עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: היטל השבחה - לאן ?
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - פס"ד בלוך - היטל השבחה
 


  מאת: עו"ד גד שטילמן ומשה ברנע
היטל השבחה - לאן ?
מאת: עו"ד גד שטילמן ומשה ברנע  *

ביום 3.9.2014 התקבל פסק דין תקדימי בבית משפט העליון הידוע כ"פס"ד בלוך". כב' בית המשפט פסק כי על בעלי נחלה חקלאית במעמד של "ברי רשות" לשלם היטל השבחה וזאת חרף הוראות החוק הקובעות כי ההיטל ישולם רק על ידי "בעלים" של קרקע ו"חוכרים לדורות".

במאמר זה ננסה לעמוד על מספר נקודות מרכזיות וההשלכות של פס"ד זה על חברי מושבים רבים: ראשית, פסק הדין מצביע שוב ושוב כי בית המשפט העליון פוסק לפי ראותו את כוונת המחוקק, גם אם התוצאה נוגדת את הפרשנות המילולית של הוראות החוק;

בעניין ההיטל קובע סעיף 2.(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה:

"חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן - היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל;....

לאור לשון החוק רק "בעלים" ו"חוכרים לדורות" חייבים בהיטל ואילו על המחזיקים בנכסי מקרקעין במעמד של "ברי הרשות" לא חלה החובה בתשלום. אולם בעקבות פס"ד בלוך - מעתה, ישלמו בעלי הנחלות את ההיטל בגין הזכויות בניה שטרם מומשו על ידם ובמכירת נחלתם. שיעור ההיטל על פי החוק הוא מחצית שווי ההשבחה והוא משולם בעת המימוש (בעת הגשת בקשה להיתר בניה או בעת המכירה של הנחלה).

לאור פסק הדין החלו ועדות התכנון במגזר החקלאי לחייב בעלי נכסים בתחום שיפוטם בתשלום "היטל השבחה" וזאת ללא הבחנה בין סוגי הנכסים בהם מחזיקים. לדעתנו, אין וודאות שאת ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בעניין "בלוך" יש להחיל גם על ברי רשות במקרקעין שאינם "נחלות" והנושא נותר פתוח לדיון משפטי. לעניין זה יצויין כי בית המשפט העליון החיל את ההיטל על בעלי "נחלה" חקלאית תוך ניתוח השוואתי בין זכויות בעלי נחלות בחכירה לדורות לבין בעלי נחלות במעמד של ברי רשות. מסקנתו של בית המשפט העליון הייתה כי חרף ההבדל ב"מעמד הקנייני" בין בעלי נחלות במעמד של ברי רשות לאלה המחזיקים בחוזה חכירה לדורות, בפועל - אין הבדל של ממש ביניהם - גם אלה וגם אלה נהנים מאותן זכויות הנובעות מהחלטות רשות מקרקעי ישראל וכולם יכולים לממש את זכויות הבניה שבתכנית המשביחה ללא כל הבדל. כפועל יוצא מכך קבע בבית המשפט שיש להטיל את היטל ההשבחה באופן זהה.

לדעתנו, נימוקיו של בית המשפט העליון יכולים להביא למסקנה שבעלי נכסים שאינם "נחלות", לא בהכרח אמורים לשאת בהיטל ההשבחה ויש לבדוק כל מקרה לגופו: כך למשל, בנכסים בהם לא קיימת זהות זכויות בין "ברי רשות" ל"חוכרים לדורות" - אין להחיל את ההיטל באותה מידה.

שאלה נוספת הראויה לדיון; מה שיעור הסכום שעל הועדה המקומית להעביר לוועדי המקומיים בגין נכסים שבישוב שבתחומם נגבה ההיטל? יוזכר כי מעתה יעמדו לרשות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה, סכומים ניכרים נוספים לאור כניסתם של ברי הרשות למעגל החייבים.

סעיף 12 לתוספת השלישית ל חוק התכנון והבניה קובע:

"במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת, כאמור בסעיף 19 לחוק זה, יועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחום מרחב התכנון האמור ואינו רשות מקומית, הסכומים שייגבו כהיטל בשל מקרקעין שבתחומם, לאחר ניכוי המגיע מהם לועדה המקומית ....."

השימושים בכספי ההיטל נועד בין היתר לצורך "פיתוח" הישוב ששטחו הושבח בתכנית המתאר. לדעתנו, כוונת המחוקק לאפשר לוועדים המקומיים לבצע את הפיתוח הנדרש לישוב על פי התכניות המשביחות באמצעות כספי ההיטל שנגבה בגין אותן תכניות.

אולם השאלה; מהשיעור ההיטל שעל הועדה המקומית להעביר לועדים המקומיים? שנויה במחלוקת משפטית. נכון להיום, כל ועדה מקומית נוהגת על פי שיקול דעתה ואין כל אחידות בשיעור הסכומים המועברים "לפיתוח" הישוב. ישנם אף מספר ועדות מקומיות שאינן מעבירות כל סכום שהוא המתקבל ברשותם מההיטל לוועד המקומיים שבתחומם נגבה ההיטל.

בכנס שהתקיים ב"אפעל" ביוזמת הח"מ, השתתפו שלושה ראשי מועצות אזורית: מר בני בן מובחר ראש המעצה האזורית "חרמון", מר אלי ברכה ראש המועצה האזורית "חוף השרון" ומר אמיר ריטוב ראש המועצה האזורית "לב השרון". כל השלושה אישרו כי הם מחזירים לוועדים המקומיים חלק מכספי "חלף היטל ההשבחה" ו"היטל ההשבחה" בשיעור הנע בין 30% ל- 80%.

לפני 5 שנים פנו הח"מ למרכז המועצות האזוריות בבקשה, לקבוע אחוז החזר קבוע ואחיד ליישובים. באותה עת המליץ "המרכז" על החזר בשיעור זהה של 30%. לאור "פסק דין בלוך" נוצרה מציאות חדשה שתכניס את ברי רשות במושבים והקיבוצים למעגל הנישומים ותעשיר את קופת המועצות האזוריות. אנו בדעה כי נוכח מציאות חדשה זו יש לקבוע מדיניות אחידה לכל המועצות ולכלל הישובים במגזר החקלאי.


*  עו"ד גד שטילמן ,     משה ברנע - שמאי מקרקעין
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן ומשה ברנע
טיפים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן ומשה ברנע
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גד שטילמן ומשה ברנע
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark