עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הסוף לחובות - חישוב החוב בהליכי פשיטת הרגל והשלכות הכשל בביצוע
מידע משפטי בנושאים: פשיטת רגל - נושה - חייב - הפטר - הסוף לחובות - חישוב החוב - הליכי פשיטת הרגל - חוב ישן - ריבית בנקאית
 


  מאת: עו"ד דוד מימון
הסוף לחובות - חישוב החוב בהליכי פשיטת הרגל והשלכות הכשל בביצוע
מאת : עו"ד דוד מימון  *

כאשר חייב נקלע להליכי פשיטת רגל אופן חישוב חובו משתנה באופן משמעותי, שיכול לגרום לחוב להתאפס ו/או להגיע לסכומים פחותים בשיעור משמעותי, שיאפשרו לחייב לשלם את החוב המאושר ו/או להגיע להסדר לתשלום חובותיו בערכם המעודכן.

חובו של חייב במערכת המשפט הרגילה צובר ריבית הסכמית ו/או הפרשי הצמדה וריבית על פי דין, כאשר לאחר שניתן פסק דין החוב צובר ריבית פיגורים.

לעומת זאת כאשר אדם נקלע להליכי פשיטת רגל, חישוב חובו לנושה מסוים צובר הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 3% לשנה, שאינה מצטרפת לקרן וזאת ממועד התגבשות החוב.

כעולה מהמקובץ, ככל שהמדובר בחוב ישן יותר וככל שהמדובר בריבית הסכמית גבוהה, לרבות ריבית בנקאית, חובו של החייב בהליכי פשיטת הרגל פוחת באופן משמעותי יותר.

במקרים רבים מתעצלים המנהלים המיוחדים/נאמנים לבצע תחשיב מדויק של חוב החייב בהליכי הפש"ר, הן בכך שאינם בוחנים ובודקים את מועד התגבשות החוב, הן בכך שאינם מבצעים את התחשיב על פי הוראות החוק והפסיקה והן מחמת שאינם מבררים מה הם הסכומים ששולמו על ידי החייב במהלך חייו של החוב, ואינם מפחיתים אותו כשהוא משוערך ליום מתן צו הכינוס.

אכן כאשר החייב מופטר מחובו בעקבות ביצוע התשלום על פי תוכנית התשלומים שמאושרת על ידי בית המשפט, השלכות הכשלים הנ"ל אינם רלוונטיות ואינן משליכות על החייב כלל, אלא על הנושים בינם לבין עצמם, אך כאשר לחייב רכוש ו/או כאשר החייב מעוניין להציע הצעת הסדר לשם אישורה באסיפת נושים או אף לפרוע את מלוא החוב ישנה חשיבות עליונה וחבות של בעל התפקיד לבצע את שערוך החוב על פי המתכונת שתוארה לעיל.

טרם הכרעת הנאמן בהוכחת החוב עליו להעבירה לבעל התפקיד על מנת לקבל את התייחסותו לתוכנה, אך לדעת הח"מ, גם אם אין החייב מגיב בכל דרך מחויבות המנהל המיוחד היא לחשב את החוב בפש"ר, כנדרש לפחות בהתחשב בנתונים הנ"ל, אלא אם קיבל את אישור בית המשפט שלא לעשות כן,
כמו כן, לאחר הכרעת המנהל המיוחד/הנאמן על האחרון להעביר עותק מהכרעתו ונימוקיה כמו גם החישובים שביצע לחייב כפי שכל בעל תפקיד שיפוטי מכריע בתיק עליו הינו מופקד.

לחייב ישנה זכות להגשת הודעת ערעור על החלטת המנהל המיוחד, על מנת להתמודד עם הכרעתו, אך כמובן שטרם הגשת ערעור עליו לבחון את הנימוקים להכרעה ואת החישובים, כדי לבחון אם יש לו עילת ערעור ו/או אם כדאי להגיש ערעור.

כישלון המנהל המיוחד/הנאמן בביצוע התחשיבים, לקביעת החוב אינה מהווה לדעת הח"מ טעות בשיקול הדעת, המוגנת מפני תובענה, אלא מהווה רשלנות של עורך הדין, על כל השלכותיה.

* עורך דין ונוטריון מימון דוד בוגר אוניברסיטת תל אביב כותב הספר – "הסוף לחובות, מהליכי הוצל"פ חסרי תכלית להפטר בהליכי פש"ר."

    
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד מימון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark