עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שיפור הסיכויים בניהול התנגדות לקיום צוואה
מידע משפטי בנושאים: התנגדות לביצוע צוואה - דיני משפחה - צוואות - ירושה - טעות - הטעיה - השפעה בלתי הוגנת
 
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין

  מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
שיפור הסיכויים בניהול התנגדות לקיום צוואה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

הליך ההתנגדות לקיום צוואה הינו הליך קשה וסבוך, המחייב הצגת ראיות מובהקות לכך שהצוואה נשוא הסכסוך אינה מגלמת את רצונו האחרון של המצווה. הצורך בהוכחה מובהקת של הטענות והעובדה שהמצווה אינו בחיים, מביאה לכישלון של התנגדויות רבות.

בדרך כלל יטענו המתנגדים כנגד הצוואה את הטענות "הרגילות" כגון השפעה בלתי הוגנת או מעורבות בעריכת צוואה או אי כשירות של המצווה, ובית המשפט יבחן את הראיות ויפסוק את הדין בהתאם. ברם, במקרים מסוימים, ניתן לשפר את הסיכוי להצלחת התנגדות למתן צו קיום צוואה, באמצעות הצגת טענות יצירתיות ויוצאות דופן, המחייבות את בית המשפט להתמודד עם העובדות מנקודת מבט חדשה או מיוחדת.

עילת הטעות
דוגמא טובה לטענה יוצאת דופן היא שימוש בעילת הטעות. נניח, שלמנוח היה חשוב מאד שהרכוש בין ילדיו יתחלק שווה בשווה. יום אחד שמע המנוח, כי אחד מילדיו חייב כסף רב לאחיו, ולכן החליט לגשת ולערוך צוואה, שבמסגרתה ציווה, כי חלקו של החייב יוענק לאחיו, שהלווה לו את הכסף. עד כאן, אין בעיה וזוהי זכותו של המנוח לצוות כי כך יהיה, אלא שאם בפועל לא הייתה כל הלוואה ולא היה כל חוב, המנוח היה מצוי בטעות ביחס למציאות העובדתית - טעות שבעובדה. נוסף לכך, החלטתו לערוך את צוואתו לשם "עשיית צדק" בין ילדיו היא משום טעות שבמניע, שהרי אין כל סיבה אמיתית לשינוי החלוקה בין הילדים. אם ניתן להוכיח, שהמנוח היה מצוי בטעות, וניתן להראות בראיות, שלולא אותה טעות, היה מצווה את הרכוש באופן שוויוני לילדיו, עשוי בית המשפט לתקן את הצוואה, בהתאם לסעיף 30ב' לחוק הירושה, שכן זה היה רצונו האמיתי של המנוח.

עילת ההטעיה
כעת, נתקדם שלב נוסף, ונדון בעילת ההטעיה. בדוגמא שהבאנו לעיל, המצווה נמצא בטעות עובדתית ביחס למציאות ותופס אותה באופן מוטעה, שהרי לא הייתה הלוואה ואין בכלל חוב. ניתן לתהות, מדוע בכלל חשב המצווה שאחד מילדיו חייב לאחיו כסף. אם מתברר שהאח המלווה הטעה את המנוח לחשוב כך, הרי שמדובר בהטעיה. ראוי לציין, שאם קיימת הטעייה, היא תמיד תקדם לטעות, שכן היא הסיבה לכך שאדם מצוי בטעות לגבי העובדות. לכן ברור, שכדי להוכיח הטעייה, צריך להוכיח גם את מהלך הדברים, וגם את התוצאה שהיא הטעות, כך שקיים קושי רב יותר בהוכחת הטעייה.

ברם, לצד הקושי בהוכחת הטעייה, מצוי בהוכחתה גם יתרון גדול, שכן בקונטקסט של חוק הירושה, הטעייה עשויה להובילה גם להוכחת קיומה של טעות וגם להוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, כפי שנדגים להלן.

הקשר בין השפעה בלתי הוגנת להטעיה
ההתייחסות לעילת השפעה בלתי הוגנת בהקשר לשאלת הטעות וההטעיה קמה מהוראותיו של סעיף של סעיף 31 לחוק הירושה, שם נאמר:

"עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה."

מהאופן בו נוסח סעיף זה ניתן ללמוד על הקשר שעשה המחוקק בין השפעה בלתי הוגנת לבין טעות והטעייה, שכן הסעיף מאפשר להשוות, למעשה, בין השפעה בלתי הוגנת לבין טעות או תרמית, ומציג בפועל "סיבה ומסובב".לפי נוסח הסעיף,עילות מסוג השפעה בלתי הוגנת או אונס או איום או תחבולה, עשויות להוביל לטעות. מכאן, לדוגמא:

נניח, שאדם יודע שילדו חייב לאחיו כסף אך הוא לא משיב את ההלוואה, ולכן החליט המצווה לערוך צוואה, ולהעניק למלווה את הסכום שמגיע לו, מתוך חלקו של הילד החייב. את הצוואה מסר המנוח לאח המלווה ורק לו. האם יש פה טעות? לא, שכן המצווה תפס את מצב העובדות שבמציאות באופן נכון, ולפיכך אין כל פגם בעריכתה של הצוואה או במניע שגרם לה. ברם, לאחר עריכת הצוואה, השתנו הנסיבות והאח החייב השיב את ההלוואה למלווה, מבלי לדעת שקיימת צוואה. המלווה לא סיפר לאח החייב על קיומה של הצוואה, ולא סיפר למנוח שהשיבו לו את ההלוואה.

במקרה זה קמה הטעייה מפורשת שנקט האח המלווה, שכן הסתרת שינוי הנסיבות מן המנוח נעשתה מתוך ידיעה, שיש במידע זה כדי לשנות את הוראות הצוואה. זוהי השפעה בלתי הוגנת על המצווה, שגרמה לטעות שבעובדה אצל המצווה. ככל שהמנוח לא ידע על השבת ההלוואה עד ליום פטירתו, יש בהתנהלותו של האח המלווה משום הטעייה, שעשויה להוביל לביטול הצוואה.

מדוע משתפרים סיכוי ההתנגדות כתוצאה משימוש בטענות מיוחדות או מורכבות
ראשית, טענות מורכבות כגון אלו שהוצגו לעיל, ובמיוחד טענות שמטילות אחריות על הנהנה בצוואה, מחייבות את הצד השני להציג גרסה עובדתית נגדית ביחס לפעולותיו שלו, שממנה ניתן לעיתים לדלות את ההוכחה לכך שפעל שלא כדין. למעשה – באופן זה ניתן לייצר ראיות שחסרות לנו כדי להוכיח את טענתנו. שנית, טענות משפטיות "מתוחכמות" מהסוג שלעיל, הן טענות מפתיעות, שמחייבות הצגת טיעוני נגד טובים. לא תמיד עומד לצדו של היריב עורך דין שמסוגל להתמודד טוב עם טיעונים משפטיים כאלו. כמו תמיד, מומלץ להשתמש בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום הירושה, לשם ייצוג בהליך התנגדות לקיום צוואה.

סכסוכי ירושה עורך דין רן מובשוביץ הינו מחבר הספר " סכסוכי ירושה, הלכה למעשה ".
הספר מתמקד בהליכי התנגדות לקיום צוואה וסכסוכי ירושה, לרבות ביטול מתנה בין בני משפחה וניצול קשישים חסרי ישע. באמצעות עיון במאות הלכות, פסקי דין והחלטות של בית המשפט לענייני משפחה, תוכל לתכנן אסטרטגיה, לגבש את הטענות הטובות, להימנע מטיעונים מיותרים ולהתעמק בחידושים מעשיים בדיני הירושה, החשובים למקרה שלך.
ניתן לקבל, ללא תשלום, פרק מהספר "סכסוכי ירושה". פרטים בכתובת -
http://www.the-lawyer.co.il/סכסוכי ירושה הספר המלא

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark