עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סדרת מאמרים בנושא "עידן הנחלה המהוונת" – מאמר שני בסדרה - נחלה מפוצלת
מידע משפטי בנושאים: עידן הנחלה המהוונת - מיסים מגזר חקלאי - נחלה מפוצלת - יישום החלטה 1464 -פיצול מגרשים מנחלות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סדרת מאמרים בנושא "עידן הנחלה המהוונת"מאמר שני בסדרה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

"עידן הנחלה המהוונת" ובניית הרכב בתים בנחלה של "שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים" עם אפשרות לפצל שני מגרשים מהנחלה, דורש מאתנו "התארגנות מחדש" בכל הקשור לנושאים של מכר ורכישת נחלות, פיצול מגרשים מנחלה ומכירה של מגרש או בית שיפוצל מהנחלה, העברה "בין דורית" של נחלות, העברות במתנה, הורשה וצוואות, בניית מבנים בנחלה עם תכנון עתידי, הכנת תב"ע חדשה למושב, הסדרה של מבנים לפי החלטה 1458 בנושא של פל"ח בחלקת המגורים וכן מבנים בהתאם להחלטה 1316 "שימושים נלווים לחקלאות" בחלקה א' של הנחלה, איוש נחלות פנויות והמרת נחלות למגרשים לפי החלטה 1445 עם התייחסות להנחות אזורי עדיפות לאומית, הסדרה של שטחים עודפים במשבצת המושב לרבות בהתאם להחלטת הנהלה 4134 שקובעת את הגדרת משבצת הקבע של המושב ונושאים נוספים הקשורים ליזמות על קרקעות של אגודות בכדי לייצר מקורות הכנסה לבעלי הנחלות.

הנושאים המפורטים לעיל נדרשים בחינה והבנה מעמיקה בהיבטים המשפטיים, המיסויים, הכלכליים, המשפחתיים, בכדי לקבל החלטות מרכזיות בחייו של בעל הנחלה כיצד לנהוג בנחלה ב"עידן הנחלה המהוונת" וכן בכדי לבנות תהליכים באגודות הצופים פני עתיד.

לצורך ההתמודדות עם התהליכים שמתרחשים במגזר החקלאי ואשר ישפיעו על בעלי הנחלות ואגודות במשך שנים רבות, בחרנו לחלק את הדיון ולבנות מספר סדרות מרכזיות של מאמרים, שידונו בנושאים המרכזיים שלהלן:

הורשה בעידן הנחלה המהוונת - הסדרה תעסוק בכל הנושאים הקשורים להורשה, צוואות, מינוי בן ממשיך, בניית בית שני ושלישי, פיצול מגרשים מנחלה וחלוקה בין הילדים, תקלות בצוואות, גישור בין יורשים ובין הורים וילדים, דילמות של בעלי נחלות בהורשה, סיפורים מהחיים על משפחה ונחלה במסגרתם נביא סיפורים משולחן הגישור העוסקים בנושא הרגיש ביותר והוא הורשה, צוואות וחלוקה בין ילדים ויורשים של הזכויות בנחלה.

המטרה בסדרה זו היא להאיר אור חדש על הבעיה עימה מתמודדים בעלי הנחלות מזה דורות והיא הדרישה לרישום הנחלה על שם יחיד או בני זוג בלבד. לצורך הצגת הבעיה נביא סיפורים על משפחות שמתמודדות עם חלוקת הנחלה עוד בחיי ההורים וכן סיפורים על יורשים שנותרו עם נחלה וכעת נדרשים לבצע את החלוקה ומה קורה במקרים בהם נותרה צוואה ובאלו בהם לא נותרה צוואה או צוואה שלא ניתנת ליישום. המקרים הם רבים ומגוונים והמטרה היא להביא פתרונות סדורים לבעיות שעולות בכדי שבעל הנחלה יוכל לבצע הסדרה של ההורשה באופן שיותיר את המשפחה מאוחדת לשנים רבות.

הסדרה תתמקד בנושא של יישום החלטה 1464 ובניית שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים בהיבטים השונים של הורשת הזכויות בנחלה והמעבר "הבין דורי" של נחלות עם מבט לעבר להווה ולעתיד.

פיצול מגרשים מנחלות - נושא פיצול מגרשים מנחלות הולך ותופס תאוצה יותר ויותר עם היישום של החלטה 1464. עלויות הפיצול הופחתו באחוזים ניכרים במסגרת החלטה 1464 ובקרוב ניתן יהיה לבנות בנחלה שלוש יחידות נפרדות וכן לפצל שני מגרשים מהנחלה, כך שתהיה אפשרות ליותר מילד אחד להנות מהזכויות של ההורים בנחלה במקום לקבל פיצוי כספי. החובה לרישום הנחלה ע"ש יורש אחד או בני זוג בעינה עומדת אך ב"עידן הנחלה המהוונת" נכיר מינוח חדש והוא
"נחלה מפוצלת" ממנה פוצל מגרש אחד או שני מגרשים, כאשר את הנחלה המפוצלת נרשום ע"ש יורש אחד ושני יורשים נוספים יוכלו לקבל זכויות במגרשים שיפוצלו מהנחלה וככל וקיימים ילדים נוספים הם יקבלו פיצוי כספי מהיורשים שקיבלו זכויות בנחלה ובמגרשים בהתאם לחוו"ד שמאי עדכנית נכון למועד פטירת אחרון ההורים. הנושא סבוך ומורכב ולא מתאים לכל משפחה.

בסדרת המאמרים נבחן את השיקולים לחיוב ושלילה ונשלב סיפורים מהחיים על משפחות שבחרו בדרך של פיצול מגרשים וביצוע חלוקה שווה באמצעות בחינה שמאית של הזכויות וכן על אלו שבחרו שלא לבצע את החלוקה או שבחרו במכירה הנחלה לאחר פטירת אחרון ההורים וכן ננתח את ההשלכות המשפחתיות והכלכליות של כל תהליך במבט לעתיד ובהתייחס לעידן הנחלה המהוונת.

הנושא של פיצול מגרשים מנחלות נדרש בחינה מעמיקה בכל ההיבטים ובהתאם לכך נביא סקירה של ההחלטות הרלוונטיות וניתוח מערכת המיסוי בתהליך הפיצול,עם התייחסות להיבטים משפטיים,  תכנון ובניה, היבטי הורשה, העברה במתנה, מכירת של מגרש או בית שיפוצל מנחלה, מכירה של נחלה מפוצלת והותרת בית המגורים ע"ש בעל הנחלה, רכישה משותפת של נחלה ורישום הנחלה המפוצלת ע"ש אחד הרוכשים ומגרש ע"ש רוכש שני ונביא סיפורים מהחיים על עסקאות שבוצעו ומה  קרה בסופן.

יישום החלטה 1464- בעדכונים המקצועיים עסקנו רבות ביישום של החלטה 1464 וניתוח המסלולים של ההחלטה. בסדרת המאמרים בנושא זה נסביר את התהליך שעובר בעל הנחלה במעבר מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" לפי החלטה 823/1311 וכן במעבר מ"חכירה לדורות" להחלטה 1464 בהתאם לאחד המסלולים הקובעים בהחלטה.

נכון להיום הוצאו שומות בודדות לפי מסלול "דמי כניסה" ומסלול "דמי רכישה" ובהתאם לשומות הקיימות בידינו נוכל להציג מסקנות בהתייחס לדרך עריכת השומה וכבר נוכל לומר כי השומות שהתקבלו נמוכות מאלו שנערכו כשומות פיילוט במסגרת הערכות שביצענו עד היום.

החלטה 1464 היא וולנטארית ורק במקרה של מכירה היא כפויה. נסביר את ההשלכות של ההחלטה על מוכרים ורוכשים ואת הדרך לבצע עסקה ב"עידן הנחלה המהוונת" במסגרת יישום החלטה 1464. נסביר את דרך העבודה מול רמ"י בתהליך יישום ההחלטה, המסמכים הנדרשים והבעיות שצפויות בדרך ונביא מסקנות לגבי העבודה עד כה מול המרחבים השונים. נתמקד בנושא של עמידה בתנאי הסף ליישום החלטה ברמה הפרטנית והמושבית ובייחוד בנושא של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה.

נסביר את הדרך ליישום ההחלטה בהליך קולקטיבי עבור כל בעלי הנחלות בשני התהליכים (מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" ו"מחכירה לדורות" ליישום החלטה 1464 באחד המסלולים), נעמוד על הבעיות בדרך, על תנאי הסף ליישום ההחלטה ברמה פרטנית וברמת אגודה ונביא סיפורים מהשטח על תהליכים שבוצעו עד היום באגודות ונסיק מסקנות ליישום.

מיסים והיטלים בעידן הנחלה המהוונת - האפשרות להוון את חלקת המגורים בנחלה תשפיע על שומות המס במסגרת מכירה של נחלות וכן העובדה שניתן יהיה לבנות שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים וכן לפצל שני מגרשים תביא להשלכות מס בעת מכירה, הורשה ופיצוי בין היורשים, והעברות בין הורים לילדים.

בסדרה זו נעסוק בסוגיות המס הקשורות בחלוקת עיזבון במסגרת פיצול מגרש או מגרשים מהנחלה, פיצוי בין יורשים, פיצול מגרש מנחלה ומכירה או העברה במתנה לילדים, מכר של נחלות, העברה במתנה וכו'.

בשלב זה לאחר שחלפו מספר שנים בהן אנו עוסקים בתהליך יישום החלטה 1464 במסגרת הפיילוט וכן בתהליכים קולקטיביים במושבים במסגרתם האגודה קיבלה החלטה שהיא מרכזת את הטיפול ביישום החלטות 823/1311 והחלטה 1464, נוכל לומר כי יעשו טוב בעלי נחלות ואגודות אם יתחילו בתהליך בהקדם וזאת משיקולים רבים ומגוונים שיעלו בסדרות שלעיל. מעל לכל נוכל לציין, כי ההיסטוריה מלמדת שהראשונים לצאת לדרך בתהליכים חדשים ובייחוד במדינה עם החלטות משתנות, הליכי בג"ץ ופסקי דין שמתקבלים לרוב, יצאו עם ידם על העליונה.

לסיום נזמין את ציבור הקוראים לשלוח אלינו שאלות הקשורות לסדרות שלעיל או סיפורים מהם נוכל ללקט את הנבחרים שיוכלו לעניין את הציבור ולנתח את ההשלכות המשפטיות, השלכות המס, וההשלכות הכלכליות והמשפחתיות, במטרה לסייע לציבור להתמודד עם הדילמות הרבות שעומדות על מפתן הדלת של "עידן הנחלה המהוונת",ובכדי להביא רוח חדשה ושינוי אמיתי למגזר החקלאי עם בואה של השנה החדשה.

אנו מאחלים לכל בית ישראל שנה טובה ברכה והצלחה!

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark