עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מדריך מקוצר - איך בודקים אם צוואה תקפה
מידע משפטי בנושאים: צוואה - דיני משפחה - דיני ירושה - תקפות צוואה - פרשנות צוואות - הורשה - עיזבון
 
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין

  מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
מדריך מקוצר - איך בודקים אם צוואה תקפה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

אם ברצונך לבדוק את תוקף הצוואה שבפניך, עליך להתייחס למספר נתונים בסיסיים ואולם ראוי לסייג כי האמור להלן כפוף לדקויות שנקבעו בחוק ובפסיקה ענפה של בתי המשפט. העקרונות שיוצגו להלן הינם בגדר תנאים כלליים, ויש להתייעץ בעורך דין מומחה בתחום של דיני ירושה כדי לבחון תוקפה של צוואה. משהבהרנו את הנדרש, נפנה למהות ולנקודות שעלינו לבדוק:

זכות להוריש: ככל שהמנוח היה קטין או פסול דין בעת עשיית הצוואה, צוואתו תפסל לאלתר, ואין זה משנה אם הבין את מעשיו ואת הוראות צוואתו. צוואה שערך קשיש היא צוואה כשרה, מכיוון שכל אדם כשר לפעולות משפטיות אלא אם נקבע אחרת בבית המשפט.

זכות לרשת: ככלל, כל אדם, גם אם הוא קטין או פסול דין יכולים לרשת. תאגיד יכול לרשת.אדם שהורשע בהריגת המצווה, זיוף צוואה או העלמתה או כי עשה שימוש בצוואה מזויפת יאבד את זכותו לרשת.

קדימות הצוואה: ככלל, הצוואה המאוחרת היא הצוואה התקפה, ואולם אם היא רק מוסיפה על הוראות הצוואה הקודמת, הרי שיש לקיים את שתי הצוואות. ככל שהייתה רק צוואה אחת והיא נפסלה, יחולק העיזבון לפי הוראות חוק הירושה.

צורת צוואה: צוואה יכולה להיערך רק בכתב יד, בעדים, בפני רשות (לרבות נוטריון) ובעל פה (צוואת שכיב מרע). לכל אחד מסוגי הצוואה מספר דרישות מיוחדות המפורטות בחוק. לדוגמא, צוואה בעדים דורשת שני עדים בעת עריכתה, וצוואה בכתב יד דורשת כי כל הצוואה תערך בכתב ידו של המצווה.

פרשנות הצוואה: יש לפרש את ההוראות המילוליות בצוואה כדי לעמוד על רצונו האחרון של המצווה, שכן תכלית מעשה קיום הצוואה הוא לכבד את רצון הנפטר. ככל שההוראה ברורה, הרי שמלאכת הפרשן תהיה פשוטה, ואולם לעיתים ניתן להבין את ההוראה במספר אופנים, ואז יש לבחון גם את הנסיבות החיצוניות כדי להבין, מה באמת רצה המצווה לומר לנו.

נסיבות עריכת צוואה: מתוך הנסיבות ניתן ללמוד אם הצוואה כשרה. הסיבות לביטול או פסילת הצוואה מפורטות בחוק הירושה, אך מדובר בהוראות כלליות ביותר, שיש להציבן באירועים שהתרחשו בפועל בכדי לבחון אם הצוואה בתוקף.

ככלל, תיפסל צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תרמית או הונאה, הוכחה מעורבות של הנהנה בעריכתה, נערכה מתוך טעות של המצווה בהבנת המצב האמיתי או כאשר היא סתומה כך שלא ניתן להבין ממנה את ההוראות ההורשה. מטבע הדברים שצוואה תיפסל אם הוכח שזויפה.

תנאי הורשה בצוואה: לעיתים מכילה הצוואה תנאים המונעים את ההורשה או מפסיקים אותה. המנוח יכול לקבוע הסדר של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש, להורות שאדם אחר יקבע מי יהיה היורש מתוך קבוצה של יורשים, להורות שהיורש יקבל את חלקו בגיל מסוים או אם יבצע פעולה נוספת ועוד.כתמיד, יש לבחון את חוקיות ההוראות בצוואה.

לעיתים, מתברר שהמצווה ערך הסכם ממון שהוראותיו משפיעות על היקף עזבונו. הסכם מסוג זה עשוי לגבור על הוראות הצוואה. במקרה שבו קיים הסכם ממון יש לבחון אם חוקיותו ואת תוקפו, ובפרט, אם קיבל תוקף של פסק דין או אושר בבית המשפט לענייני משפחה.

תנאי הורשה בצוואה הדדית: צוואה הדדית היא צוואה מיוחדת, שנערכת בדרך כלל בין בני זוג, ואשר קיומה תלוי בהסדר ההדדי שבין בני הזוג. הדין קובע כיום, כי יש בצוואה מסוג זה הסתמכות של בני הזוג, ולכן לא ניתן לשנות אותה או לסטות מהאמור בה, ללא ידיעתו והסכמתו של בן הזוג.

בצוואות הדדיות שנערכו לפני שנת 2005, יש להוכיח את ההסתמכות של בני הזוג ולעיתים ניתן לעשות כן, באמצעות ניתוח מילולי של הוראות הצוואה ההדדית.

תנאי הורשה בחוק: בדומה לתנאים שהמצווה יכול לקבוע בצוואה, מכיל גם החוק הוראות ותנאים לעריכת הצוואה. לדוגמא, לא ניתן לקיים צוואה לא מוסרית, לא חוקית או בלתי אפשרית. בהסדר של יורש אחר יורש, אסור ליורש הראשון לצוות את הרכוש שקיבל, שכן לאחר פטירתו שייך הרכוש שנותר ליורש השני.

היקף העיזבון: שאלת היקף הרכוש שיש לחלק אינה עניין להתנגדות לקיום צוואה, אלא אם הועלתה טענה הקושרת בין פעולות ברכוש לבין ההתנגדות לקיום צוואה. לדוגמא, נלקח רכוש בימי חייו של המנוח, וזו ההוכחה להשפעה בלתי הוגנת.

אם מתברר שהעיזבון רוקן ואדם קיבל את כספי המנוח עוד בימי חייו, יש לבחון את חוקיות הפעולות שבבסיס ההעברה. לדוגמא, אם המנוח נתן במתנה את דירתו, והוכח שהמתנה הסתיימה ומדובר במתנה כשרה, הרי שאין הדבר קשור לצוואתו. ברם, אם התברר שהעברת הדירה לאדם שלישי נועדה לנשל את היורשים לפי הצוואה, הרי שמדובר בעסקה אסורה ואז יש לבטלה באמצעות הגשת תביעה נפרדת.

בדומה לאמור לעיל, אם התברר, כי אדם שמטפל במנוח באופן שגרתי קיבל טובות הנאה או מתנות מהמנוח, הרי שעליו להחזיר כספים אלו לעיזבון. קל וחומר, שאם התברר שאדם ניצל את אמונו של המנוח ולקח ממנו כספים הרי שעליו להחזירם לאלתר לעיזבון. ככל שהמנוח ואדם נוסף היו בעלים בחשבון בנק משותף, יש לבחון את נסיבות פתיחת החשבון המשותף, מי נהג בו מנהג בעלים ומה היתה ההסכמה שביסוד השותפות בחשבון הבנק.

כאמור לעיל, התמודדות עם המידע שלעיל לעומק על מנת להגיע למסקנות מבוססות בטרם הגשת התנגדות לקיום צוואה מחייבת התייעצות עם עורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום של דיני הירושה.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark