עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: כיצד מיישמים פעילות לא חקלאית במושבים
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - פעילות לא חקלאית - יישום - החלטה 1265 - זכויות בניה - נחלה
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
כיצד מיישמים פעילות לא חקלאית במושבים
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

הקדמה
תנאי מקדמי לקיום פעילות לא חקלאית בקרקע המיועדת למגורים בנחלה הינה הסדרת הזכויות בחלקת המגורים.

להסדרת הזכויות בחלקת המגורים חשיבות רבה, שכן חוכר שיחליט להצטרף להסדר, לא יחויב להשיב את הקרקע למנהל מקרקעי ישראל במידה וייעודה ישתנה למגורים.

החלטת רשות מקרקעי ישראל 1155

הזכויות בחלקת המגורים בנחלה הוסדרו בהחלטה 1155.  על מנת להצטרף להסדר שמציעה החלטה 1155 ולעגן את זכויות המגורים בנחלה, יש לעמוד במספר תנאים:
  1. 1.יש לרשום את חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות.
  1. 2.יש להסדיר ולשלם בגין כל השימושים בנחלה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות בגין תקופת העבר.
  1. 3.תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
  1. 4.התאמת יחידות הדיור במושב ליחידות הדיור המותרות על-פי לוח 2 בתמ"א 35.
  1. 5.הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה (מבנים שאינם בנויים בהיתר בניה).
לאחר שיוסדרו הזכויות בחלקת המגורים, ניתן יהיה לפעול להסדרת הפעילות הלא חקלאית. (החלטה 1265)

התנאים לקיומה של פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה הוסדרו לראשונה בהחלטה 1101 של מנהל מקרקעי ישראל. החלטה זו בוטלה ובאוקטובר 2012 נכנסה לתוקף החלטה 1265, שעל-פיה יש לעמוד בתנאים הבאים:

זכויות הבניה לפל"ח יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה.

השימושים לפל"ח אושרו בתכנית תקפה או בהיתר תקף לשימוש חורג.

השטח המבונה הכולל לפל"ח לא יעלה על 500 מ"ר וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה.

מכסת השטח המבונה המרבי כפי שצוין בסעיף 3 לעיל, תכלול גם שימושי פל"ח מחוץ לחלקת המגורים שאושרו כדין לבעל הנחלה לפני מועד אישור החלטה זו.

המבנה המיועד לפל"ח ימוקם אך ורק בחלקת המגורים. החל ממועד אישור החלטה 1265 מנהל מקרקעי ישראל לא יתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים.

מקרים חריגים
במקרים חריגים כאשר אין אפשרות פיזית למקם את המבנה המיועד לפל"ח בחלקת המגורים, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה או היתר תקף לשימוש חורג, יאשר המנהל שימוש לפל"ח בשטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים, וזאת רק במקרים העומדים בקריטריונים השונים הכתובים בהחלטה.

שימוש במבנים קיימים
במידה ובוצעה עסקה מהוונת לפל"ח בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי מנהל מקרקעי ישראל, בשטח העולה על 500 מ"ר כולל ו/או בשטח אשר נמצא מחוץ לחלקת המגורים, לא יידרש בעל הזכויות בנחלה להרוס את המבנה.
השימוש לפל"ח יכול להיעשות במבנה קיים ע"י הסבת השימוש בו או בהקמת מבנה חדש.
תשלום דמי חכירה והסדרת חובות עבר כמפורט בהחלטה 1265.
הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים בתוך הנחלה.

סיכום
בעל זכויות אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים, ע"פ סעיף 4.3 בהחלטה 979, יהיה רשאי לעשות שימוש לפל"ח בשטח הנוסף במידה ושילם למנהל מקרקעי ישראל דמי חכירה מהוונים ורק כאשר סך השימוש הלא חקלאי בחלקת המגורים ובשטח הנוסף לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.


רשימה זו היא רשימה כללית ולבטח אינה סוף פסוק, שכן אליה מצטרפים תנאים רבים נוספים שהציבו המועצות השונות, החלטות נוספות של מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
לאור זאת, עמידה בתנאים להסדרתה של פעילות לא חקלאית (פל"ח) מצריכה ידע רב, בקיאות, ניסיון בתחום ועבודה מרובה אל מול הגופים השונים לרבות מועצות, ועדות, מנהל מקרקעי ישראל וכיוצ"ב.
למשרד עוה"ד גבי מיכאלי ושות' ניסיון בקבלת אישורים לפעילות לא חקלאית, וישמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם בכל הקשור להסדרת הפל"ח בשטחכם.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark