן להגיש תביעה ייצוגית כנגד עוסק בעילה מן העילות המנויות בחוק הגנת הצרכן ולבקש לייצג בה את כלל ציבור הצרכנים שנפגע מאותו מעשה או מחדל של העוסק .

מכשיר התובענה הייצוגית בא להתמודד עם מצב שבו הנתבע , בהיבט של חוק הגנת הצרכן בדרך כלל חברה גדולה שלה לקוחות רבים שמספרם יכול להגיע לאלפים , עשרות אלפים ואף מעבר לכך , מבצעת מעשה או מחדל אסור לפי הדין אשר מסב לכל אחד מציבור הצרכנים נזק קטן יחסית , אשר אין הצדקה כלכלית לתבוע אותו באופן פרטני מן הנתבע , בשל העובדה כי ההליך המשפטי כרוך בהשקעת זמן ומשאבים העולים בהרבה על אותו נזק .

במקרה כזה נוטלים על עצמם התובע הייצוגי ובאי כוחו , בתנאי כי התובע מראה שיש לו עילת תביעה אישית וכי הוא עומד בסדרת תנאים נוספים הקבועים בחוק שמכוחו הוא מבקש לאשר את תביעתו כייצוגית , לייצג את כלל הקבוצה הנפגעת אשר נזקה המצטבר כבר מצדיק את השקעת הזמן והמשאבים שבניהול ההליך .

התנאים שמונה חוק הגנת הצרכן ואשר בהם צריך לעמוד מי שמבקש לאשר את תביעתו כייצוגית , מלבד עילת תביעה אישית , הינם : הגשת התביעה בתום לב , קיומה של קבוצה שגודלה מצדיק ניהול ההליך כתובענה ייצוגית , היות התובענה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות הענין וקיום יסוד סביר לכך שהתובע מייצג בדרך הולמת את ענינם של מי שנמנים על הקבוצה .

פסק דין או הסכם פשרה בתובענה שאושרה כייצוגית יהוו מעשה בית דין לגבי העוסק (או הנתבע בתביעה שאינה מכוח חוק הגנת הצרכן) מחד וכלל ציבור הצרכנים (או קבוצת התובעים בתביעה שאינה מכוח חוק הגנת הצרכן) מאידך ולכן נקבע מנגנון של פרסום דבר אישור תובענה כייצוגית המאפשר למי מחברי הקבוצה שאינו חפץ להיות כבול בתוצאת ההתדיינות להודיע , לאחר אישור התובענה כייצוגית , כי אין ברצונו להימנות על הקבוצה המיוצגת בידי התובע הייצוגי ובאי כוחו (הודעת הימנעות ו/או הודעת הסתלקות) .

בית המשפט העליון הדגיש בשנים האחרונות , בעיקר בהליכים מכח חוק הגנת הצרכן , בשורת פסקי דין את חשיבותה של התובענה הייצוגית כמכשיר יעיל ואפקטיבי על מנת למנוע תופעה שכונתה בפסיקה כ- "תת אכיפה" היינו מצב שבו הוראות החוק אינן נאכפות משום שאין כדאיות למי מן הנפגעים לנקוט בהליכים פרטניים לשם הטבת הנזק וזאת , כאמור , בשל היות נזקו האישי של כל אחד מחברי הקבוצה נמוך .

בנוסף קובעת פסיקה חדשנית כי ניתן , במקרים מתאימים , לחייב את העוסק בתשלום פיצוי לטובת כלל ציבור הצרכנים או לטובת ארגונים שונים וזאת במקרה שבו קשה ביותר או בלתי אפשרי לאתר את כל אחד מחברי הקבוצה (לדוגמא יצוין כי ענין זה התעורר בבית המשפט העליון בנושא תובענה ייצוגית כנגד תנובה בפרשת הכנסת סיליקון לחלב העמיד).

ראוי לציין כי בד בבד עם הדברים שנאמרו אודות חשיבותה של התובענה הייצוגית קובעת הפסיקה שיש לבחון בזהירות בקשות לתובענה ייצוגית וזאת משום שאישור תובענה ייצוגית במקרה שאינו ראוי עלול להסב נזק הן לפרטים מתוך הקבוצה המיוצגת , הן לנתבעים הנאלצים להשקיע זמן ומשאבים בהתגוננות מפני התביעה וכן להגביר את הנטל הביטוחי המוטל על תאגידים ונושאי משרה בהם .

רשימה זו היה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי בנסיבותיו של כל מקרה ספציפי . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת .
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד בן ציון רזניק
טיפים ממשרד:  עו"ד בן ציון רזניק
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד בן ציון רזניק
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark