עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סימביוזה מסוכנת למשקיעים
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - חברות - שוק ההון - חשבונאות
 
פרופסור אלי אמיר-רואה חשבון

  מאת: פרופסור אלי אמיר, רו"ח
סימביוזה מסוכנת למשקיעים
פרופסור אלי אמיר, רו"ח*
eliamir@post.tau.ac.il

מילון אבן שושן מגדיר סימביוזה כחיים משותפים של שני יצורים שונים או יותר, באופן שהם מפיקים תועלת משיתוף זה. בדרך כלל, סימביוזה היא מונח בעל קונוטציה חיובית, אך סימביוזה בין גורמי הפיקוח על איכות הדיווח הכספי מביאה לניוון שוק ההון ולנזק משמעותי למשקיעים.

בשוק ההון הישראלי תפחה סימביוזה זו למימדים מסוכנים. רשות לני"ע, לשכת רו"ח, המוסד לתקינה, מבקרי חשבונות, בעלי השליטה והחברות המדווחות -- מקיימים ביניהם קשרים סימביוטיים ענפים כאשר הסובל העיקרי הוא המשקיע הקטן. כך לדוגמא, רשות ניירות ערך משתפת פעולה עם לשכת רואי חשבון במוסד לתקינה חשבונאית, רואי החשבון משתפים פעולה עם משרד המשפטים במועצת רואי חשבון, הגוף הסטטוטורי המפקח על רואי החשבון, רואי חשבון של חברות ציבוריות קובעים, באמצעות וועדות לשכת רואי חשבון, את תקני הביקורת שלפיהם יעבדו הם עצמם, ומשתתפים בקביעת תקני החשבונאות במוסד לתקינה חשבונאית.

פרופסור יורם עדן טען במאמר שפרסם כאן באוקטובר, כי אין להגביר את הפיקוח על רואי החשבון ואין להגדיל את סמכויות האכיפה של רשות ניירות ערך ובמקום זאת יש לסמוך על שיקול דעתם הטוב של רואי החשבון. אך עדן, בנוסף למשרתו במכללה למנהל, הוא רואה חשבון פעיל, יועץ ומעריך שווי לחברות ציבוריות, חבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח, יו"ר תת וועדה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, וחבר מועצת רו"ח. השאלה המתעוררת היא איזה כובע לובש עדן כשהוא יוצא נגד המבקשים לשפר את איכות עבודתם של רואי החשבון של חברות ציבוריות. האם הוא חובש את כובע הפרופסור הבלתי תלוי? את כובע רואה החשבון שפרנסתו עלולה להיות מושפעת עם הגדלת הפיקוח? או שאולי הוא חובש את כובעו של הלוביסט, חבר הוועד המרכזי של לשכת רו"ח? ואולי את כובעו של יועץ מעריך השווי שפיקוח חלש על רו"ח ותקנים חסרי שיניים מגבירים את הביקוש לשירותיו?

"אנרון" הוא מונח המשמש בארה"ב דוגמה לכשל מערכתי בשוק ההון וכטריגר לשינויי חקיקה, התנהגות, ולמידה. מחקרים רבים מוכיחים כיום כי הסיבה ל"אנרון" היא קיומה של סימביוזה מסוכנת בשוק ההון - מנהלים, רואי חשבון, רגולטורים ודירקטורים חברו יחדיו בסיטואציה מסוכנת כדי לגרום לקריסת חברת ענק ולנזק כלכלי אדיר. דומה כי אצלנו המונח "אנרון" הפך להיות מעין שימחה לאיד, מקובעות, והצדקת הטענה כאילו לכאורה ישראל מחוסנת בפני "אנרון". עיון בדוח בייסקי על פרשת ויסות מניות הבנקים מצביע על דמיון מדהים בין פרשת "אנרון" לבין פרשת הויסות. אספקטים כגון בישול דוחות כספיים, יצירת ישויות חוץ מאזניות, ההפסד הכלכלי האדיר שנגרם, התנהגות רואי החשבון, המנהלים, הדירקטורים והרגולטורים דומה להפליא לפרשת "אנרון". ההבדל הגדול בינינו לבין ארה"ב הוא תהליך הפקת הלקחים. בעוד בארה"ב פרשת "אנרון" הביאה לרפורמות מרחיקות לכת בתחום הדיווח הכספי, אצלנו פרשת הויסות גרמה להתחפרות בנורמות ההתנהגות הסימביוטית שבמשך שנים גרמה ועדיין גורמת לשחיקה באמינות הדו"חות הכספיים ולבריחת הציבור משוק ההון.

כדי להבריא את שוק ההון יש לנתק את הסימביוזה בין שומרי הסף. חברי מליאת רשות ניירות ערך צריכים לעבוד במשרה מלאה - כפי שדרשה וועדת בייסקי. את מועצת רואי חשבון צריך להחליף בגוף פיקוח עצמאי בעל שיניים שאינו נשלט על ידי רואי חשבון פעילים ונשיאי לשכת רואי חשבון לשעבר.

תהליך התקנת תקני חשבונאות ותקני ביקורת חייב להיות בלתי תלוי בלשכת רואי חשבון וברואי חשבון פעילים של חברות ציבוריות. אין לקבל פשרה לפיה תקינה בחשבונאות תבוצע על ידי המוסד לתקינה חשבונאית ואילו תקינה בביקורת תישמר בידי רואי החשבון. הבעיה היא שבכירי לשכת רואי חשבון חייבים להבין שכל עוד הלשכה קובעת מהן תקני הביקורת, המשקיעים לא ייחסו לביקורת ולדוחות הכספיים אמינות. רק תקינה מתקדמת ואי תלות מצדיקות דרישה מנדטורית לשירותי מבקר חיצוני. עמדותיה הנוכחיות של הלשכה מסכנות את קיומו של מקצוע ראיית החשבון.

צעד ראשון הוא יצירת שקיפות מלאה בקרב הגופים המפקחים -- לרבות רשות ני"ע -- כדי להגביר את המשמעת בקרב הגורמים המפוקחים. מהי שקיפות? באמצע נובמבר נערכו בלונדון ישיבות הוועדה הבינלאומית לתקני חשבונאות כשהם פתוחים לציבור. רואי חשבון, עיתונאים, נציגי חברות ואנשי אקדמיה ישבו וצפו בדיוני הוועדה כאשר כל ניירות העבודה הועמדו לרשות הציבור לפני הישיבה באמצעות האינטרנט. זוהי שקיפות, והגיע הזמן שכללי עבודה דומים ייובאו לישראל.

צעד שני חייב להיות ביטול תקנות ניירות ערך העוסקות בדיווח כספי. התקנות הן מיושנות וגורמות לעיכוב בביצוע רפורמות בדיווח כספי. ניסיון העבר מוכיח כי תקנה זו או אחרת שנכתבה לפני שנים רבות גורמת לעיכוב בלתי נסבל באימוץ תקנים בינלאומיים. רשות ניירות ערך, העמוסה עבודה ממילא, אינה ששה, בלשון המעטה, לרוץ לוועדת הכספים ולהסביר כל פעם את הצורך בשינוי התקנות. כשבמליאת רשות ניירות ערך ישבו מומחים במשרה מליאה לא יהיה צורך בחקיקת משנה. כך נהוג בארה"ב ובבריטניה.

צעד שלישי, שינטרל את נזקי הסימביוזה, הוא אימוץ מיידי וגורף של תקני החשבונאות והביקורת הבינלאומיים. רק במידה ורשות ניירות ערך חושבת שתקן מסוים אינו מתאים לישראל (אירוע בעל סיכוי נמוך) תקיים שימוע ציבורי בעניין. בתאריך 1 בינואר 2005 יעברו כל מדינות האיחוד האירופי, לרבות מדינות קטנות מישראל, לדיווח אחיד בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים. על ישראל להצטרף לגוש המדינות המאמצות תקני חשבונאות בינלאומיים ולעשות זאת בהקדם באמצעות חקיקה. אימוץ כאמור יקטין את החיכוך של רואי החשבון בפעילות תקינה וכך יגדיל את אמינות מקצוע ראיית החשבון בעיני המשקיעים.* אלי אמיר הוא פרופסור ב- London Business School וכן בבית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל אביב.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  פרופסור אלי אמיר, רו"ח
טיפים ממשרד:  פרופסור אלי אמיר, רו"ח
סקירת פסיקה ממשרד:  פרופסור אלי אמיר, רו"ח
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark