עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מהפכה בכללי הורשה של נחלות
מידע משפטי בנושאים: בן ממשיך - מהפיכה בהורשת נחלות - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מהפכה בכללי הורשה של נחלות
עו"ד אביגדור ליבוביץ
אנו עדים לרגע הסטורי בהליכי הורשה של נחלות שיביא למהפך ממש בכל הקשור להעברת זכויות בין בני זוג בעת פטירה ובהעברה ליורשים.

רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי היא ערכה שינוי מהותיבכללי ההורשה שהיו נהוגים עד היום בחלותוביטלה את ההעברה האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה.

התוצאה היא שהורשה בנחלות תהיה בהתאם לצוואה שיותיר אחריו בעל הנחלה או בהתאם לדיני הירושה אך בכפוף למגבלות המפורטות בהסכם החכירה.

לגבי מינוי בן ממשיך-בעל זכויות בנחלה בה מונה בן ממשיך יידרש להסדיר את תנאי הורשת הנחלה בצוואה ולבטל את הרישום בטרם החתימה על חוזה החכירה.
הכללים החדשים ביחס להורשה מופיעים בסעיף 15 לחוזה החכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, כדלקמן:

  • א.במקרה של פטירת החוכר יועברו כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין. היו מספר יורשים לנחלה, כי אז תעבורנה הזכויות לאחד היורשים שהוסכם ע"י שאר היורשים או שאושר ע"י בית המשפט כאמור בסעיף 114 לחוק הירושה.
  • ב.אדם שיהיה זכאי לקבל זכויות במוחכר בהתאם לסעיף זה, יהיה חייב לעמוד בתנאים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי הרשות התקפים. לא עמד בתנאים אלה, יהיה חייב להעביר את הזכויות שקיבל למי שיהיה כשיר לפי חוזה זה ולפי החלטות המועצה לקבל את זכויות החכירה במוחכר.
  • ג.הסכמת הרשות להעברת הזכויות כאמור תהיה כפופה לאמור בסעיף 13 לחוזה החכירה הקובע הוראות לאיסור פיצול נחלה וליתר תנאי חוזה החכירה.
השלכות השינוי על בעלי הנחלות:
השינוי המדובר ישפיע על בעלי הנחלות במספר מוקדים מרכזיים:
העברה בין בני זוג בעת פטירה- עד היום ידעו בעלי הנחלות כי כאשר אחד מבני הזוג הולך לבית עולמו בן הזוג שנותר בחיים יקבל את הזכויות ללא כל קשר לצוואה או כל מסמך אחר או מינוי בן ממשיך. הקדימות של בן הזוג לקבל את הזכויות בנחלה נועדה לשמור על עיקרון העל בנחלות והוא עיקרון "שלמות הנחלה". כאשר אחד מבני הזוג הולך לבית עולמו ובן הזוג השני מקבל את הזכויות בנחלה ללא צורך בצוואה, אין "חיכוך" בינו לבין יתר היורשים.

לאור המציאות המורכבת בעולם הנחלות בכל הקשור ליחסים בין הורים לילדים ובין יורשים, העובדה שהנחלה מועברת במלואה לבן הזוג שנותר בחיים, נתנה לבן הזוג שנותר שקט יחסי עד אשר הוא ילך לבית עולמו.

העובדה שהורים מאפשרים לילדים לבנות בית נחלה ופעמים רבות ללא הסכם, מכניסה את המשפחה לסבך משפטי שעשוי להגיע לכדי מחלוקת או סכסוך משפטי ארוך שנים במידה ואין תיאום ציפיות ביחס לזכויות בנחלה.

עד היום כאשר הורה אפשר לילד לבנות בנחלה היה ברור כי גם כאשר אחד ההורים ילך לבית עולמו בן הזוג שנותר יקבל את מלוא הזכויות גם אם לא נותרה צוואה. במקרים בהם לא נחתם הסכם בין ההורים לילדים בטרם הבניה, נמצא כי חלוף הזמן הקנה לילדים זכויות במקום שההורים כלל לא התכוונו להקנות זכויות והמקרים הם רבים ומגוונים.

כעת לאחר השינוי הדרמטי בהוראות הסכם החכירה, שהביא לביטול המעבר האוטומטי של הזכויות לבן הזוג, החיכוך הפך להיות הרבה יותר משמעותי בשעה שבן הזוג שנותר בחיים למעשה נתון "לחסדי" הילדים שיסכימו לוותר על הזכויות ולחתום על תצהיר הסתלקות ככל ולא נותרה צוואה.

השינוי הוא דרמטי גם ברובד נוסף – מצד אחד, יש לרשום את הנחלה ע"ש יחיד או בני זוג, מצד שני אם אין צוואה יש לקבל החלטה מי יירשם כבעל הנחלה כלומר בן הזוג שנותר בחיים צריך להגיע להסכמה עם הילדים, מצד שלישי, ככל ואין הסכמה החלוקה תהיה בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה שקובע כי בית המשפט יחליט מי מהיורשים יקבל את הזכויות בנחלה ויפצה את היורשים האחרים.

סעיף 114 לחוק הירושה קובע כך:
משק חקלאי
114.    (א)    משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי
העשוי לפרנס משפחה חקלאית - יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה
את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העזבון.

    (ב)    באין הסכמה בין היורשים בשאלה מי מהם מוכן ומסוגל לקיים את המשק
החקלאי, מה הם הנכסים המהווים את המשק החקלאי, מהו שווי המשק לצורך
החישוב בין היורשים ובדבר צורת הפיצוי ליורשים האחרים, זמני סילוקו
והבטחתו - יחליט בית המשפט לפי הנסיבות.

    (ג)    היו שני יורשים או יותר, ובהם בן-זוגו של המוריש, מוכנים ומסוגלים לקיים את המשק החקלאי - בן-זוגו של המוריש עדיף על יורשים אחרים.

    (ד)    היה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו ולא קיבל
תמורה כפי שאדם אחר היה מקבלה, יובא זאת בחשבון בקביעת הפיצוי האמור.

השינוי בהורשה של הזכויות מעמיד את ההורים במצב בעייתי מול הילדים ונבהיר את העמדה שלנו בדוגמא מהחיים:

יעקב ושרה בעלי זכויות בנחלה. יעקב הלך לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה. בנחלה שני בתי מגורים, באחד מתגוררים ההורים ובשני מתגורר הבן יאיר. שני ילדים נוספים מתגוררים מחוץ למושב. שרה מבקשת לרשום את הזכויות בנחלה אחרי הפטירה של יעקב. שרה פונה לילדים ומבקשת שיחתמו על תצהירי הסתלקות כי לא ניתן לרשום את הנחלה ע"ש שרה והילדים. ניר בן הזקונים זוכר כי ההורים לא אפשרו לו לבנות בית בנחלה, הוא כועס שנים רבות ומודיע לאמא כי הוא לא חותם על תצהיר הסתלקות ודורש לקבל כעת סכום כספי בכדי לרכוש לעצמו דירה. שרה מקבלת בתדהמה את הדרישה, היא חיה מכספי ביטוח לאומי ואין לה אפשרות לשלם. שרה כעת עומדת במצב שבו היא צריכה ללכת עם ניר להליך משפטי ולדרוש את הזכויות. בית המשפט בוחן את התביעה ומגיע למסקנה כי שרה  בגילה אולי מוכנה לקיים את המשק אך היא לא מסוגלת. כעת בית המשפט צריך להכריע האם ניר שמוכן ומסוגל לקיים את המשק עדיף על שרה שמתגוררת במשק עשרות שנים?
המקרה של יעקב ושרה הוא מקרה מאוד שכיח ועשוי לקרות בכל משפחה - תוצאה שבה הורה מבוגר יעמוד "במירוץ" על הזכויות בנחלה מול הילד היא בלתי אפשרית!

צוואה הדדית תקפה בנחלות:
השלכה נוספת וחשובה שיש להכיר היא שכעת לצוואות הדדיות בנחלות יהיה תוקף לאור הביטול של המעבר האוטומטי של הנחלה לבן הזוג. כלומר - מה שההורים יקבעו בצוואה יחול במקרה שבו אחד הלך לבית עולמו ובן הזוג שנותר לא יוכל לערוך צוואה חדשה ולקבוע הוראות אחרות מאלו שנקבעו בצוואה ההדדית ביחס להורשה של הזכויות.
אין ספק שהמצב עליו הגענו הוא מורכב ביותר ויש להתייחס אליו בכובד ראש. אנו נביא בסדרה  של מאמרים שיתייחסו ל"עידן החדש בהורשת נחלות" ניתוח מעמיק של כל המצבים האפשריים והפתרונות הנדרשים.
כעת ההמלצה שיש לה דחיפות מרבית היא – שכל בעל נחלה חייב לערוך צוואה ועדיפות להדדית בכדי להבטיח את הזכויות של בן הזוג שנותר בחיים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark