עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הקלות בתהליך פשיטת רגל
מידע משפטי בנושאים: הליכי פשיטת רגל - פשר"ג - חייב - נושים -הפטר - הוצאה לפועל - הקלה בתהליך פשיטת רגל - תום לב -
 


  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
הקלות בתהליך פשיטת רגל
מאת: עו"ד ונוטריון  אבי זילברפלד

כידוע, אחד הפתרונות לסגירת חובות הינו "תספורת" לנושים, קרי: הליך פשיטת רגל, במסגרתו ועם סיומו, הנושים מקבלים אחוז קטן בלבד מהחוב, והחייב מופטר מיתרת חובותיו.

הואיל וקיימות מספר אפשרויות לטיפול בחובות, ההחלטה אם להיכנס להליך פשיטת הרגל אינה החלטה של מה בכך, והיא חייבת להתקבל לאחר בחינה ראויה וקפדנית של נתוניו האישיים, כלכליים ומקצועיים של החייב.

במקרים הראויים, הליך פשיטת הרגל הינו ההליך הנכון ביותר לביצוע על ידי חייב, באשר הליך זה מקנה לו לא רק שקט נפשי, אלא גם את התשואה הגבוהה ביותר: הפטר מחובות בהיקף שלא אפשרי בכל שיטה אחרת.

לשלל יתרונות הליך פשיטת הרגל כפרוצדורה לביטול חובות ויציאה לחיים חדשים נטולי חובות, הצטרפו לאחרונה יתרונות נוספים, המקנים תמריץ יתר לנקיטת הליך זה במקרים הראויים.


המדיניות השיפוטית בשנתיים האחרונות האחרונה הקלה בצורה משמעותית על החייבים הפונים ו/או מצויים בהליך של פשיטת רגל, כפי המפורט בהמשך.

ככל הנראה, זו הסיבה שלפי נתונים שפורסמו ע"י כונס הנכסים הרשמי, מספר תיקי פשיטת הרגל שנפתחו בשנים האחרונות - זינק בלמעלה מ- 300% !

בשנת 2013 יזם כונס הנכסים הרשמי הליך של רפורמה במערכת פשיטת הרגל, המתמקדת בקיצור משך ההליך. בהתאם לרפורמה – תיק פשיטת הרגל יסתיים בתום 4.5 שנים ממועד מתן צו הכינוס. מאז פרסום ויישום הרפורמה - מספר תיקי פשיטת הרגל הנפתחים גדל באופן תלול.

תמצית קצרה על הליך פשיטת הרגל למי ש"לא בעניינים":

הליך פשיטת הרגל (פש"ר) מתחיל בהגשת בקשת פשיטת רגל, קבלת הסכמת כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) להגשת הבקשה לבית המשפט תוך קביעת סכום חודשי שעל החייב לשלם לקופת הכנ"ר (הנקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב במועד הגשת הבקשה)
.
עם הגשת הבקשה לבית המשפט ניתן צו כינוס לנכסי החייב, צו תשלומים בהתאם להמלצת הכנ"ר,  צו להגשת דוחות דו-חודשיים על הכנסות והוצאות החייב, וכן מתמנה מנהל מיוחד לחייב.

ממועד מתן צו הכינוס החייב זוכה לשקט משפטי, באשר לא ניתן לפעול כנגדו בהליכי הוצאה לפועל.

על המנהל המיוחד לגבש, בתוך 18 חודשים, תוכנית פירעון שתוגש לאישור בית המשפט.

התוכנית תתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב, ותאפשר פריסה של החוב שייקבע כי החייב יכול לשלמו, במשך 3 שנים, שבסיומם - החייב יופטר מכל שאר חובותיו !

בית המשפט רשאי, אפוא, כבר לאחר 18 חודשים (!)ממועד מתן צו הכינוס, להכריז על החייב פושט רגל, ולאשר לו הפטר מותנה. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק הזמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט (סופי) מכל יתרת חובותיו.

לא רק זאת: ישנם מקרים בהם ניתן להוכיח בבירור כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים. במקרים אלו, הידועים לעוה"ד המתמחים בתחום הפש"ר, הם מבקשים מבית המשפט כבר במועד הכרזת החייב כפושט רגל (כשנה וחצי מתחילת ההליך ) - לתת לחייב הפטר מוחלט, כלומר: החייב לא ישלם אף כל שקל נוסף לנושים, וכל חובותיו יימחקו כלא היו.

וכפי שפתחתי בתחילת הדברים, לאחרונה נקבעו הקלות משפטיות שונות בהליך פשיטת הרגל אשר לא היו קיימות בעבר:

  • א.גובה האגרה:  האגרה לפתיחת הליך פשיטת הרגל הוזלה מסך 2,743 ש"ח לסך 1,600 ₪.
  • בכך תוקן אבסורד שדרש סך אגרה גבוה במיוחד מאלו שהם חסרי כל.
  • ב.הדרישה לתום לב מצד החייב: לדרישה זו שתי פנים: הן ביחס לעצם יצירת החובות , והן להתנהגותו במהלך הליך פשיטת הרגל עצמו.
  • תנאי סף להגשת בקשה לפשיטת רגל הינו שהחובות נוצרו בתום לב. בהתאם לפקודת פשיטת הרגל – בית המשפט לא יאשר בקשה לפשיטת רגל, למי שיצר חובותיו שלא בתום לב.היבט זה קשור קשר הדוק לעקרון לפיו "בל יצא חוטא נשכר", העובר כחוט השני בכל תחומי המשפט. אדם שיצר את חובותיו בחוסר תום לב,  פגע בכך בנושיו ופגע בתקנת הציבור הכללית, ולפיכך - לא ראוי שיזכה ביתרונותיו של הליך פשיטת הרגל, שנועד, בין היתר, לשיקומו הכלכלי-חברתי.
לא ניתן ליצור רשימה סגורה של מקרים המהווים חוסר תום לב.נציין, כדוגמא, כי בעבר היה מקובל לראות בחובות שנוצרו מחמת הימורים ו/או על רקע עסקי "אירוח וליווי"  - כמקרים של "חוסר תום לב", בהם לא יינתן צו פשיטת רגל.

בשנים האחרונות, ההלכה בנושא חובות שנוצרו על רקע עיסוקים בלתי חוקיים- שינתה פניה, ו"זמירות חדשות" הושמעו בבית המשפט העליון. ביהמ"ש אמנם מודע לתכלית הכללית שעניינה תקנת הציבור ומניעת הפרת החוק, אך בחר לתת משקל יתר לנושא שיקומו של החייב וליכולתו לפתוח "דף חדש" בחייו.

בהתאם נפסק כי האיזון הראוי בין שתי מטרות מנוגדות אלו ייבחן לפי מידת החומרה ואי החוקיות העומדת על הפרק, וההגנה של פקודת פשיטת הרגל תישלל רק באותם המקרים בהם המדובר באי חוקיות של ממש, העולה כדי פגיעה מהותית בתקנת הציבור, ואין די בכך שהחובות נוצרו במהלך ניהול עסק בלתי חוקי לכשעצמו. יש לבחון אם מדובר בעבירה פלילית אם לא, את חומרת העבירה, האם החייב הורשע החייב בעבירה, האם מדובר באי חוקיות קבועה או חד פעמית, וכן - את עוצמת הקשר בין אי החוקיות של העסק ובין יצירת החובות.

לאור זאת בתי המשפט מתירים כיום הגשת פשיטת רגל גם במקרים שבעבר נחשבו כמקרים של "חוסר תום לב" ביצירת החובות.  

  • ג.חוב בגין מזונות:
עם הגשת בקשת פשיטת רגל, החייב מנוע מלשלם חוב לנושה כלשהוא, לרבות תשלום מזונות לילדיו, מכח הסכם או אף מכח פס"ד, באשר הדבר מהווה העדפת נושים.
על הזכאי למזונות לפנות לבית המשפט הדן בפשיטת הרגל של החייב ולבקש שיפסוק מזונות. מן המפורסמות הוא כי בית משפט זה פוסק סכומים נמוכים יותר מאשר בית המשפט לענייני משפחה, באשר הוא רואה את כלל הנושים נגד עיניו, ולא רק את הקטינים/אישה.

אי תשלום מזונות שנפסקו ע"י ביהמ"ש המחוזי הדן בפשיטת הרגל – מהווה הפרה של תנאי פשיטת הרגל, נחשב אף כחוסר תום לב, ועלול לשלול קבלת הפטר מהחייב.
ברם, לעיתים, במועד הדיון בבקשת הפטר לחייב, מתברר כי קיימת לחובתו יתרת חוב מזונות שנפסקו כנגדו בעבר, ואשר הוא לא שילמם עוד טרם הגשת בקשתו לפשיטת רגל.

בהתאם לסעיף 69(א) לפקודת פשיטת הרגל, צו ההפטר לא יפטור את פושט הרגל מחבויות בגין קנסות, חובות שנוצרו ממרמה, וכן - מחבות מכח פס"ד בתובענת מזונות.
חוב המזונות הוחרג אפוא, בחוק, מההפטר של החייב. המחוקק סבר כי חובת האב לילדיו (ולעיתים אף לאישה) גוברת על האינטרס לשיקומו של החייב. זאת ועוד: לחוב מזונות דין קדימה בתשלום חובות פושט הרגל (סעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל).

עם זאת, בסיפא לסעיף 69(א(3) לפקודת פשיטת הרגל, ניתנה סמכות לבית המשפט הדן בפשיטת הרגל של החייב, לומר דברו ביחס להיקף החבות במזונות, ולצוות על הפטר חלקי או אף מלא מתשלום חוב המזונות.

בעבר כדבר שבשגרה - סמכות זו לא הופעלה, וחוב המזונות הוחרג מההפטר.

יצוין כי ההחרגה הינה הן ביחס לזכאים למזונות, והן ביחס למוסד לביטוח לאומי ככל שהוא שילם המזונות, ובא בנעלי הזכאים להן, מכוח סעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום( .
בשנים האחרונות חל שינוי אף בנושא זה. ביותר ויותר פסקי - דין, בית המשפט מימש סמכותו ליתן הפטר מלא או חלקי מחבות המזונות של פושט הרגל.
בין הנסיבות הח
ריגות שגרמו לבתי המשפט להחיל הפטר אף על חבות המזונות ניתן למנות את: מצבו הרפואי של פושט הרגל, גילו, מצבו הכלכלי, היעדר נכסים, היעדר ציפייה לשינוי לטובה במצבו הכלכלי, וזמן הימשכות הליכי פשיטת הרגל.

אדגיש כי "הסכר לא נפרץ". אין לומר כי בתי המשפט מוחלים כיום
בהינף יד על חבות המזונות של חייב. עדיין מדובר בחריג, אך יותר ויותר "מקרים חריגים" אומצו ע"י בתי המשפט, שעה שבעבר לא היו כך פני הדברים (וראו פסה"ד האחרון בנושא בתיק  פש"ר 2112-09 אבוחצירא נ' כונס נכסים רשמי תל אביב, מפי כבוד השופטת חנה פלינר, מבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, מיום 21.6.15, הסוקר פסיקה רלוונטית בנושא).

לסיכום:

מדיניות בתי המשפט כיום מהווה תמריץ יתר לפניה להליך פשיטת רגל.
בניהול נכון של תיק פשיטת הרגל, חייב יכול כיום לפתוח דף חדש בחייו, מהר יותר מאשר אי פעם בעבר.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark