עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סגירת תיק פלילי – סוגי עילות סגירה
מידע משפטי בנושאים: משפט פלילי - סגירת תיק פלילי - עילות סגירת תיק פלילי - העדר ראיות מספיקות - חוסר אשמה - העדר ענין לציבור - מרשם פלילי - מחיקת רישום פלילי
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת
סגירת תיק פלילי – סוגי עילות סגירה

מאת עו"ד שולמית קהלת

הוראת סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, קובעת כי ניתן לנמק סגירתו של תיק חקירה באחד מבין שלושה נימוקים: חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין, העדר עניין לציבור והעדר אשמה.

חשוב לציין כי תיק שנסגר מהעילה של "העדר אשמה" יימחק רישומו מרישומי המשטרה.

סגירת תיקים בעילה של "חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין" ובעילת "העדר אשמה"


במקרים בהם התובע סבור כי ישנן בתיק ראיות קבילות המחשידות פלוני בביצוע עבירה, אך המדובר בראיות אשר אינן מספיקות להוכחת אשמתו של החשוד – ייסגר התיק מהעילה של "חוסר ראיות". בדיקת הראיות תעשה בדרך-כלל ב- 2 שלבים: ראשית יבדקו הראיות הקבילות אשר בהן יש לבסס לכאורה את כל יסודות העבירה המיוחסת לחשוד. כמו-כן, יוערך משקלן הלכאורי של ראיות אלה ותיבדקנה מהימנותן.
בהתחשב בכלל הראיות והסיכויים שבית המשפט יאמצם, יבחן התובע, טרם הגשת כתב אישום - האם יש סיכוי סביר להרשעה.

הגיע התובע למסקנה כי בתיק החקירה אין מספיק ראיות לשם העמדה לדין - עליו להכריע מהי עילת הסגירה בגינה ייסגר התיק.

השאלה :האם הראיות בתיק מותירות ספק לגבי חפותו של החשוד?

במידה והתשובה לשאלה חיובית - –ייסגר התיק בעילה של "חוסר ראיות מספיקות".

במידה והתשובה לשאלה שלילית – ייסגר התיק בעילה של "העדר אשמה".

סגירת תיקים בעילה של "העדר עניין לציבור"

נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק*, התווה אמות מידה לאי העמדה לדין בשל "העדר עניין לציבור", בקובעו כי נקודת המוצא העקרונית הינה כי חשוד בעבירה פלילית יועמד לדין ורק במקרה שנושא העדר העניין הציבורי עולה על זה של העמדה לדין – רשאי תובע להגיע למסקנה כי קיים עניין ציבורי באי העמדה לדין.

בנוסף, קבע השופט ברק שיקולים בעד ונגד העמדה לדין, להן העיקרים שבהם:

1. חומרת המעשה – ככל שהמעשה חמור יותר, כך העניין בהעמדה לדין יגדל. המדד: חומרת העבירה, נסיבות ביצועה, הנזק שנגרם, שכיחותה של ההתנהגות העבריינית, משך הזמן בו התבצעה הפעילות העבריינית, משך הזמן שעבר מעת ביצוע המעשה ונתונים רלוונטיים נוספים.

2. נסיבות אישיות של החשוד: גיל, מצב בריאותי, עבר פלילי, ניסיונות שיקום, מידת שיתוף פעולתו עם הרשויות, השלכות אפשריות של ההליכים הפליליים לגביו.

3. נסיבות אישיות של קורבן העבירה: ככל שהנזק שנגרם לקורבן קשה יותר ואינו ניתן לתיקון או שלא תוקן, כך יגבר האינטרס הציבורי בהעמדת החשוד לדין.

4. שיקולים מוסדיים של התביעה ובית המשפט: כאשר מדובר במעשה עבירה חמור, פגיעה קשה בקורבן והנסיבות של החשוד אינן יוצאות דופן, השיקולים של מחסור בכוח אדם ומחסור בזמן שיפוטי לא יביאו לסגירת התיק.

שיקול הדעת שיפעיל התובע יהיה חופשי מכל לחץ זר ו/או חיצוני. כמו-כן, שיקול הדעת צריך להיות סביר, כך שכל השיקולים ישקלו ויקבלו את משקלם הראוי.

על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבה תצוין עילת סגירת התיק.

בקשה לשינוי עילת סגירה תוגש לתובע שסגר את התיק.

*בג"צ 935/98 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה פ"ד מד (2) 485

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark