עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: משק חקלאי (נחלה) אינו עובר בירושה
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - משק חקלאי - נחלה - העברת משק חקלאי - ירושת משק חקלאי - מגזר חקלאי
 
עורך דין גבי מיכאלי

  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
משק חקלאי (נחלה) אינו עובר בירושה

מאת: עו"ד גבי מיכאלי


מבוא

רוב רובם של המשקים החקלאיים בישראל נמסרו למתיישבים כברי רשות בלבד. המתיישבים אינם בעלים בטאבו ואף לא חוכרים ואפילו לא בעלי זכויות חכירה. על פי הדין, זכויות בר רשות אינן ניתנות להורשה, וגם העברתם או מכירתם כפופה למערכת של כללים נוקשים ואישורים מוקדמים של גורמים שונים.

הקדמה

סעיף 20 ה(1) לחוזה המשולש בין מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות והאגודה קובע כי זכויות מוריש שהוא בר רשות יועברו במותו לבן/בת זוגו שנותר בחיים - ובמידה ואין כזה - יועברו הזכויות לבן ממשיך כפי שנקבע ע"י ההורים ואושר ע"י ה"מיישבת" (הסוכנות היהודית), ורק במידה ואין בן ממשיך - הזכויות בנחלה יועברו בהתאם לעקרונות סעיף 114 לחוק הירושה.

בהתאם לדין, זכות בר-רשות אינה ניתנת להורשה והיא אינה מהווה חלק מהעיזבון. זכות זו כפופה להוראות החוזה המשולש, ולכן המתיישב אינו יכול להוריש את מה שאין לו, ומה שיש לו מוגבל, כאמור, מראש ועל פי תנאי החוזה שיצר את הזכות אשר למי תועבר הנחלה לאחר פטירת ההורים-בעלי הזכויות.

סדר עדיפויות לחלוקת המשק החקלאי

להלן יפורט סדר העדיפויות בחלוקת משק חקלאי שזכויות המוריש בו הם של בר-רשות, כאשר הראשון ברשימה הוא המועדף, הבא אחריו – פחות מהראשון, וכן הלאה:

א. בן זוגו של בעל הזכות .

ב. אם בן הזוג לא בחיים - יקבל את הזכות ילדו של המוריש.

ג. אם היו למוריש מספר ילדים והם לא הגיעו להסכמה למי תועברנה הזכויות בנחלה -ביהמ"ש הוא שיקבע מי מהילדים יקבל את הזכות, וזאת עפ"י הערכתו מי יוכל ומסוגל יהיה לקיים את הנחלה.

ד. אם בעל הזכות לא הותיר בן זוג ו/או ילד - תועבר הזכות עפ"י הוראות הצוואה, ובמצב כזה יש לקבל את אישור האגודה לקבלת הזכויות במשק.

ה. אם מקבל הזכות שאינו בן זוג או צאצא לא קיבל את אישור האגודה - יועברו הזכויות בנחלה למי שיימצא כשיר לכך עפ"י הוראות החוזה המשולש.

כאן המקום להדגיש כי הזכויות החוזיות הנ"ל השתנו במהלך הזמן ואף עשויים להשתנות בעתיד לפי מדיניות הממשלה, משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל.

זכויות הבן הממשיך

אולם, אם בעל הזכויות קיבל בחייו התחייבות או אישור מהסוכנות היהודית שהזכויות במשק תועברנה לאחד מילדיו, ששמו ננקב במפורש, אזי אותו בן או בת יקבלו את כל הזכויות, בבחינת "בן ממשיך". יש להדגיש כי על מנת שהבן הממשיך יקבל את זכויות ההורים במשק יש להקפיד כי כל הפרוצדורה במינהל ובסוכנות תתמלא וכל המסמכים והאישורים יחתמו.

פיצוי היורש המקבל את זכויות המשק לשאר היורשים

בסייפא של סעיף 114 (א) לחוק מוגדר, כי "יורש" (מקבל בזכות במקרה שלנו) שאינו בן זוג או בן ממשיך אשר קיבל את המשק החקלאי חייב לפצות את שאר היורשים, וזאת במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מהעיזבון.

חובה זה טומנת בחובה לא אחת קשיים ביישומה, כאשר היורש (מקבל הזכות), אשר יקבל את המשק החקלאי משום שיהיה מוכן ומסוגל לקיימו, יהיה נעדר יכולת כלכלית לפצות, כספית, את יתר היורשים על חלקם בירושה של המשק החקלאי.

בתכנון נכון ומוקדם ניתן לפתור נושא זה בדרכים יצירתיות.

סיכום

יש להדגיש כי זכות הבן הממשיך חלה רק לאחר מות שני ההורים, וכי בתנאים מסויימים זכות זו ניתנת לביטול.

כמו כן בעל משק חקלאי צריך לתכנן את "הירושה" (מסירת הזכויות) של המשק החקלאי (וניתן לעשות זאת) שלא בדרך הענקה על פי צוואה או דיני הירושה הרגילים.

תכנון הענקת הזכויות דורש ידע מקצועי ובקיאות מיוחדת של עוה"ד בנושא ספציפי זה והכרת כל הכללים של מינהל מקרקעי ישראל בנושא זה.

הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark