עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: גירושין – חלוקת רכוש עסקי
על חלוקת מניות בחברה ושווי אופציות בעת גירושין
מידע משפטי בנושאים: גירושין - דיני משפחה - משפט מסחרי - חלוקת רכוש עסקי - אסטרטגיה של גירושין
 
עורכת דין לירן פרידלנד

  מאת: עו"ד לירן פרידלנד
גירושין – חלוקת רכוש עסקי
על חלוקת מניות בחברה ושווי אופציות בעת גירושין

מאת: עו"ד לירן פרידלנד


אם חשבתם שחלוקת הרכוש העסקי בין בני זוג היא עניין פשוט שמתחלקים בו באופן שווה ו"סוגרים עניין", מתברר שמדובר בסוגייה סבוכה ומורכבת עם השלכות פיננסיות לא מבוטלות.

כידוע, על פי הלכת השיתוף בין בני זוג, כל הנכסים והזכויות שנרכשו והצטברו במהלך חיי הנישואין מהווים רכוש משותף שצריך להתחלק ביניהם באופן שווה במקרה של גירושין.

כאשר מדובר בנכסים "רגילים" כגון דירה, מכונית, מטלטלין או כספים, החלוקה הינה קלה ופשוטה בד"כ.
אולם כאשר מדובר בחלוקה של רכוש עסקי, מניות ואופציות בהליך גירושין , הדברים הופכים למורכבים הרבה יותר, במיוחד כאשר מדובר בבני זוג שרק אחד מהם ניהל את העסק כל השנים .

השאלה שבית המשפט התחבט בה במקרים כאלה הינה, באיזה אופן ראוי ליישם את הלכת השיתוף כאשר מדובר בחלוקת מניות בחברה משפחתית. האם הדרך הראויה הינה להעביר לאישה, למשל, מחצית ממניות הבעל בחברה, או לחייב אותו "לקנות" את חלקה של אשתו , כלומר לשלם לה במזומן את שווי חלקה.

בפסקי דין רבים נדרשו בתי המשפט לבעייתיות שבהעברת בעלות במניות חברה משפחתית לידי בן הזוג.
הבעיה הינה ברורה – עסק משפחתי אינו יכול להתנהל ככלל בשעה של מריבה אישית גדולה בין בעליו, כאשר כל אחד מהם מושך את העגלה לכיוונו בדרך ניהולו ובגישתו העסקית.
העברת מניות לבן זוג שלא היתה לו יד ורגל קודם לכן בניהול החברה ומהלכיה, עלולה, ללא ספק, להביא לשיבוש חמור והרסני של החברה, כתוצאה ממריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעולותיה.
מאידך, יכול להגרם נזק רב לאישה, שהועברו אליה מניות בחברה שאינה רצוייה בה. הדבר עלול להביא לכך ששווי זכויות האישה בחברה ירד בצורה משמעותית, כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט הבעל.
שיקול נוסף כנגד העברת מניות הינו, כי הסדר ממוני הקושר את בני הזוג זה לזה לאחר פרידתם אינו רצוי.
כמובן, הדברים יבחנו על פי נסיבות החברה ולא הרי חברה משפחתית שבה שני בני הזוג פעילים בה, כחברה בה רק אחד מהם מנהל אותה ובקי במהלכיה.

קיימות חברות משפחתיות שצפו בעיות מסוג זה וכללו בתקנון החברה הוראה הקובעת, כי כל אחד מבעלי המניות שינשא חייב לחתום עם בן הזוג המיועד על הסכם ממון ובמידה שלא יעשה כן, הוא מוותר בזאת ויתור בלתי חוזר על מניותיו שיחולקו בין יתר יחידי החברה.

אחת הבעיות השכיחות היא, כיצד מעריכים את שווי החברה?

בדרך כלל, כאשר נדרש בית המשפט לקבוע את שוויה של חברה, הוא נעזר באקטואר או רו"ח שממונה על ידו והוא אמור לתת חוות דעת המבוססת על נתונים ודוחות שיועברו לידיו.
יש להניח ששווי החברה יהיה שונה במקרה של הגשת תשקיף לצורך גיוס הון בבורסה או הצגת פרזנטציה בפני שותף/משקיע פוטנציאלי לבין הערכתו לצורך חלוקה או אומדן לפיצוי בת הזוג בגירושין.
כמובן, עד כמה שמדובר בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, ניתן יהיה בקלות יחסית להעריך את שוויה מתוך מדדים חיצוניים אובייקטיביים.

אולם, מה קורה כאשר עסקינן בחברת סטארט-אפ , או חברת היי טק צעירה העושה צעדיה הראשונים בחדירה לשוק אגב גיוס משקיעים, שותפים אסטרטגיים בארץ ובעולם, או זו הפועלת באמצעות חברות זרות, ולעתים תוך שימוש בחברות קש הנרשמות באי אקזוטי פטור ממס, הרחק מעיני שלטונות המס ובן/בת הזוג?

אין ספק, כי לבעל השליטה בחברה מעין זו קיים מידע פנימי משמעותי אודות השווי האמיתי של מניותיו ושל החברה כגון: מידע אודות פריצת דרך או התקדמות מחקרית, התקדמות פיתוח עסקי, מגעים לרכישת החברה, צירוף משקיע אסטרטגי וכד'. לעתים, מדובר בכסף גדול המצדיק בחינת הדברים בצורה יסודית.

בעיה נוספת שבתי המשפט נדרשים להכריע בה כאשר מדובר בחלוקת רכוש עסקי, הינה,
מהו "המועד הקובע" על פיו יקבע שווי החברה לצורך האיזון בין בני הזוג.
גם בנושא זה יש פנים לכאן ולכאן.

אפשרות אחת היא לקבוע כי המועד הקובע הינו "מועד הפירוד" –
המועד בו נפרדו פיזית בני הזוג ואינם גרים עוד תחת קורת גג אחת, למרות שטרם התגרשו, או לחילופין המועד בו הוגשו תביעות וננקטו הליכים משפטיים ע"י אחד מבני הזוג.
במקרה שבו נקבע כי מועד הפירוד הינו המועד הקובע, יש פער זמנים גדול לעתים בין מועד זה למועד חלוקת הרכוש בפועל והגירושין.

אפשרות שניה היא לקבוע כי המועד הקובע יהיה מועד הגירושין בפועל.
הסיכון בקביעת מועד זה הוא, כי בפער הזמנים ממועד הפירוד ועד לגירושין בפועל, כאשר המניות היו בשליטתו הבלעדית של הבעל ולאישה לא היתה כל אפשרות להשתתף בניהול החברה, הבעל יכול לגרום למצב בו תרוקן החברה מנכסיה ובמועד הגירושין, כאשר תרצה האישה לממש את זכויותיה, תמצא עצמה בפני שוקת שבורה.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון (18.1.05) , חייב בית המשפט בעל לפצות את ידועתו בציבור בסכום כספי של כ- 4 מליון ₪, שווי מחצית החברה ביום הפירוד.
בית המשפט הגיע לתוצאה זו בקובעו כי:
"לא היתה לאישה יד בניהול החברה, וכל מה שעבר על החברה מאז יום הפירוד ועד הנה אינו מצוי בשליטתה. אין מקום להפוך אותה לשותפה רטרואקטיבית בניהולו של גוף, ברווחיו או בהפסדיו, משלא היתה לה שותפות אמיתית בשליטה בו" (ע"מ 1681/04 כב' הש' רובינשטיין).

יש לשים לב כי במקרה זה דובר בבני זוג לא נשואים, שחיו כידועים בציבור.

הלכת השיתוף, כידוע, חלה גם על ידועים בציבור שחיים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף. גם הידועה בציבור זכאית, כאישה נשואה, למחצית מהזכויות שנצברו במהלך החיים המשותפים.
יש לציין כי למרות שנראה כי הצדק מחייב כי "יום הפירוד" יהיה המועד הקובע – גם כאן קביעה זו עלולה לפגוע בבן הזוג מנהל החברה, שהיה דוקא תם לב.

אין ספק ואך טבעי הוא, שסכסוך גירושין הכרוך בתביעות הדדיות והתדיינויות משפטיות ממושכות גובות מחיר יקר, גם נפשי שפוגע ביכולת התפקוד של כל אחד מבני הזוג. כך, מוצא עצמו בן הזוג, מנהל החברה משקיע את כל עתותיו בסכסוך הגירושין ומזניח את עניני החברה, מה שמוביל, בהכרח, לירידה ברווחיה ואף להפסדים גדולים.
אותו בעל יכול למצוא עצמו במועד הגירושין נדרש לשלם לאשתו סכום גבוה מאוד בגין מחצית משווי החברה, נכון ליום הפירוד, כאשר ממועד זה שווי החברה ירד בצורה דרסטית , כך שגם אם יצליח הבעל למכור אותה לא יקבל בעדה אף את שווי המחצית שהוא חייב לאשתו.
במקרה כזה, הפתרון הצודק, אולי, היה למנות כונס נכסים שימכור את החברה לצד ג' ויחלק את התמורה שתתקבל באופן שווה בין בני הזוג. כאן, ימצאו שניהם משלמים את מחיר המלחמה ביניהם.

ניתן גם לשער שאילו החברה היתה עולה ופורחת ומגדילה את רווחיה ממועד הפירוד ועד לגירושין, מוצא היה בית המשפט לנכון לשתף את האישה ברווחים גם בתקופה זו ולא לקפחה.

הערות:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
במקום בו המאמר מנוסח בלשון זכר הכוונה וההתייחסות היא גם בלשון נקבה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד לירן פרידלנד
טיפים ממשרד:  עו"ד לירן פרידלנד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד לירן פרידלנד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark