עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם מכסת הביצים היא חלק מהמשק ועוברת לבן הממשיך או זכות נפרדת מהמשק הניתנת להורשה?
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני משפחה - ירושת משק חקלאי - מכסות ביצים
 


  מאת: עו"ד אריאל דרור
האם מכסת הביצים היא חלק מהמשק ועוברת לבן הממשיך או זכות נפרדת מהמשק הניתנת להורשה?
מאת: עו"ד אריאל דרור

בבע"מ 4937/11 עמרם נ' עמרם,  דן בית המשפט העליון במקרה הבא:

הוריו של ניסים עמרם ומשה עמרם היו בעלי זכויות בנחלה במושב בצפון, השייך למועצה אזורית מרום הגליל, ובמכסת הביצים הרשומה על שם אביו של ניסים עמרם במועצה לענף הלול.
בשלהי שנת 1997 חתמו ההורים על בקשה שהופנתה לאגודה השיתופית של המושב וביקשו לאשר כי ניסים עמרם ואשתו רבקה עמרם ייחשבו כבנים ממשיכים במשק. בקשה זו אושרה.
בשנת 1998 נפטרה האם וזכויותיה עברו באופן בלעדי לבעלה המנוח, כך שהזכויות היו רשומות על שם אביו של ניסים וע"ש דודו, משה עמרם.

בהתאם להוראות סעיף 20(ה)(1) לחוזה המשולש, אביו של ניסים עמרם וכן ניסים ואשתו חתמו על תצהיר בפני עו"ד, שבמסגרתו אישר אביו של ניסים, בין היתר, לבנות דירת מגורים שנייה במשק ולגור בה באופן קבוע בהיותם בנים ממשיכים בדירת המגורים השנייה.

ניסים ואשתו נרשמו כבנים ממשיכים במשק ברישומי הסוכנות היהודית.
שנה לאחר חתימת תצהיר זה, חתם אביו של ניסים על תצהיר נוסף בפני אותו עו"ד בו ביטל את הסכמתו בכל הקשור לבנו, ניסים ולאשתו של ניסים.

בשנת 2003 ערך אביו של ניסים צוואה לפיה הוריש את כל רכושו, לרבות כל זכויותיו בנחלה ובמכסת הביצים, לאחיו, משה עמרם. כחצי שנה לאחר מכן, חתם אביו של ניסים על הסכם מכר בו התחייב למכור ולהעביר לאחיו, משה עמרם, את הזכויות בנחלה.

אביו של ניסים נפטר וניתן צו לקיום צוואתו.

משה עמרם פנה לבית המשפט לענייני משפחה ועתר כי בית המשפט יצהיר על זכאותו להירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה ובמכסת הביצים וכן כבעל הזכויות בניירות ערך ובכספים של המנוח באגודה, וכן עתר לפסק דין הצהרתי לפיו רישומם של ניסים עמרם ואשתו כבנים ממשיכים בנחלה – בטל.

ניסים ואשתו הגישו תביעה שכנגד להורות על רישומם כבנים ממשיכים אצל הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל וביקשו להעביר לידם את כספי הסובסידיה של מכסת הביצים המוחזקים בחשבון הנאמנות ע"ש ב"כ הצדדים. כן בקשו הם לסלק את ידו של משה עמרם מדירת המגורים של ההורים ומהמשק, ולחייבו בהתאם לדמי שימוש בדירה.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעתם של ניסים ואשתו ודחה את תביעתו של משהעמרם, זאת מהטעם שלא היה די בפעולות המנוח בתצהיר עליו חתם ובצוואתו כדי לבטל את מינויים של ניסים ואשתו כבנים ממשיכים ברישומי הסוכנות. באשר למכסת הביצים נקבע כי משה עמרם אינו זכאי להירשם כבעל הזכויות בה זאת מאחר שסעיף 2א לחוק הגליל קובע כי בעל מכסה במושב שבמרום גליל רשאי להעביר את המכסה אך ורק לבעלים אחרים של משק חקלאי במרום הגליל, ואולם משה עמרם אינו בעל משק במרום הגליל ולכן לא עברה אליו המכסה.

על פסק דין זה הגיש משה עמרם ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי דן באופן מקיף ומנומק בערעור ודחה את טענותיו של משה עמרם אחת לאחת, למעט טענתו בנושא הזכויות ב"מכסת הביצים". בעניין זה הובהר כי מכסת הביצים הינה זכות הניתנת להעברה כנגד תמורה כספית בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק, והיא אינה בהכרח צמודה למשק וכי אין מקום לקביעה כי בכל מקרה בו מועברות הזכויות במשק, עוברת הזכות למכסת ביצים יחד עמו וכחלק ממנו.

כן נפסק כי משציווה המנוח את מכסת הביצים לידי משה עמרם וצוואתו קוימה, הרי שהזכות במכסת הביצים היא שלו, וזאת אף אם קיימות הגבלות על עבירות הזכות, בין אם עפ"י חוק המועצה לענף הלול ובין אם עפ"י חוק הגליל.  בנוסף, צוין כי החוק אינו שולל מיורש כזה (שאינו עומד בתנאי החוקים הנ"ל) את הזכות למכור את זכותו לאדם אחר, אשר כן עונה על התנאים או לפנות למועצת הלול ולבקש תמורה עבור הזכות.

על פסק דין זה הגישו ניסים ואשתו בקשת רשות ערעור, בטענה כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרוקן מתוכן את זכויות הבן הממשיך במשק החקלאי. זאת, מאחר והוא מאפשר לגרוע מהמשק את אמצעי הייצור שלו שהינם מקור הפרנסה העיקרי, ולהעבירם לצד שלישי שאיננו הבן הממשיך.

לטענתם – זו תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת. הבן הממשיך אמור לבוא בנעלי הוריו ולהמשיך ולקיים את המשק כיחידה שלמה, לרבות כל הזכויות במשק, ולרבות הזכות להמשיך את ייצור ביצי המאכל באמצעות המכסה המשמשת "רישיון" לייצור האמור.

בית המשפט העליון דחה את בקשתם של ניסים ואשתו וציין כי השאלה בעניין מעמדה של הזכות במכסת ביצים קיבלה כבר מענה בידי בית משפט זה בפסקי דין אחרים, ונפסק כי מכסת הביצים היא זכות כלכלית בעלת מעמד עצמאי ונפרד מהמשק ואין היא הולכת אחר המשק.

לעניין המגבלה על העברת המכסה האמורה בסעיף 2א לחוק הגליל, נקבע כי היא עוסקת בשאלה למי ניתן להעביר את המכסה, ומכל מקום אינה שוללת את יכולת העברת המכסה באמצעות הורשה או ירושה.

עוד נפסק כי סעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול מתיר מפורשות העברה שלה בנפרד מהמשק בהתקיים תנאים מסוימים.

לכן נפסק כי מכסת הביצים שייכת למשה עמרם על אף שהמשק לא.כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף ויש לבחון כל נסיבות מקרה לגופו. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
טיפים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark