עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הרמת המסך ואחריות אישית: הדילמה בהמשך הפעלת חברה במשבר כלכלי
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני חברות - משפט עסקי - ניהול חברה - מנהל חברה - אחריות אישית - הרמת מסך - ניהול עסק בקשיים - כשלון עסקי - חיוב אישי
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
הרמת המסך ואחריות אישית: הדילמה בהמשך הפעלת חברה במשבר כלכלי  

מאת : עו"ד אבי זילברפלד

באחד ממאמרי הקודמים ציינתי כי לא כל התמוטטות חברה בע"מ מאפשרת הרמת המסך, וכי – כעיקרון התמוטטות עסקית מחמת כשלון עסקי, לא תגרור בעקבותיה חיוב אישי (ראו במאמרי: בין כשלון עסקי לאחריות אישית בחברה).

בעת משבר פיננסי משמעותי בחברה, ובמיוחד ברגעי "גסיסתה" העסקית, קבלת החלטות פזיזות ו/או בלתי שקולות עלולות להעביר את מטוטלת ההכרעה השיפוטית מצד ה"כשלון העסקי" (הפוטר את בעלי החברה מכל חובה אישית לחובות החברה), אל צד ה"אחריות אישית" (המטיל עליהם חבויות של החברה, כולן או מקצתן).

בנסיבות אלו, ברור כי בלב בעלי החברה ו/או מנהלה קיים חשש טבעי הנוצר עקב הגבול הדק, לעיתים, שבין שני קצוות אלו: כיצד עליו לנהוג עת התדרדר מצב החברה? עד מתי רשאי הוא  להמשיך בתפעולה למרות היותה בקשיים ? האם לכבד תשלומים לספקים ? האם ניתן להמשיך לשלם רק לחלק מהספקים ? להפקיד כספים בחשבון הבנק ? להמשיך למשוך כספים מהחשבון ? להגדיל האשראי בבנק? לעשות ניכיונות ? למשוך משכורות ? ועוד כהנה וכהנה התלבטויות יומיומיות, הנהירות היטב לבעלי העסקים.

ברור, כי החשש שכל פעולה ו/או החלטה יכול שתגרום לאחריותו האישית של בעלי/ מנהל החברה לחובותיה, עלול, לכשעצמו, לשתק פעולותיו, ולגרום לקריסתה מיניה וביה.

תוצאה זו אינה רצויה לא רק לאורגן באופן פרטי, אלא אף למשק ולכלכלה בכללותם. לא אחת מצויות חברות בקשיים, ולאחר פעולות שיקומיות שונות הן מתאוששות וממשיכות לתפקד , ואף ביתר שאת מבעבר.

הדילמה הינה קשה:

מחד גיסא, ההחלטה לסגור את העסק כל אימת שמצוי הוא בקשיים אינה תמיד ההחלטה הטובה ביותר מבחינת הציבור: באופן פרדוקסאלי, סגירת החברה בנסיבות כאלו יכולת שתסייע דווקא לבעליה, ולא לנושים, לעובדים וללקוחות, אשר עתה – אם ייסגר העסק - יינזקו קשות, שעה שדווקא אם החברה תמשיך בפעולותיה להיחלץ מהמשבר ותצליח לצאת ממנו, דווקא אז ירווח להם.

מאידך גיסא, המשך תפעול החברה, למרות החשש לקריסתה, ומחמת ציפייה להתאוששות, לא תמיד  יצלח. כך, לאחר זמן עלול להתברר שלציפייה אין תוחלת, ודווקא הארכת משך תקופת 'גסיסת' החברה, גרמה להתעצמות נזקי נושיה.
במקרים אלו, משיכת חבל הסיכונים יתר על המידה, יכול שתגרום לנזקים גדולים עוד יותר לנושי החברה, מאשר אם מנהלה היה פועל לסגירת החברה  בשלב מוקדם יותר.

המשך פעילות החברה במציאות של קשיים כלכליים חמורים בחברה, העשויים לגרום באופן אובייקטיבי לחשש של חדלות פירעון, הנו הליכה על קרח דק: פעולות נמרצות להקטנת משמני הגוף – יכול שיביאוהו לחוף מבטחים, ולא – תבקע הרצפה הדקה, והגוף יתמוטט תחתיו, סוחב עימו נושים אחריו, בשיטת הדומינו הידועה.

הדילמה מתעצמת שעה שחרב האחריות האישית לחובות החברה מונפת, ומתנדנדת באיום חד מעל לראשו של האורגן, כמאיימת לערפו.

המערכת הכלכלית זקוקה ליציבות משפטית. קיים צורך חיוני, שהמערכת המשפטית תשדר מסר ברור וחד משמעי לאותו מנהל מתלבט וחרד, כמו גם לנושיו, למען הכל יראו ויידעו עד מתי יכול הוא "למשוך את החבל" בהפעלת החברה, מבלי להסתכן בנשיאה אישית בחובותיה.

המערכת המשפטית חייבת לשדר , כקול אחד, ברור וצלול, כי כל עוד פועל האורגן בתום לב (סובייקטיבית) ובסבירות (אובייקטיבית) , אין לו החשש שיבולע לו מבחינת חבות אישית, ואף אם נטל סיכונים עסקיים.

ביטויים לדעה זו אכן מצויים במספר פסקי-דין, אך על המערכת לשדרם בקול ברור וצלול יותר.

כך, בענין מור לוי (ת.א.1443/01), נפסק:
"מנהלים רשאים לקחת סיכונים עסקים על מנת לחלץ עסקים ממשבר, וכל עוד סיכונים אלה אינם בלתי מתקבלים על הדעת ובלתי סבירים בעליל, הרי יש לכבד את פעילותם בשם החברה ועבורה,  ולא להרים את המסך ולחשפם לחבות אישית".

כן הוסיף בית המשפט וקבע כי:
"אני מסכים באופן מלא לכך, כי הפסקת ניהולה של חברה מקום בו מצויה היא בקשיים, בשל החשש לחיוב המנהלים בחבות אישית, הינו פתרון לא טוב, שיביא לסגירתם של עסקים שיכולים להוסיף ולהתנהל ולהיחלץ מהמשבר אליו נקלעו".

ברוח זו אף נפסק בענין מילה ברנר (ת.א. 900/92):
"כאשר חברה נקלעת לחדלות פרעון , וצועדת לקראת פירוק, ברור כי יהיה על מנהליה לקבל החלטות בדבר הפרה של חוזים כלשהם, שהרי אם ניתן היה לקיים את כל ההתחייבויות לא היתה החברה חדלת פרעון.
אם נטיל על מנהלי חברה אחריות נזיקית, אך בשל כך שבפועלם כנושאי משרה לא הביאו את החברה לכך שתקיים חיוב חוזי, יקשה למצוא מועמדים למשרה".

לסיכום:

המערכת העסקית זקוקה לוודאות משפטית.

לא יהא זה נכון לנתח פעולות אורגן ב"ניתוח שלאחר המוות", רק לפי  "מבחן התוצאה", קרי: אף פעולות ההחייאה לא צלחו – הוא אשם.

במצב כלכלי בעייתי של החברה מתקבלות החלטות רבות, קשות, ובלחץ זמנים חד.

לעיתים ההחלטות שגויות וגורמות נזק תחת להועיל כמצופה, ולעיתים הן תמוהות.

ברם, אלו גם אלו אינן מעניינו של בית המשפט. לדעתי, כל שעליו לברר הנו: האם הפעולות נעשו בתום לב (אותו תום לב שסוגל לעולם העסקים – ולכך אקדיש מאמר נפרד), ומתוך אמונה כנה ובעלת יסוד סביר אובייקטיבי כי ביצוען ישקם את החברה.
על המערכת המשפטית להבהיר כי פעולה במסגרת מערכת שיקולים זו הנה פעולה נכונה, ובכך תסיר היא דאגה אחת מיותרת מלבם של בעלי/מנהלי החברה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark