עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הודעה על תנאי העסקה – רישום שעות עבודה ורישום תלוש נכון- ביצוע "בדק בית" דחוף ע"י המעסיקים
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - מנשר למעסיקים - רישום שעות העבודה - רישום נכון של תלוש השכר - חובות מעסיק
 


  מאת: עו"ד דוד מימון
הודעה על תנאי העסקה רישום שעות עבודה ורישום תלוש נכון- ביצוע "בדק בית" דחוף ע"י המעסיקים
מאת: עו"ד דוד מימון


האם כל העובדים שלך קיבלו הודעה על תנאי העסקתם וחתמו על קבלתה?

האם ש
עות העבודה של העובדים שלך רשומים כראוי, בזמן אמת ובדוחות מתאימים?

האם תלושי השכר שמונפקים לעובדים שלך מקיימים את הוראות החוק והפסיקה?


מעבודתי בתחום התמחותי העיקרי בדיני עבודה, אני נתקל פעמים רבות במעסיקים שבשל חוסר ידע/הבנה נאלצים לשלם עשרות אלפים ולעיתים מאות אלפי ₪, לרבות הוצאות משפטיות, כמו גם קנסות מינהליים ואף העמדה לדין פלילי רק בשל אי ביצוע מהלכים מחויבים על פי דין מבעוד מועד שיכלו למנוע הוצאות מיותרות אלו.

רבים המעסיקים, המטופלים על ידי יועצי מס, מנהלי חשבונות ו/או רואי חשבון לשם הנפקת תלושי השכר ושוגים בסברתם כי בכך שהם פועלים על פי הנחיות האחרונים יש בכך משום הגנה עליהם.

עם כל הכבוד, לבעלי מקצוע נכבדים אלה, אין הם מומחים בדיני עבודה והם גם אינם אמורים להיות מומחים בדיני עבודה ועל כן ישנם בתחום זה כשלים מרובים שעלולים לעלות לך ביוקר.

על פי ההלכ
ות הפסוקות שניתנו לאחרונה על ידי בית הדין הארצי, התהפכו היוצרות ובמקום שהעובד יצטרך להוכיח את גרסתו, כיום די בכך שהעובד יטען לגרסה בתצהיר כדי שהמעביד יצטרך להוכיח באותות ובמופתים כי גרסה זו אינה נכונה ואם לא יצליח, תתקבל גרסת העובד!!!

להלן מספר דוגמאות:

אי מסירת הודעה על תנאי העסקה יוצרת עילת תביעה לפיצוי עד כדי סכום של 15,000 ₪, מזכה את התמ"ת בהטלת קנס והחמור מכל על פי תיקון לחוק הודעה על תנאי העסקה נקבע כי :

5א.    בתובענה ....שבה שנוי במחלוקת עניין ..לפי סעיף 2, והמעסיק לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה כאמור בסעיפים 1 או 3, בכלל או לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר .."

כלומר, אם על פי הדין הכללי המוציא מחברו עליו הראיה התהפכו היוצרות ואם המעסיק לא מסר הודעה על תנאי העסקה והעובד יטען לתנאי העסקה מסויימים, שפרטיהם היו אמורים להכילל בהודעה על תנאי העסקה, המעביד יצטרך להוכיח שגרסת העובד אינה נכונה ואם לא יצליח בכך תתקבל גרסת העובד!!!

על פי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל על כלל המעסיקים במשק, למעט חריגים ביותר, ישנה חובה על המעסיק לנהל רישום של שעות עבודת העובד באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים.


כאשר הסנקציה בשל אי מילוי החובה הנ"ל כוללת סיכון של קבלת קנס או העמדה לדין פלילי ואף נקובה בסעיף 26ב לחוק הגנת השכר לפיו :

26"ב.    (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות."

יצוין כי בפסק דין של בית הדין הארצי, שניתן לאחרונה נקבע שבמקרה של אי רישום שעות העבודה כמפורט לעיל, נטל השכנוע רובץ על המעסיק להוכיח כי העובד לא עבד בשעות הנוספות להם הינו טוען בתצהיר בלבד וכי אם המעביד לא יוכיח שהעובד לא עבד תביעתו של העובד תתקבל בהיקף של עד 15 שעות נוספות בשבוע ו-60 שעות נוספות בחודש, שערכם הכלכלי 77.5 שעות עבודה שמשמעותה נטל וחיוב המעביד בסכום נוסף, המהווה מעל 40% משכרו של העובד !!!

תלושים רבים של עובדים נעשים כלאחר יד וברשלנות רבתי על ידי מנהל החשבונות, בלא לציין את הפרטים הנדרשים על פי הוראות חוק הגנת השכר, תוך סיכון הן בהיבט של הטלת קנס או העמדה לדין פלילי על ידי התמ"ת כאשר מן הפן האזרחי נקבע ה סנקציה אחת של פיצוי עד כדי 5,000 ₪ לכל תלוש לא תקין ובנוסף בסעיף 26(ג) לחוק הגנת השכר נקבע כדלקמן:
    (ג)    בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי-תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעסיק שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעסיק אחרת.

כלומר נוצר מצב לפיו אם העובד לא קיבל תלושי שכר או קיבל תלושי שכר שאינם רשומים כיאות בכל אחד מרכיבי התשלום יראה וייחשב התשלום ששולם לעובד כאילו היווה את שכרו הבסיסי בלבד, ועליו יתווספו כל יתר החיובים תוך ביצוע תחשיביםעל שכר בסיס זה. כאשר ברור כי המדובר בסנקציה בעלת השלכות כלכליות מרחיקות לכת.

כעולה מן המקובץ לעיל, על כל מעסיק לרוץ לעורך דין הבקיא בדיני עבודה, להציג בפניו את מערך הניהול וההתנהלות שלו מול העובדים ולתקן לאלתר את כל הטעון תיקון, וזאת על מנת למנוע או למזער נזקים עתידיים שעלולים לפגוע או למוטט כל עסק.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד מימון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark