עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם סעיף המגביל את עיסוקו של העובד בחוזה עבודה אכן מונע ממנו להתחרות במעסיקו?
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - הגבלת עיסוק - חוזה עבודה - הגבלת חופש העיסוק - הכשרה מיוחדת - סוד מסחרי
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי


האם סעיף המגביל את עיסוקו של העובד
בחוזה עבודה אכן מונע ממנו להתחרות במעסיקו?

מאת: עו"ד גבי מיכאלי


 1. 1.הקדמה וכללי
 2. משרדנו מייצג מעסיקים ועובדים במשרות בכירות ונושא הגבלת העיסוק של אותם עובדים הוא חלק מרכזי בהתקשרות בין המעסיק והעובד.נושא "נושא חופש העיסוק" ותנאים המגבילים את העובד בתחרות עתידית מול המעסיק, בחוזה עבודה העסיקו ומעסיקים את בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון במשך שנים.כאשר הגבלת חופש העיסוק והתחרות מתייחסת לתקופת עבודתו של העובד – יהיה הסעיף והתנאי בר אכיפה, בדרך כלל.יש היגיון וגם יסוד חוקתי לכך, כי עובד בזמן עבודתו וכל עוד הוא מועסק לא יתחרה במעסיקו. גם עניין זה נתון לביקורת בית המשפט והפרשנות לגבי תחרות (למשל לעובד במשרה חלקית) תהיה מצומצמת. – לדוגמא מרצה באוניברסיטה מסוימת יוכל להרצות גם במוסדות אקדמאים אחרים למרות שעבודתו לכאורה מהווה תחרות באוניברסיטה.שונה הדבר בתכלית כאשר מדובר על הגבלת עיסוקו של העובד לאחר תום תקופת עבודה. כאן כבר הפסיקה מגבילה מאוד את יכולת המעסיק לאכוף את הגבלת העיסוק ולמנוע פרנסה של העובד לאחר סיום תקופת עבודתו.
 1. 2.עקרונות כלליים בנוגע להגבלת העיסוק של עובד שכיר
 2. 2.1.כללי נושא הגבלת העיסוק של עובד שכיר עבר מספר תהפוכות בחוק בפסיקה של בית הדין לעבודה ובית המשפט העליון וכיום התגבשו כללים ברורים בנושא.
 1. 2.2.הכלל הראשון והחשוב ביותר בנושא חופש העיסוק נשען על חוק היסוד: "חופש העיסוק".
 1. 2.3.כבוד הנשיא א' ברק עמד על נושא חופש העיסוק בפרשת לשכת מנהלי ההשקעות בישראל – בג"ץ 1715/97 נ"א (4) ואמר כי:
"חופש העיסוק כזכות חוקתית נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי. הוא ביטוי להגדרתו העצמית של האדם. באמצעות חופש העיסוק מעצב האדם את אישיותו ואת מעמדו ותורם למרקם החברתי. כך על פי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. כך על פי ערכיה כמדינה יהודית. המלאה מייחדת את האדם ומהווה ביטוי לצלם אלוהים שבו".

 1. 2.4.כבר בבג"ץ 5936/97 , לם נ' מנכ"ל משרד התרבות ואח' , פ"ד נ"ג4 ע' 673 נקבע באופן מפורש כי:
"היקף הזכות החוקית לחופש העיסוק משתרע על כניסה חופשית לעיסוק, על ביצוע חופשי של העיסוק ועל אופן מימוש העיסוק".

 1. 2.5.יחד עם חופש העיסוק מצד אחד, קיים גם אינטרס לגיטימי של המעסיק למתן תוקף להגבלת חופש העיסוק של העובד במקרים מסוימים וספציפיים ועל פי אמות מבחן נוקשות שנקבעו בפסיקה ובחוק.
 1. 2.6.הגבלה חוזית של חופש העיסוק כשלעצמה היא לגיטימית אך ורק כאשר מתקיימים תנאים ספציפיים המצדיקים את ההגבלה. – עצם קיומו של סעיף הגבלת עיסוק, וחתימת העובד על החוזה אינו מצביע בהכרח על לגיטימיות ההגבלה, ובית הדין יבחן אותה בשבע עיניים.
 1. 3.התנאים להחלת סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה
 2. 3.1.באופן כללי ניתן לומר כי לצורך הלגיטימיות של תנאי חוזי להגבלת עיסוק, צריך התנאי והסעיף לעמוד במבחן "האינטרס הלגיטימי של המעביד להגבלת העיסוק".
 1. 3.2.כאמור על המעביד, אשר החתים את העובד על תנאי להגבלת עיסוקו, להוכיח כי ההגבלה הייתה צעד לגיטימי והכרחי לאור מכלול הנסיבות של העסקת העובד.
 1. 3.3.ללא הוכחה של אינטרס לגיטימי מצד המעביד כלפי העובד, לא תהיה לסעיף הגבלת העיסוק כל נפקות. –"האינטרס הלגיטימי" – הוגדר בפסיקה בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון בשורה של פסקי דין.
 1. 3.4.הקריטריונים להגבלת עיסוק, הם רשימה כמעט סגורה והם כוללים מקרים של סוד מסחרי, הכשרה מיוחדת, תמורה מיוחדת וכן מצד שני חובת תום הלב וחובת האמון של שני הצדדים אחד כלפי השני. בכל מקרה של ספק, יפעל הספק לטובת העובד.
 1. 3.5.סוד מסחרי – נושא זה פורש על ידי בתי המשפט באופן מצומצם ודווקני. – דהיינו אך ורק כאשר למעביד היה סוד מסחרי ספציפי שלא היה ידוע בציבור, וכי הסוד היה קיים לפני תקופת עבודתו של העובד ולא היה ידוע לעובד טרם תחילת עבודתו. כמו כן תנאי נוסף בעניין זה, קובע כי גילוי הסוד המסחרי עלול לגרום נזק חמור למעביד. במקרים כאמור הגבילו את עבודתו של העובד אך ורק בנוגע לאי גילוי הסוד המסחרי הספציפי ולא כפו על העובד הגבלה במקום או סוג העבודה.
ראה למשל סע"ש 34521-03-15 , תבונה תעשיות תוכנה בע"מ נ' רנגיני.

"הסוד המסחרי" גם יכול להגביל את העובד בפניה ללקוחות ספציפיים אשר רק בעבודת מחקר מאומצת ניתן לאתרם.
רשימת לקוחות יכולה להוות סוד מסחרי אך ורק כאשר איתור הלקוחות דורש מאמץ ואמצעים מיוחדים

 1. 3.6.הכשרה מיוחדת – כאשר העובד עובר הכשרה מיוחדת כגון קורסים מיוחדים, תקופת הכשרה ספציפית לגבי נושאים ייחודיים שאינם נחלת הכלל, וקיים סעיף ספציפי בעניין זה בחוזה העבודה וזאת בנוסף לדרישה כי למעסיק תהיה סיבה לגיטימית להגבלת העיסוק הספציפי מצד המעסיק והוא ינהג בתום לב – ניתן להגביל את העיסוק של העובד אך ורק בנושאים הקשורים להכשרה המיוחדת.
לדוגמא קורס למזכירות או השתלמות של עורכי דין לא יוכרו כהכשרה מיוחדת.

 1. 3.7.תמורה מיוחדת – כאשר המעסיק נותן לעובד תמורה מיוחדת עבור הגבלת עיסוקו בתום תקופת עבודה בסכום סביר לתקופה סבירה, יהיה סעיף הגבלת העיסוק לגיטימי.
הכוונה בתמורה מיוחדת הוא סכום כסף שישקף באופן כלכלי את הדרישה להימנעות העובד מלעבוד במקום עבודה אחר לתקופה סבירה.

לדוגמא: תשלום לעובד של 6 חודשי משכורת מלאים לאחר סיום עבודתו של העובד וסעיף הגבלת עיסוק בחוזה העבודה כנגד התמורה כאמור תאפשר למעביד למנוע את העובד מתחרות במעסיק לתקופה זו. גם נושא זה מוגבל לכך כי המעסיק ינהג בתום לב והגבלת העיסוק תהיה ללא יותר מ – 6 חודשים עד שנה במקרים נדירים וכן תהיה הכרחית להגנת המעסיק מתחרות שתפגע בו באופן וודאי. גם הגבלת עיסוק זו תחול אך ורק בהינתן כי ניתנה תמורה מיוחדת וראויה ולגבי תחרות ישירה. העובד במקרה זה יהיה רשאי לעבוד בכל עבודה (למרות התמורה המיוחדת) שאינה מתחרה ישירות במעסיק.

 1. 3.8.כאמור ברישא לסעיף זה בכל מקרה של הגבלת עיסוק על המעסיק להוכיח כי רצונו בהגבלת העיסוק נטענת בתום לב וכי קיימים אינטרסים לגיטימיים שיש להגן עליהם.
 1. 3.9.תניית אי תחרות בחוזה עבודה כשלעצמה לא מהווה אינטרס לגיטימי להגבלת עיסוקו של עובד ללא אחד המרכיבים כמתואר לעיל.
ראה לעניין זה גם ע"ע (ארצי) 38834/10 טמיר נתיבי אויר בע"מ נ' רונן קימחי.

 1. 4.סוף דבר
 2. 4.1.כאמור פגיעה והגבלה בחופש העיסוק ייחשבו קביעת תנאים סובייקטיבים או אובייקטיבים לכניסה לעיסוק, מקצוע או משלח יד. גם פגיעה עקיפה בחופש העיסוק תחשב כשלעצמה פגיעה בחופש העיסוק.
    
ראה ספרו של מנחם גולדברג: "חופש העיסוק והגבלתו" בהוצאת סדן, עמוד 46 – 48 ו –       102.

 1. 4.2.במקרים נדירים בלבד תוכר הגבלת עיסוק אשר שוללת מהעובד את יכולת העבודה  בתחום מיומנותו. באופן כללי אין להצדיק הגבלה ששוללת מהעובד יכולת השתכרותו.
    
ראה לעניין זה:  ע"ו 164/94 – דן פרומר –     רדגארד בע"מ בד"ע ל"ג 249.

 1. 4.3.ניתן להגביל את עיסוקו של העובד אך ורק בנסיבות ספציפיות אותן יש לעגן הן בתנאים מיוחדים בחוזה עבודה והן בפרקטיקה של העסקת עובד.
 1. 5.כאמור, משרדנו מתמחה בנושא הגבלת העיסוק הן מצד המעסיק והן מצד העובד וזאת כאשר אנחנו מייצגים מעסיקים בהתקשרות עם עובדים בכירים והן במקרה של עובדים שהמעסיק לשעבר מנסה להגביל את החופש התעסוקתי שלהם באופן בלתי מוצדק.
 2. לאור הניסיון הרב שלנו בנושא, ביכולת המשרד לייצר עבור המעסיק הגבלת עיסוק לגיטימית וכן ביכולתנו לבדוק עבור העובד בתום תקופת עבודתו, האם אכן  תנאי הגבלת העיסוק בחוזה שחתם תקפה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark