עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות התלמיד מול הצורך בקיומה של מערכת חינוך אוטונומית ויעילה
מידע משפטי בנושאים: משפט מנהלי -משפט חוקתי - מערכת החינוך - זכויות הפרט -זכויות התלמיד - שימוע - ילדים - תלמידים - חוק חינוך חובה -בית ספר - בג"צ - מאבק מול רשויות
 
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין

  מאת: ד"ר רן מובשוביץ , עו"ד
זכויות התלמיד מול הצורך בקיומה של מערכת חינוך אוטונומית ויעילה

מאת ד"ר רן מובשוביץ, עו"ד


אנו עדים בשנים האחרונות למתח מתגבר בין מעורבות הורי התלמידים ודרישתם לבחור בעצמם את דרך החינוך הנראית להם לילדיהם לבין שאיפת החברה לשלוט במערכת החינוך הציבורי. תכופות נאלצים בתי המשפט להתוות את הדרך תוך הסתמכות על עקרונות המשפט המנהלי והחוקתי.

לכן, ראוי יהיה אם מקבלי החלטות במערכת החינוך יפנימו, בצמוד לידע המקצועי הנדרש, גם את עקרונות היסוד הבסיסיים של ה-"החלטה התקינה" על בסיס המשפט המנהלי והמשפט החוקתי.

מקור הזכויות

כשאנו מדברים על משפט חוקתי בענייננו, אנו מדברים בעיקר על זכויות הפרט כפי שבאים לידי ביטוי ב-חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לחינוך הוכרה בפסיקה כזכות יסוד, וחירותו של אדם כוללת בתוכה גם את הזכות לקבל חינוך נאות בהתאם להשקפת עולמו. לפרט זכות קנויה ובסיסית לקיים אוטונומיה אישית בהתאם לאמונתו. משנלקחה זכות זו מן הפרט, נלקח אף כבודו ממנו.

המשפט המנהלי, לעומת זאת, מפעיל שורת מבחנים מעשיים לבחינת החלטה. לדוגמא, בחינת פגמים בשיקול הדעת שהוביל להחלטה (הפליה, העדר שיקול דעת, שיקולים זרים, התעלמות משיקולים ענייניים ואי בחינה של התשתית העובדתית), סבירותה של ההחלטה, קיומו משוא פנים או ניגוד עניינים, האם ניתנה הבטחה שלטונית, הפרה של חובת הנאמנות הציבורית ואי מתן הזדמנות הוגנת להשמיע טענות.

אל מול עקרונות משפט הללו הנתמכים גם ע"י חוק זכויות התלמיד והצהרת זכויות הילד, עומדת חובת יסוד של המדינה לדאוג להקניית חינוך נאות בצורה מאורגנת ומתוכננת. חובה זו מעוגנת, בין היתר בחוק חינוך חובה , חוק החינוך ממלכתי וחוק הפיקוח על בתי ספר. דברי חקיקה אלו מקנים כיום לפרט הנפגע פרוצדורות לערור ולערער על החלטות הפוגעות בו ובזכויותיו. כשלון בקבלת המבוקש יוביל, בסופו של דבר, לבתי המשפט לעניינים מנהליים או לבג"צ.

דרכי פעולה אפשרויות

חובה על הפרט הנפגע לפעול אל מול הגוף הפוגע ולמצות מולו את ההליכים לקבלת המבוקש. כלל זה, הנקרא בעגה המקצועית "מיצוי הליכים מנהליים" מחייב את הנפגע (ובמקרה של תלמיד, את הוריו-אפוטרופוסיו) לפנות למחליט ולועדת השימוע באמצעות הגשת ערר. רק לאחר שהועדה דנה, שקלה והחליטה שלא לקבל את עמדת הנפגע, ניתן לערער על החלטתה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

פנית התלמיד, מראשיתה, היא בעלת חשיבות רבה עד מאד להצלחת העניין. יש צורך בניסוח כלל הטענות באופן מקיף ע"י איש מקצוע. טענה שלא נטענה בראשית ההליכים, קשה יהיה להעלותה בהמשך.

עמדת בתי המשפט

עמדת הפסיקה כיום היא שיש לתת משקל רב יותר לאוטונומיה של ההורים על דרך חינוך ילדיהם תוך יצירת איזונים מתאימים לחובתה של המדינה. מאבק האינטרסים נובע גם מן העובדה שטיבה של המערכת שהיא מחפשת דרכים להתייעלות, בעוד שטיבם של השיקולים החוקתיים-מנהליים הוא לשמור על קיומם של ערכי היסוד כבסיס להחלטה. לכן, החלטה המביאה להתייעלות אינה בהכרח החלטה סבירה, אם מסתבר כי היא פוגעת בזכויות הפרט או מתעלמת ממבחני המשפט המנהלי. כך, לדוגמא, החלטה על הרחקה של תלמיד מבית ספרו ללא הנמקה בכתב או ללא מתן זכות להשמיע טענותיו היא החלטה פגומה ולא תעמוד במבחנו של בית המשפט.

במאמר הבא נביא דוגמאות לעמדת בית המשפט והחקיקה לגבי זכותם של ההורים להענקת חינוך לילדיהם, היקף אוטונומית ההורה בבחירת מקום לימוד לילדו, מעורבת הרשות המקומית בשיקולי מקום לימוד, תוכן החומר הנלמד והמסר החינוכי ועוד.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  ד"ר רן מובשוביץ , עו"ד
טיפים ממשרד:  ד"ר רן מובשוביץ , עו"ד
סקירת פסיקה ממשרד:  ד"ר רן מובשוביץ , עו"ד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark