עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שובר שיוויון במכרזים
מידע משפטי בנושאים: דיני מכרזים - מכרז - משפט מסחרי - הצעה - ועדת המכרזים - בחירת הצעה זוכה - ביטול החלטת וועדת המכרזים
 


  מאת: עו"ד אהוד גרא
שובר שיוויון במכרזים
מאת : עו"ד אהוד גרא


במכרזים רבים יכול להיווצר מצב שיש יותר מהצעה אחת או שתיים שהן הטובות ביותר, ועל ועדת המכרזים לבחור את הזוכה מביניהן. בית המשפט בעת"מ שלפנינו ביטל החלטה של וועדת מכרזים שבחרה בהצעות הזוכות בדרך של הגרלה, דרך שלא נכללה בתנאי המכרז.

הלקח שאפשר ללמוד מפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כב' השופטת נאוה בן אור עת"מ 5195-02-15 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון ואח' ועת"מ 5775-02-15 מילגם שירותים לעיר בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', הוא נכון לכל מכרז שבו נוצר מצב של שוויון בין שתי הצעות או יותר: על עורך המכרז לקבוע מנגנון במסמכי המכרז מפורש לבחירת הזוכה או הזוכים גם במקרה כזה, ובהעדרו יש לפתור את המצב שנוצר"באופן שיתיישב עם תכליות המכרז", ולא בדרך מכנית של עריכת הגרלה.    

כפי שבית המשפט סיכם את עובדות המקרה "משרד הבינוי והשיכון פרסם מכרז למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור עבור זכאים לסיוע. עורך המכרז הבהיר כי ייבחרו שלושה זוכים מבין כלל ההצעות שתוגשנה ... אמות המידה לבחירת הזוכים כללו דירוג של איכות ההצעה (50%) ודירוג של מחירה (50%) ... בכל הנוגע להצעת המחיר קבע המכרז כי על המציעים להגיש הצעת עמלה כוללת בש"ח בגין מתן השירותים נשוא המכרז לכל ישוב ויישוב בנפרד ... על כל מציע מוטלת הייתה חובה להציע הצעת מחיר לכל אחד מן היישובים ... העמלה המינימאלית לטיפול בתיק הועמדה על 40 ₪ ... הדרוג הסופי של המציעים וקביעת שלושה הזוכים ייעשה על יסוד שקלול ציוני הערכות האיכות וציוני המחיר ... כשלכל אחד מן השניים יינתן, כאמור, משקל של 50%. שלוש ההצעות שתקבלנה את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תיבחרנה כזוכות".                         

בשלב זה היה על ועדת המכרזים לקבוע שתי זוכות מבין השלוש, ו"הקושי שעמד בפני ועדת המכרזים לנוכח עובדה זו הוא כיצד לקבוע מיהן שתי הזוכות מבין השלוש" וכאמור, "הפתרון שנמצא לוועדת המכרזים היה עריכת הגרלה בין השלוש בכל אחד מחמישה היישובים, שתיערך בנפרד, ובה ייבחרו שתי זוכות". כאמור, שתיים מבין הזוכות, מ.ג.ע.ר ומילגם לא השלימו עם ההחלטה. לעומתן, הזוכה השלישית, עמידר, סברה כי החלטת ועדת המכרזים היא החלטה סבירה ומתחייבת.         

בית המשפט הניח כי "אין חולק, כי במכרז נשוא דיוננו לא נקבע מנגנון של הגרלה לשם הכרעה מקום שההצעות הכספיות של שלוש הזוכות יהיו זהות. נראה, אפוא, שהצדק עם העותרות, כי די בכך כדי לפסול את החלטת ועדת המכרזים, שלא הייתה מוסמכת להוסיף בדיעבד תנאי מהותי לתנאי המכרז ולשנות כך את כלליו", ואף דחה את "טענת ב"כ ועדת המכרזים, כי בנסיבות שנוצרו עריכת הגרלה היא הפתרון האופטימאלי לשם ההגנה על עקרון השוויון ... "ההגרלה אף אינה מתיישבת עם תכלית המכרז ועם מנגנוני החלוקה וההכרעה שנקבעו בו. עיון במכלול סעיפי מנגנון החלוקה בין הזוכות (10.1 - 10.3) מביא למסקנה, כי עורך המכרז חתר לתוצאה לפיה ברוב המקרים תזכה הזוכה בעלת הציון המשוקלל הסופי הגבוה יותר, היינו אותה זוכה שהצעתה מהווה שקלול אופטימאלי של מחיר זול ושל איכות גבוהה".                                        

מסקנתו של בית המשפט הייתה "שהשלמת הלאקונה צריכה להיעשות באופן שיבטא את תכליות המכרז השונות ויאזן ביניהן. מלאכת האיזון צריכה להיעשות על ידי ועדת המכרזים וייתכנו אופציות שונות - העשויות להתיישב עם תכליות המכרז - לקביעת הזוכות ביישובים שבמחלוקת. מאחר שוועדת המכרזים לא נדרשה להן, עליה להשלים את עבודתה ... "העתירה מתקבלת במובן זה שההחלטה בדבר קיום ההגרלה מתבטלת. על ועדת המכרזים לשוב ולהידרש לסוגיה, ולהחליט באופן שיתיישב עם תכליות המכרז. כאמור, עריכת הגרלה אינה יכולה להוות מנגנון הכרעה לנוכח המוסבר לעיל".


בברכת מכרז מוצלח, אהוד גרא, עו"ד
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
טיפים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark