עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם יכול מי שהזכויות אינן חלק מעיזבונו - להעבירן לאחר לאור סעיף 20ה להסכם המשולש?
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה במושב - ירושת משק חקלאי - בר רשות - אי מינוי בן ממשיך -החוזה המשולש
 


  מאת: עו"ד אריאל דרור
האם יכול מי שהזכויות אינן חלק  מעיזבונו - להעבירן לאחר לאור סעיף  20ה להסכם המשולש?
מאת : עו"ד אריאל דרור

תמ"ש (ק"ג) 25551-01-14, פלוני נ' אלמונית, עסק במקרה מעניין בנושא הורשת זכויות במשק. באותו מקרה, הזכויות במשק נשוא המחלוקת רשומות על שם המנוחים. התובע והנתבעות הינם ארבעה מילדי המנוחים. למשק לא מונה "בן ממשיך" ובהתאם לרישומים ברשות מקרקעי ישראל, הזכויות במשק רשומות על שם המנוחים, כבני רשות.

המנוחה נפטרה שנים רבות אחרי המנוח, והותירה צוואה בה הנחילה את עזבונה, לרבות זכויותיה במשק, לבתה, הנתבעת 1.

הבת הגישה בקשה לצו קיום צוואה ואילו אחיה, התובע, הגיש התנגדות לצוואה. הצדדים הגיעו להסכמות ונקבע, בין השאר, כי הנתבעת 1 רשאית לפעול לפי צו קיום הצוואה לצורך העברת הזכויות במשק על שמה ולאחר מכן תירשם הערה אצל הגורמים המיישבים בדבר איסור לבצע כל דיספוזיציה שהיא במשק (למעט רישום הזכויות במשק על שם הנתבעת 1, כאמור). תוקפו של הצו הינו לשנה.

כעת, עבר מרכז הכובד במחלוקת לשאלה האם ניתן להעביר את הזכויות במשק באמצעות צוואה. ככל שהתשובה היא חיובית - האם על הזוכה עפ"י הצוואה לפצות את היורשים האחרים בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה?
ככל שהתשובה לשאלה הראשונה היא שלילית –יש לבחון, האם יש להחיל את סעיף 114 לחוק הירושה בכלל?

התובע טען, כי לאחר פטירת אביו לא הוצא צו ירושה בעניין עזבונו וזכויותיו במשק לא עברו על שם המנוחה.  כן נטען כי בניגוד לנתבעת 1, הוא וילדיו עוסקים בחקלאות והוא מתגורר במושב בעוד והנתבעת 1 מתיישבת מחוץ ליישוב חקלאי.

כן טען הוא כי משק חקלאי אינו מהווה חלק מעיזבון ועל כן לא ניתן להורשה.  לדידו, במות בעל הרישיון הרי שהרישיון פוקע ולחילופין עובר הרישיון בהתאם לקבוע בהסכם שאליו כפוף בעל הרישיון, קרי ההסכם המשולש ו/או ההסכם הדו צדדי, בהתאם לעניין. נטען כי בסעיף 20 להסכם המשולש החל על המשק נקבע כי המשק אינו חלק מהעיזבון ולכן העברת הזכויות בו מכוח צוואה – מנוגדת ללשון ההסכם.  לשיטתו – יש להחיל את הוראת סעיף 114 לחוק הירושה, שעה שלא היה למנוחה בן זוג     במותה וכן לא מונה "בן ממשיך" למשק. לפיכך, לדעתו – על בית המשפט לקבוע מי מבין יורשיה של המנוחה יכול לקיים את המשק ומהו גובה הפיצוי אותו יעניק ליתר היורשים.

הנתבעת 1 טענה כי בית המשפט איפשר לה לפעול  בהתאם לצו קיום הצוואה לצורך העברת הזכויות במשק על שמה, והדבר מהווה מעשה בית דין.בנוסף – המנוחה חתמה בחייה על תצהיר מתנה לטובת הנתבעת 1 בדבר רצונה להעניק     את מלוא הזכויות במשק לנתבעת 1.

על הזכויות במשק חל הסכם המשולש ומכוח סעיף 20 ה להסכם זה, משנפטר     האב, והאם המנוחה נותרה בחיים הרי שזכויותיו עברו אליה ולכן בשעת מותה הייתה היא בת     
הרשות היחידה במשק.

כן נטען כי  מלשון ההסכם המשולש עולה כי המשק אינו חלק מעיזבונו של חבר     
באגודה, הרי שאין בהסכם הוראה מפורשת לפיה לא ניתן להעביר את הזכויות במשק     
באמצעות צוואה.

קביעת ביהמ"ש
זכויות בני הרשות במשבצת הקרקע עליה הוקם המושב, מוסדרות בהסכם המשולש. סעיף 20 להסכם המשולש קובע מדרג בהורשת זכויות בר הרשות אשר תחילתו העברת הזכויות לבן/בת הזוג שנותר, וככל שלא נותר בן /בת זוג תיבחן השאלה האם מונה ע"י ההורים בעלי הזכויות בן ממשיך אשר אליו תעבורנה הזכויות, וככל שגם התשובה לשאלה זו הינה שלילית – תועברנה הזכויות במשק עפ"י עקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה.
עם פטירת האב המנוח, עברו זכויותיו במלואן לרעייתו. משהלכה המנוחה לעולמה –יש לבחון שוב את סעיף 20 ה.

במקרה זה, לא הותירה המנוחה בן זוג ולא מונה על ידה ו/או ע"י בעלה המנוח "בן ממשיך" לניהול והחזקת המשק. עם זאת, חתמה המנוחה בחייה על תצהיר מתנה לפיו ביקשה להעניק את הזכויות במשק לנתבעת 1.
משכך, יש לפנות להוראת סעיף 114 לחוק הירושה, אליו מפנה ההסכם המשולש.

בסופו של דבר, נפסק כי גם אם הזכויות במשק הינן נכס חוץ עזבוני, רשאי בעל הזכויות במשק לקבוע את יורש הזכויות באמצעות צוואה, אם ההסכם המשולש אינו מגביל זאת באופן מפורש.

אותו זוכה בהתאם לצוואה אינו נחשב "יורש" אלא כמעין "בן ממשיך" ולכן לא חלה עליו החובה לפצות את יתר היורשים עפ"י דין.
לכן , משקויימה צוואת המנוחה, והנתבעת 1 נקבעה בה כיורשת בלעדית של הזכויות במשק -  היא זכאית לקבל את הזכויות במשק, ואין היא חייבת לפצות את יתר היורשים עפ"י דין.

כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
טיפים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark