עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בית מקצועי ומשק עזר במושב - פסיקה חדשה של בית המשפט העליון
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - בית מקצועי - משק עזר - מינהל מקרקעי ישראל
 


  מאת: עו"ד אריאל דרור
בית מקצועי  ומשק עזר במושב  - פסיקה חדשה של בית המשפט העליון
מאת: עו"ד אריאל דרור

בעבר, נהוג היה להקצות מגרשים ל"בעלי מקצוע" אשר נועדו למגורי תושבים שאינם חקלאים ושמקצועותיהם היו נחוצים למושב. לבעלי מקצוע אלו ניתנה רשות שימוש אישית במקרקעין, שאינה ניתנת להעברה או להורשה.

מנגד, מגרש שהוקצה "כמשק עזר" שימש בנוסף למגורים גם לעבודה חקלאית, ועבירותו, כמו גם הורשתו, לא הוגבלו באופן נוקשה.

במהלך השנים צומצמו ההבחנות בין בעלי המקצוע לבין בעלי משקי עזר.

תחילת התהליך הייתה ביום 28.10.86 בו התקבלה במינהל החלטה 339 בעניין "הסגרת החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים". החלטה זו איפשרה לבעלי מקצוע לחתום עם המינהל, בתנאים מסויימים, על הסכמי חכירה מיטיבים לרישום המגרשים על שמן. תוקפו של ההסדר הוארך מעת לעת עד לביטולו הסופי ביום 5.11.03.

ביום 5.1.09 התקבלה במינהל החלטה 1178 בעניין "משקי עזר" וזו חלה רק על מי שמחזיק או זכאי להחזיק חוזה תקף למשק עזר.

לענייננו - החל משנת 1956 ועד לאחרית ימיו, התגורר אביהם של המשיבים בבית שנבנה על מגרש במושב בן זכאי.

ביום 16.1.83 הודיע המושב לסוכנות כי המנוח גר בבית מקצועי וזאת משנת 1956, וביקש כי ביתו של המנוח יירשם במינהל וייהפך למשק עזר הרשום על שמו. כמו כן, ביקש המושב לאפשר את הרחבת ביתו של המנוח מאחר שתנאי המגורים הם בלתי נסבלים (להלן: "ההמלצה הראשונה").

כחצי שנה לאחר מכן, השיבה הועדה למושב כי החליטה להמליץ בפני המינהל להקצות את המגרש למנוח בתנאים כפי שאושרו בחלטה 339.

3 חודשים לאחר מכן, פנה המושב לוועדה בשנית וציין כי יש לראות בהמלצתו הראשונה כמבוטלת.

כעבור חודשיים, באפריל 87, פנה המנוח אל המושב וביקש לאשר לו לבנות את ביתו כי נכון להיום התנאים למגורים שם קשים, ואף ציין כי הוועדה אישרה לו בזמנו את החכרת המגרש כמו לכל יתר בעלי בית מקצוע במושב שכבר הספיקו לבנות.

למעלה מעשור לאחר מכן, בשנת 2000, פנה בא כוח המנוח אל המושב בדרישה דומה והיא להמליץ למינהל לחתום עם המנוח על חוזה חכירה.

בחודש יולי 2006, השיבה הועדה לבקשה שהגיש המנוח והבהירה כי על המנוח לנקוט בפעולות שונות ולצרף מסמכים כאלה ואחרים לרבות אישור זכויות מהמינהל.

במרץ 2007, פנה המושב אל המינהל, וסיפק את ההמלצה באשר למנוח ושם נכתב כי עוד בשלהי 1986 הם המליצו להקצות את המגרש בשלמותו למשפחת המנוח ולהפכו למשק עזר ובפועל המגרש כבר מוכר כמשק עזר במושב, והמנוח מחזיק בו, מעבד אותו, ונוהג בו כבעלים ממש.
ואף ציינו בהמלצתם השניה זו כי  בשל חילוקי דעות עם ועד המושב בזמנו, בוטלה ההמלצה הראשונה שלהם ואולם המושב רואה במנוח כבעל המגרש ומבקש מהמינהל לאפשר לו להרחיב את ביתו וכי אין למושב כל התנגדות שהמגרש יירשם ע"ש המנוח ובתנאי שהמנוח יחתום על הסכמי המושב.

בפברואר 2008 – הודיעה הסוכנות כי אף היא אינה מתנגדת לכך שהמגרש שהינו מגרש של בית מקצועי יהפוך למשק עזר בכפוף לקבלת הסכמת המושב והמינהל ובהתאם לקיום הליכי התכנון הנדרשים.

בדצמבר 2008 עדכן המינהל כי עניינו של המנוח נמצא בטיפול וכשנה לאחר מכן הודיע המינהל כי יש להגיש שינוי תב"ע נקודתית, ורק לאחר אישור התבע הסופית יוכל המינהל לבחון את הבקשה.

לאור התנהלות כל המוסדות בעניין כפי שתואר ופורט לעיל, סופו של דבר, במרץ 2010 הגיש המנוח לבית המשפט המחוזי המרצת פתיחה (נשוא הערעור) ולאחר פטירתו באו יורשיו, המשיבים, בנעליו.

בית המשפט המחוזי פסק כי לאחר עיון ודיון בתנאי החלטה 339 ובמכלול הטענות והראיות שהובאו לפניו, הרי שהמנוח עמד בכל התנאים והיה זכאי כי המגרש יוחכר לו בהתאם לתנאים בהחלטה 339. אשר על כן, היה המנוח "זכאי" גם "להחזיק חוזה תקף למשק עזר" ו"לחתום על חוזה כזה" , בהתאם להחלטה 1178 והוראה 109.

בית המשפט הדגיש כי אין בפרשנות זו כדי לפתוח פתח לכל בעלי המקצוע שלא הסדירו את זכויותיהם בעבר לעקוף את ביטול החלטה 339, הואיל ומקרה זה הינו מקרה מיוחד, שבו המנוח היה בתהליך של הסדרת הזכויות במגרש כמשק עזר והמינהל הוא זה שלא פעל כהמלצת הוועדה וכהמלצת המושב במועדים הרלבנטיים.

המושב קיבל את פסיקתו של בית המשפט המחוזי, ואילו המינהל סרב להשלים עם פסיקה זו ולכן הגיש ערעור נשוא התיק דנן.

לטענת המינהל היה על המנוח לעמוד בתנאי מקדמי והוא הגשת בקשה מפורשת למינהל בנושא ודרישה בסיסית זו לא התקיימה. ככלל טען המינהל כי פניותיו של המנוח אל הגורמים השונים עסקו בהרחבת ביתו, ועד לשנת 2007, שנים לאחר ביטול החלטה 339, לא נתקבלה במינהל כל בקשה רשמית להסדרת זכויותיו של המנוח בקרקע. על כן, לא הוכר המנוח במינהל כזכאי לחתום על חוזה משק-עזר.

יתירה מזאת טען המינהל כי המנוח אף לא עמד בתנאי החלטה 339, בין היתר בשל הצורך בהמלצה מהמושב, אשר בוטלה זמן קצר לאחר שניתנה. המנוח לטענתם ידע על ביטול ההמלצה ולמרות זאת שקט אל שמריו שנים ארוכות.

מנגד – סמכו המשיבים ידיהם על החלטת בית המשפט המחוזי.

בית המשפט העליון ציין בהכרעתו  כי ההכרעה אינה פשוטה. מחד גיסא, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי המנוח נהג מנהג בעלים במלוא שטח המגרש עוד מצעירותו במשך למעלה מיובל שנים ועד לאחרית ימיו. היה זה ביתו ומקור פרנסתו. הדעת אינה נוחה כי זיקתו העמוקה של המנוח לקרקע לא תזכה בהכרה משפטית הולמת.

מאידך גיסא, אנו עוסקים במקרקעי ישראל, הם מהווים משאב מדינתי רב-חשיבות ואין להקל ראש בדרכי הקצאתו.

סופו של דבר נפסק כי המנוח עמד בכל התנאים והיה זכאי כי המגרש יוחכר לו בהתאם לתנאים בהחלטה 339, וצויין כי טענת המינהל כי הבקשה היחידה בנושא מאותה התקופה נכללה בהמלצתו הראשונה של המושב, אך זו לא הופנתה למינהל אלא לועדה, אשר הייתה גוף חיצוני ונפרד, הינה טענה אשר לא יכולה להתקבל. שהרי יש קשר הדוק בין הגופים והדעת נותנת כי בוועדה ישבו בין היתר נציגים מטעם המינהל.

אף צויין, כי גם אם נניח כי שומה היה על המנוח להגיש בקשה ישירה ורשמית למינהל, הרי שבמקרה זה אין המינהל יכול להיבנות על כך, הואיל והמלצת הועדה התקבלה במינהל בחודש דצמבר 1986. מרגע שנתקבלה במינהל המלצת הועדה, היה זה תורו של המינהל לפעול והדבר לא נעשה אך ורק בשל ביטול ההמלצה- והודגש שהביטול נעשה ע"י המושב ולא מטעם הוועדה.

סביר להניח כי אלמלא הכשלים בהתנהלות המושב, היה המינהל מודיע למנוח כי עליו להגיש בקשה נוספת, ולא מן הנמנע כי בקשה שכזו אכן הייתה מוגשת. המינהל לא עשה כן.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
טיפים ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אריאל דרור
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark