עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: כיצד ניתן לערער על דרישות תשלום שלא כדין של רשות מקומית
מידע משפטי בנושאים: מיסוי מוניציפלי - מיסוי עירוני - דיני מקרקעין - רשות מקומית - רשויות מקומיות - השבה - תשלום שלא כדין - אישור לטאבו
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון
כיצד ניתן לערער על דרישות תשלום שלא כדין של רשות מקומית
מאת עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון

קיבלתם דרישות תשלום מהרשות המקומית בגין היטלים, ולדעתכם ההיטלים נוגעים באי חוקיות? כיצד ניתן לערער על דרישות שלא כדין?
בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בו דרשה חברת קבלנית, לקוחת המשרד, אישורי העברת זכויות לטאבו, דן בית המשפט בדרכים בהם יכולים מוכרי הזכויות לתקוף את דרישות הרשות המקומית.

מקור: עת"מ 23746-08-14 צבי צרפתי ואח' נ' מעוצה מקומית באר יעקב ואח'; עת"מ 2783-11-14 ס.י. אבן יזמות בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית באר יעקב.

מבוא
הרשויות המקומיות בישראל נושאות בחבויות שונות להקמה של תשתיות שונות ולאחזקתן, כגון תשתית רחובות (כבישים ומדרכות), תשתית אספקת מים, תשתית ביוב וניקוז, שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) ועוד. לשם ביצוע החבויות הנ"ל מוקנת לרשויות המקומיות הסמכות להתקין חוקי עזר, אשר מעניקות לרשויות את היכולת לקבוע תשלומי חובה שונים.

קיימים כמה נקודות זמן/"אירועי מס" לחיוב באגרות והיטלים: מועד ביצוע עבודות התשתית ע"י הרשות המקומית; מועד הבקשה להיתר בניה; מועד מכירת הנכס; ועוד..

לעניין הסדרת החובות בעת מכירת הנכס – תשלום דרישות הרשות המקומית הוא תנאי בדין למתן אישור על העדר חובות מצד הרשות המקומית לצורך העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

השאלה היא כיצד מסדירים חובות אלו, ומהו הדין כאשר למוכרים יש טענות בנוגע לחובות הנטענים כלפיו. להלן פירוט אפשרויות תקיפת החיובים, בהתייחס למקרים השונים.

תשלום החובות תחת מחאה והגשת תביעת השבה
ישנה האפשרות לתשלום החובות תחת מחאה, ובמקרה כזה מצד אחד תוציא הרשות המקומית אישורים, ומצד שני המוכרים יוכלו לתבוע את הרשות ולהשיב כספים שניגבו, לטענתם, שלא כדין, בין כחיובים שביתר, חיובים שגויים, חיובים שנדרשו ללא סמכות שבדין.
תביעת השבה תוגש לבתי המשפט הכלליים, לפי דיני הסכמות הקבועים בחוק בתי המשפט (דהיינו לפי הסכום).

הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים
ניתן גם, בטרם תשלום החיובים, לפנות לבית משפט לעניינים מנהליים בעתירה כנגד החיוב. במקרה כזה, נותרת השאלה, מה ניתן לעשות בזמן הביניים. ולזמן הביניים יש חשיבות ניכרת במיוחד בשים לב לאינטרסים של הקונה, משום שהקונה רוצה להתקדם עם העסקה, לרשום את הזכויות על שמו, ואז להיות חופשי לעשות בנכס כהבנתה כמנהג בעלים.

מתן ערבות בנקאית להבטחת הסכום שנדרש על-ידי הרשות המקומית יכול להספיק להסדר ביניים. יחד עם זאת, על המוכרים לבקש זאת בצו ביניים, תוך מחשבה על הנזק שנגרם לקונה.

יש לשים דגש על ההבדלים בין שתי האפשרויות לעילתביעת השבה מול עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.
ראשית, בקשר ללוחות הזמנים, בתביעת ההשבה, מרבית הסיכויים, כי ההליך יהיה ארוך משמעותית מהליך של עתירה מנהלית.

שנית, בהליך של עתירה מנהלית, תיתן פגיעה רוכש הזכויות, והליך העברת הזכויות יכול וייתקע עד סיום ההליך.

שלישית, בהליך של עתירה מנהלית, הכסף נשאר בידיהם של המשיגים. הליך זה כדאי בעיקר מול רשויות מקומיות אשר ידוע שנמצאות בקשיים כלכליים, וייתכן קושי לקבל את הכסף חזרה לאחר זכייה בתביעת השבה.

על כן כל אחד צריך לשקול את האינטרסים שלו בטרם יפנה להליך ההשגה.

היטלי מים וביוב
לעניין היטלי מים וביוב מנגנון שונה משאר ההיטלים. על מנת לבחון את סמכותו העניינית של היטל זה, יש לבחון תחילה מי דרש את ההיטל – האם הדרישה הגיעה מהרשות המקומית או מתאגיד מים וביוב.

הליכים לביטול דרישות תשלום של היטל ביוב שהושת על ידי רשות מקומית, יובאו בפני ועדת הערר לענייני ביוב לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב – 1962.

הליכים לביטול דרישות תשלום של היטלי מים וביוב שהוצאו על ידי תאגיד מים וביוב, יוגשו לביהמ"ש האזרחי המוסמך בהתאם לגובה החוב, במסגרת של המרצת פתיחה.

סוף דבר
בתיק שהתנהל בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז ניתן לטובת העותר, אותו יצגנו, פסק דין אשר חייב את המוכרים לשלם את דרישת החוב של הרשות המקומית, כנגד הצגת אישור הרשות לטאבו, ומצד שני ניתנה למוכרים האפשרות להגיש תביעת השבה.

כמו כן, חויבה הרשות לשלם לעותר הוצאות ושכר טרחה בסך של 25,000 ₪ בשל התנהלות בלתי ראויה מצידה.

נושא החבויות בגין אגרות והטילים של הרשויות המקומיות הוא נושא מורכב, אשר חשוב לבדוק היטב את מהות החיוב, חוקיות החיוב ומועדי החיוב.

השגות על חיובי הרשויות המקומיות אפשרי וכדאי, אך הדרכים לעשות כן אינן פשוטות, ואף מתפצלות למספר תחומים. כל משיג יצטרך לבחון את נסיבותיו ואת האינטרסים החשובים לו בטרם יפנה להליך הראוי.

משרדנו, המתמחה בתחום המקרקעין בכלל ובתחום המיסוי המוניציפאלי בפרט, מזמין אתכם לפנות אלינו לבדיקת חבויות האגרות וההיטלים בהם חויבתם, ולהשיג עליהם במידת האפשר.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark