עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מסגרת האשראי בבנק - מדריך ללקוחות הבנקים לאור השינויים הצפויים בתחילת 2006
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני בנקאות - צרכנות פיננסית - מסגרת אשראי בבנק - יחסי בנק לקוח - המפקח על הבנקים - ריבית חריגה - עמלות בנקים
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
מסגרת האשראי בבנק – כל השאלות והתשובות
מדריך ללקוחות הבנקים לאור השינויים הצפויים בתחילת 2006

מאת: עו"ד אבי זילברפלד

כידוע, החל מתחילת שנת 2006, אסר המפקח על הבנקים לאפשר ללקוחות הבנק להיות ביתרת חובה שאינה מוסדרת במסגרת אשראי.

הבנקים נערכים לכך, וכמוני – כמוכם כולנו קיבלנו מהם מכתבים המזמינים אותנו לסור לסניף ע"מ להסדיר את מסגרת האשראי.

לקוח שלא יסדיר מסגרת האשראי בבנק, צפוי לכך ששיק/הוראת קבע שיגיעו לפירעון בבנק לאחר ה- 1.1.06, בהיותו ביתרת חובה, לא יכובדו, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לבנק ניתנה הסמכות להקצות מסגרות אשראי חד-צדדיות, לאלו שלא יסדירו המסגרת עד לתום שנת 2005.

בדיקה השוואתית בין הבנקים העלתה, כי במסגרת "ההתארגנות מחדש", הם גובים עמלות שונות, ובפרט עמלת 'עריכת מסמכים' על הסכם ההלוואה החדש. מעבר לגביית עמלות, מנצלים הבנקים את ההתארגנות החדשה לשם בחינת היקפי האשראי הניתנים ללקוח, ויחסם מול הביטחונות שבידי הבנק.

במסגרת זו יתכנו מקרים בהם הבנקים יסרבו להמשיך וליתן ללקוח אותה מסגרת אשראי כפי שהייתה לו בעבר, והשאלה הינה כיצד מתמודדים עם כך.

הלכה פסוקה, כי לבנק שיקול דעת מוחלט למי לתת אשראי , וכמה לתת. לקוח – שהחלטת הבנק אינה לרוחו – רשאי לעבור לבנק אחר.

ברם, במציאות, יישום פסיקה זו אינה תמיד כה פשוטה: לבית המשפט הסמכות לבחון אופן יישום שיקול הדעת של הבנק, שכן – אף אם קיימת לבנק הזכות האמורה – חובה עליו להפעיל זכותו בתום לב כלפי לקוחו.

במסגרת זו, נפסקו מספר כללים מנחים:

1. אין חולק, כי על הבנק מוטלות חובות תום לב מוגברות כלפי לקוחו, ואף חובות נאמנות (שבמהותן "גבוהות" הן יותר מחובת תום הלב).

2. בתיהמ"ש נוטים לראות בבנקים כחלק מהגוף הממסדי, ומטילים עליהם יותר ויותר חובות מהמשפט הציבורי, שבמהותן הינן לטובת האזרח הקטן.

3. לאור זאת נפסק, כי אסור לבנק להפסיק את מסגרת האשראי בהפסקה שרירותית (ולדוגמא: ללא שינוי במצב הלקוח, עקב חילופי גברי בסניף, מסיבות אישיות של נקמנות, וכדו').

במסגרת זו יבחן ביהמ"ש את הסיבה האמיתית לסגירת/צמצום ברז האשראי, ואם לא ימצא סיבה כלכלית אמיתית לכך – בסמכותו לבטל החלטת הבנק.

4. כן נפסק, כי אם הבנק חפץ להקטין מסגרת האשראי של הלקוח, עליו לתת לו זמן סביר על מנת להתארגן, והוא אינו רשאי "לסגור את הברז" מהיום למחר, או בסמיכות קרובה דומה.

היקפו של ה"זמן הסביר" משתנה בהתאם לאופי הלקוח, היקף האשראי, וצרכיו המיוחדים, ולא ניתן לקבוע כאן אמת מידה אחידה.

מה הדין אם תבקשו תוספת אשראי והבנק יסרב ?

ככלל, בתי המשפט מכבדים את השיקול המסחרי של הבנקים, וכל אימת שיוכח כי החלטת הבנק מעוגנת בשיקולים מסחריים כנים, והחלטתו נעשתה בתום לב – לא ישים בית המשפט שיקול דעתו במקום הבנק.

תופעת עצימת העיניים של הבנקים מחריגות ממסגרת האשראי:

כידוע, כל שקל ביתרת חובה שמעבר לגובה המסגרת המאושרת , מחויב ע"י הבנקים ב'ריבית חריגה' היקרה במספר אחוזים מריבית המסגרת.

תופעה ידועה – שבגינה קבע המפקח על הבנקים את הנחיותיו לבנקים, למנוע את תופעת ה"אוברדרפט" – מצויה בחשבונות לקוחות רבים, אשר – למרות מסגרת האשראי שנקבעה בחשבונם – מאפשר להם הבנק לחרוג ממנה, ולעיתים אף פי כמה וכמה מגובה המסגרת.

השאלה הינה: היש ללקוח טענה כנגד הבנק, בבחינת "מדוע נתת לי למשוך מעל גובה המסגרת"?

נדגיש, כי אמנם בהתאם להוראות החדשות , תופעה זו צפויה להעלם. עם זאת, בתי המשפט ימשיכו עוד לעסוק במשך 7 השנים הבאות (לפחות) במאות אלפי תביעות בנקאיות, של הבנקים וכנגד הבנקים, כאשר באחוז ניכר מתביעות אלו, שרר המצב המתואר לעיל, קרי: שהבנק אפשר ללקוח לחרוג מהמסגרת, תוך עצימת עיניים מצד הבנק לחריגה זו, ו"בצדק" משיקוליו המסחריים, שהלא במקרים אלו גובה הוא ריבית גבוהה ביותר.

האם – במאבקים משפטיים אלו – יהא רשאי הלקוח לטעון כנגד תופעה זו ?

העמדה המסורתית של בתי המשפט הינה שמרנית, ומתמצה בעיקרון שהבנק אינו 'רואה החשבון' של הלקוח, ואינו צריך לבדוק את הנזק שיגרם ללקוח עקב כך. לא רק זאת, ישנם שופטים שקבעו כי טענת הלקוח כנגד הבנק במקרים אלו הינה מחוצפת, בבחינת:"הרצחת וגם צרחת",קרי: כשלקחת כסף – שתקת, היום כשאתה נתבע להחזיר – אתה זועק חמס.

לדעתי, יש מקום לבחינה מחודשת של הפסיקה בסוגיה זו: אין ספק כי כסף שנלקח ע"י הלקוח, הרי שהוא נהנה ממנו וחייב להשיבו לבנק, בין מבחינה חוזית ובין מבחינת "עשיית עושר ולא במשפט".
השאלה מתמקדת בגובה הריבית שתחול על השבה זו : האומנם יש , בכל מקרה, להחיל על משיכה עודפת זו את הריבית החריגה?

לדעתי, ותימוכין לי בפסיקה: חובת תום הלב המוגברת של הבנק ללקוחו, בבחינת "אדם לאדם – מלאך", מחייבת את הבנק להתחשב בטובת הלקוח, ולא רק ברצון הבנק לעשות רווחים, ככל חברה מסחרית.

מניסיוני המשפטי, ישנם פעמים רבות בהם הלקוח מבקש מהבנק הגדלת מסגרת האשראי, ופקיד הבנק משכנעו שאין זה לטובתו, אבל "מבטיח" לו, שהוא יאפשר לו למשוך עוד סכום מעבר למסגרת המאושרת.
מה שהפקיד לא תמיד מסביר (ולא כל לקוח מודע לכך כנדרש), כי אותו סכום נוסף יחויב בריבית שונה וגבוהה בהרבה מהמסגרת המאושרת.

עלינו לצאת מתוך הנחה שהחלטה כזו של פקיד הבנק הינה החלטה מושכלת, שאין הוא מסכן את כספי הבנק, וכי לפיכך יאפשר חריגה כזו רק כאשר מצבו הכלכלי של הלקוח ורמת ביטחונותיו אכן מאפשרים זאת.

אם כך – מדוע מסרב הוא להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי ? מדוע הוא בוחר "לעשות לו טובה", שעולה ללקוח הרבה כסף ?- אחת משתיים: או שהלקוח מהווה סיכון – ולכן אסור לפקיד לאפשר לו חריגה מהמסגרת, או שמצבו טוב – ועל כן הבנק צריך לאפשר לו הגדלת המסגרת, ע"מ לחסוך בריביות.

לא כל המקרים הינם "שחור או לבן", ובהחלט יש לבחון כל מקרה לגופו. אך, ישנן פעמים בהן פעולת פקיד הבנק, כמתואר לעיל, הינה תפיסת החבל משני קצותיו, באופן שרק הבנק יכול להרוויח מכך, והרבה.

לעניות דעתי, במקרים כאלו על בית המשפט להתערב, ולקבוע כי התנהגות כזו של הבנק הינה תוצאה ישירה של חוסר האיזון שבין הלקוח לבנק, וניצול עליונותו הברורה של הבנק מול הלקוח הקטן.
על בית המשפט לקבוע, במקרים המתאימים, כי מדובר בחוסר תום לב, בהפרת חובת הנאמנות, וגרימת נזק מיותר וכבד ללקוח.

תוצאת הדברים תהא, כי באותם מקרים, אמנם יש לחייב את הלקוח להשיב את הכספים שמשך מעל לגובה המסגרת, אך לא לחייבם בריבית החריגה המקסימלית, אלא בריבית המסגרת בלבד, או בריבית ביניים שתקבע ע"י ביהמ"ש.

נציין, כי ישנם מקרים, בהם הבדלי אחוזי הריבית מגיע לנזק של עשרות ואף מאות אלפי ₪ !

הניסיון המשפטי מלמד כי כל אימת שבית המשפט חש כי הבנקים פעלו בניגוד לחובתם כלפי הלקוח ו/או בניגוד לחוק והתקנות המיוחדות החלות עליהן, ובפרט כללי גילוי נאות, לא היסס בית המשפט לחייבם בתוצאות מעשיהם.

מומלץ אפוא לכל לקוח לבחון היטב מצבו מול הבנק בכל הקשור למסגרת אשראי, ולמצות זכויותיו כראוי.

הערה:


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark