עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מתן חוות דעת הדין הזר (רוסיה) בתיקי הירושה בישראל
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - דיני ירושה - משפט בינלאומי - דין זר- דין רוסי - חוות דעת מומחה דין רוסי - נוטריון ציבורי רוסי - INURCOLLEGIA -
 
עורך דין בוריס למפר

  מאת: עו"ד בוריס למפר
מתן חוות דעת הדין הזר (רוסיה) בתיקי הירושה בישראל
מאת : עו"ד בוריס למפר


קיימת שורה של מקרים בהם הדין הישראלי נדרש למומחה לדין הזר, כדי שייתן חוות דעתו לעניין דין המדינה הזרה, במטרה להפנות את בית המשפט המוסמך לדין שחל על המקרה המונח לפתחו ו/או על הצדדים להידיינות, וזאת בהתאם להוראות ברירת הדין.

המקרים הנפוצים ביותר המעוגנים במשפט הישראלי בהם תידרש חוות דעת כאמור מוסדרים בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה). כמו כן, נדרש מומחה לדין הזר במקרים המפורטים בחוק אכיפת פסקי – חוץ, תשי"ח- 1954 ,ולפי תקנה 10 -רישום עסקאות כשהחותם הוא תאגיד לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011 ,פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ולעניין מקרים רבים אחרים.

כללי ברירת הדין - נקבעו במשפט הבינלאומי הפרטי והוסדרו בחוק במרבית מדינות העולם. מקובל לחלק את הליך ברירת הדין לשני שלבים: שלב בחירת הפורום המשפטי המתאים ושלב איתור חולית הקשר לצורך קביעת הדין החל. בענייני ירושה, הדין הישראלי קובע כי הסמכות להכריע בעניין המעורב; מסורה רק לבתי המשפט לענייני משפחה והחוק הספציפי קובע את מנגנון בחירת הדין הזר ותוצאות קביעתו.

כללי זהותו של מומחה לדין הזר נקבעו זה מכבר בפסק דינו הידוע של בית המשפט העליון, בתיק ע"א 97/6796 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ'; Berg Inc Imports East , פ"ד נד (1 (697 בעמ'; 707 ,אשר לפיהם עולה כי על המומחה לדין להיות עורך דין (או משפטן) העוסק או שעסק בעבר בפרקטיקה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט, הנדרשת לבירור משפטי בארץ. משרדנו עוסק בדיני ירושה, דיני מקרקעין ובמשפט האזרחי. בין השנים 1989-1986 כיהן עו"ד בוריס למפר כנוטריון ממלכתי במוסקבה, רוסיה, ואף כתב מספר מאמרים בדיני הירושה שפורסמו בשפה הרוסית.

בהתאם לחוק הפדרציה הרוסית, הטיפול הבלעדי בתיקי ירושה, לרבות מתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מוטל אך ורק על לשכות הנוטריון הציבורי. לפיכך הניסיון והידע שצבר משרדנו מאפשרים לנו להעניק את הטיפול המקצועי הנדרש בתיקי ירושה, מקרקעין ומשפט האזרחי, לרבות בעניין מתן חוות דעת לדין הזר (דיני רוסיה ואוקראינה).

סעיף 136 לחוק הירושה מתייחס באופן ישיר לסמכות בתי המשפט לענייני משפחה בישראל (הרשם לענייני ירושה) בעניין תיקי עיזבון;בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם, שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל.

קיימים מקרים רבים בהם המוריש, אדם בעל אזרחות ישראלית, אשר התגורר בשעת מותו בחו"ל ו\או נפטר בזמן שהייתו בחו"ל, מותיר אחריו נכסים בישראל או לחילופין, עת נפטר במקום מושבו האחרון בחו"ל, תושב חוץ שהניח נכסים בישראל.

במקרים אלו חל סעיף 137 לחוק הירושה הקובע את כללי ברירת הדין: על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים .140 עד 138

לצורך מתן צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור לעיל, נדרשים בתי המשפט לענייני משפחה בישראל שבסמכותם לדון בעניינים אלו, לברר מה הדין החל על העיזבון. מטעם זה בלבד נדרשים היורשים/המבקשים להמציא חוות דעת מטעם מומחה לדין הזר הקובעת מהו החוק שחל על עיזבון המנוח.

סעיף 137 לחוק הירושה, מורה למומחה לדין הזר לבחון בחוות דעתו את מלוא הנסיבות והזיקות הרלוונטיות, מקום מושבו על המוריש בשעת מותו ואת הוראות הדין החלות.

בד בבד, נקבעו במסגרת החוק עניינים הקשורים לעיזבון, ליורשים ולתקיפת צוואה עת מדובר בירושה עפ"י צוואה.

הוראות בענייני ירושה (עפ"י דין ועפ"י צוואה) במשפט הרוסי הוסדרו בקודקס 1141 בסעיף. הרוסית הפדרציה של) N 51-??) 30.11.1994 האזרחי בקודקס האזרחי הנ"ל נקבעו דרגות יורשים עפ"י דין, ובסעיף 1118 לקודקס האזרחי נקבעו הליכי ירושה עפ"י צוואה.

חשוב לציין כי קיים שוני רב בין הדין הרוסי לעומת הדין הישראלי בעניין דרגות יורשים - במשפט הרוסי נקבעו 5 דרגות יורשים עפ"י דין וכן, בירושה עפ"י צוואה קיימת הוראה מיוחדת בעניין "יורשים מוגנים" (לפי סעיף 1149 לקודקס האזרחי):

" קטינים או ילדיו של המוריש אשר אינם כשירים לעבוד, וכן הוריו ובן- זוגו של המוריש, אשר אינם כשירים לעבוד וכן תלויים במוריש, אשר אינם כשירים לעבוד וזכאים להוריש לפי סעיפים 1 ו-2 של סעיף 1148 לקודקס האזרחי זה, יירשו כל אחד מהם לפחות חצי מהחלק המגיע לו בירושה על פי דין (חלק חובה מעיזבון על פי חוק), וזאת ללא תלות כלשהי בהוראת הצוואה."

על המומחה לדין הזר מוטלת החובה להתייחס להוראות החוק הזר ולתת את דעתו בעניין העיזבון, במסגרת התיק הספציפי שמתברר בפני בית המשפט לענייני משפחה בישראל. בלא מעט מקרים נדרש המומחה לבדוק סוגיות משפטיות שונות הקשורות לתיק שבפניו. כך,במקרה עסקינו שבתיק העיזבון עם זיקה לדין הרוסי בו מעורב/מעורבת ידוע/ה בציבור, יש צורך להתייחס לפרקטיקה המשפטית ולפסיקות בתי המשפט ברוסיה, לעניין הכרה במעמד ידועים בציבור על פי הדין הרוסי (כאשר אין הכרה כפי שמקובל במשפט בישראל).

כמו כן, על המומחה לדין הזר להתייחס לנושאים הקשורים להרכב העיזבון ולקבוע מהו הדין החל על חלקים מסוימים מהעיזבון כגון מניות בחברה, זכויות בקרנות ותאגידים מסוגים שונים אשר לעיתים פועלים במספר מדינות (תאגידים בינלאומיים).

בדומה לסעיף 138 לחוק הירושה הישראלי, בדין הרוסי קיימת הוראה מיוחדת באשר לכללי ברירת הדין, החלה על העיזבון במקרים שיש הפניה למשפט הבינלאומי הפרטי. סעיף 1224) 1 (לחוק הרוסי שנחקק ביום 2001.11.26 (??-146 N (קובע כי זכות בירושה תקבע עפ"י דין המדינה בה היה מקום מגוריו האחרון של המוריש, אלא אם נקבע אחרת בסעיף זה. בהליך ירושת נכסי מקרקעין יחול דין המדינה בה מצוי הנכס. ירושת נכס מקרקעין הרשום במרשם הממלכתי של הפדרציה הרוסית - תעשה על פי הדין הרוסי. בסעיף 1124)2 (לחוק הרוסי הנ"ל קיימת הוראה נפרדת בדבר תקיפת צוואה, ביטולה, צורתה ואופן ביטולה, אשר קובעת כי יש לממש צוואה על פי חוקי המדינה בה היה מקום מגוריו של המצווה בעת עריכתה או עריכת הוראות לביטולה.

הוראות ברירת דין מיוחדות ניתן למצוא גם בחוק החל במדינת אוקראינה - שם החוק הינו "על המשפט הבינלאומי הפרטי " מיום 23.06.2005 (2709-IV)
מעודכן ליום - .03.10.2019

סעיף 70 לחוק האוקראיני קובע כי הירושה תקוים עפ"י דין מקום מושבו האחרון של המוריש, ככל שבצוואתו לא נקבע כי יחול דין המדינה שהוא אזרח בה. קביעת המוריש בדבר הדין החל, לא תהיה ברת תוקף, במקרה שאזרחותו תשתנה לאחר עריכת הצוואה.

מכוח סעיף 71 לחוק האוקראיני, הדין הזר אשר יחול על ירושת נכסי מקרקעין של

מוריש יקבע עפ"י דין המדינה בה מצויים הנכסים, ואילו על נכסיי מקרקעין הרשומים במרשם ממלכתי של אוקראינה - יחול הדין האוקראיני.

בדיקת המומחה לדין הזר אינה מסתכמת רק בבחינת הוראות החוק הרלוונטיות של מקום מושבו האחרון של המוריש, אלא גם מחייבת בדיקה מקיפה של כל הפרטים שנמסרו לידיו לצורך מתן חוות דעתו.

לדוגמא, המומחה יבדוק האם המסמכים שקיבל הינם ערוכים כדין ומעידים על פטירתו של המנוח, הרכב משפחתו, מקום מגוריו והרכב נכסיו. יתכן כי בית המשפט הדן בתיק ירושה, יזדקק לקבלת הבהרות מהיורשים ולהוספת פרטים, בעקבות חוות דעת תינתן מטעם המומחה לדין הזר, כך נקבע בהחלטת כב' השופט בנימין עזריאלי, בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בת"ע 66248-03-17: " מאחר ועפ"י חוות דעת הדין הזר נקבע כי יורשי המנוח הינם ילדיו הוריו ובת זוגו, על המבקש להעביר מסמכים המעידים על פטירת הורי המנוח וכן על גירושי המנוח ".

*נראה לי שהכוונה לשופט בנימין יזרעאלי-

במשפט הישראלי טרם לובנה עד תום סוגיית ברירת הדין, בדבר סמכותם של בתי הדין הרבניים ליתן צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה. בסעיף 20 לתקנות הדיון בבתי-הדין הרבנים בישראל, התשנ"ג- 1993 ,נקבעה פרוצדורה לאישור צוואות ועיזבונות והוסדרה סמכותם של בתי-הדין הרבניים למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה.

אין זה מן הנמנע, כי יתכנו מקרים בהם, מוריש נפטר בחו"ל במקום מושבו האחרון, ויורשיו יבחרו להגיש "בקשה לצו ירושה או לפסק דין לקביעת היורשים בחלקיהם בעיזבון" (תקנה כפא (1) לתקנות לבית הדין-הרבני בישראל).

למרות שנתונה בידי בתי-הדין הרבניים בישראל הסמכות לדון בתיקי ירושה ולקבוע " את מי להזמין לישיבה" (תקנה קפג (2) לתקנות), כמו הזמנת מומחה לדין הזר, לא הוכרע באופן מוחלט האם בתי - הדין הרבניים יפעלו בדרך של ברירת הדין הזר בדומה לחוק הירושה.

הערה:

מאמר זה מהווה מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
טיפים ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark