עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תקפות הסכמי העבודה לעניין חובת תשלום שעות נוספות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - שעות נוספות - שעות עבודה גלובאליות - הסכם עבודה אישי - הסכמי עבודה - עובדים בתפקידי ניהול - משרת אמון - פיקוח על שעות העבודה
 
 עורך דין יעקב דרורי

  מאת: עו"ד יעקב דרורי
תקפות הסכמי העבודה לעניין חובת תשלום שעות נוספות

מאת: עו"ד יעקב דרורי, עו"ד אפרת דרורי

מעסיקים רבים בארץ נוהגים לכלול בהסכמי העבודה שבינם לבין עובדיהם סעיף לפיו שכר העבודה החודשי המשולם לעובד מידי חודש כולל בתוכו את השעות הנוספות שעבד העובד באותו חודש, אם עבד, או שאותו עובד הינו עובד בתפקיד הנהלה או כזה שדורש אמון מיוחד ועל כן חובת תשלום שעות נוספות אינה חלה עליו. בעשותם כך מניחים המעסיקים כי הם פועלים בהתאם לחובה המוטלת עליהם על פי חוק. הנחה זו לעיתים רבות, מוטעית.

חובת התשלום, אופן התשלום וגובה התשלום בגין שעות נוספות מוסדרים בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 (להלן: החוק). סעיף 30 לחוק קובע כי הוראות החוק לא יחולו, בין היתר, במקרים שלהלן:
  • א.עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי;
  • ב.עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.
היה ותפקידו של העובד עונה על אחד מן התאורים דלעיל, אזי ניתן לטעון כי אכן החוק לא חל עליו ואין חובת תשלום של שעות נוספות על פי שעות, אלא די בשכר גלובלי המתחשב בשעות עבודה ארוכות. ואמנם הסכמי עבודה רבים קובעים ומצהירים כי העובד עובד בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי ועובד באופן שתנאי עבודתו ונסיבותיה אינם מאפשרים לחברה כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו. קביעה זו בהסכם אינה מספיקה על מנת להחריג את העובד מתקפות החוק. החוק הינו חוק מגן ועל כן לא ניתן להתנות עליו אף אם ניתנה הסכמתו של העובד לוותר על הזכויות להן הוא זכאי מכוח חוק. על מנת לוודא שהוראות החוק אינן חלות על אותו עובד יש לבחון האם הוא נכנס בגדר סעיף 30 לחוק.

עובדים בתפקידי הנהלה - בתי הדין לעבודה עסקו רבות בשאלה מיהו מנהל וקבעו שמנהל הוא מי שקובע את מדיניות הנהלת המפעל, מיישם את החלטות ההנהלה ומביאן לכלל ביצוע, ויש לו שיקול דעת עצמאי בביצוע מדיניות ההנהלה ובהתאמתה למציאות המשתנה. "תפקיד ניהול" אינו כולל עובד המבצע את מדיניות הנהלת המפעל תוך קבלת החלטות וביצוע פעולות הנובעות מאותה מדיניות, אם אלה אינן מחייבות שיקול דעת עצמאי ואינן נעשות מחוץ למסגרת המדיניות הקבועה.
תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי - בתי הדין מתקשים לתת הגדרה כללית, ונוטים לבחון כל מקרה לגופו. בכל מקרה בתי הדין קבעו כי לא די בכך שהמעסיק מאמין כי תפקיד העובד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, אלא הדבר צריך לשכנע אדם סביר בכלל, ואת בתי הדין בפרט. למרות האמור לעיל להלן מספר סממנים שיכולים להצביע על תפקיד של עובד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי:
  • א.לא ניתן לפקח פיקוח צמוד ושוטף על עבודתו של העובד.
  • ב.קיימת גמישות בנוגע לשעות העבודה. אין דרישה כי העובד יגיע בשעה מסויימת ויעזוב בשעה מסויימת, אלא כי יבצע את הפרוייקטים המוטלים עליו.
  • ג.רובה של העבודה מתבצעת מחוץ למשרדי החברה, בעיקר אצל לקוחות החברה.
  • ד.העובד יכול ורשאי לבצע עבודתו גם מחוץ למשרדי החברה, לדוגמא עבודת מחשב מן הבית.
בחינה של פסקי דין לא מעטים בנושא זה המתייחסים בעיקר לעובדי ההיי טק מראה כי ברוב המקרים בהם מגיעים העובדים למשרדי החברה על מנת לבצע עבודתם, ו/או כי הם נתונים לפיקוח צמוד ללא יכולת לשיקול דעת עצמאי, ו/או אופי עבודתם אינו שונה/חריג משאר עובדי החברה ו/או המחלקה בה הם עובדים, אזי לא מדובר בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי.

תנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה – הכוונה ברורה. במידה והעובד מגיע מידי יום למשרדי החברה, ו/או לכל מקום אחר בו החברה יכולה לפקח על שעות עבודתו, אזי אין תפקידו כלול בחריג הנ"ל.

היה וניתן יהיה להוכיח כי העובד, עימו נחתם הסכם עבודה הכולל את השעות הנוספות בשכר החודשי הכולל, עונה לחריגים הקובעים בחוק, קרי מנהל, או שתפקידו דורש מידה של אמון אישי או שלא ניתן לפקח על שעות עבודתו, אזי הסכם ההעסקה שלו תקף ושריר, החברה פועלת על פי חוק ולא תתעורר בעיה של תשלום שעות נוספות.

למרות האמור לעיל, סביר כי רוב עובדי החברה אינם עונים לחריגים הקבועים בחוק, קרי החוק חל עליהם, למרות שההסכם בינם לבין החברה מצהיר אחרת.
רוב ההסכמים מהסוג הכולל שעות נוספות קובעים כי התמורה המשולמת לעובד כוללת גם את כל הסכומים המגיעים לעובד בגין שעות עבודה בשעות נוספות תוך ציון מספר שעות נוספות מקסימלי לחודש, ובכך מקווה החברה כי בכך עמדה בחובתה לתשלום שעות נוספות במידה וחוק הגנת השכר חל על העובד.
סעיף 5 לחוק הגנת השכר קובע כלהלן: "עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, חל לגביו ונקבע לו שכר-עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול-עבודה במנוחה השבועית כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, ...., רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית וההסכם אושר לענין זה על-ידי שר העבודה".

קרי הקביעה בהסכם לבדה כי השכר החודשי כולל בתוכו את הסכומים בגין שעות העבודה הנוספות אינה מספיקה.

יש להפריד בתלוש השכר את מרכיב הגמל ששולם בעד השעות הנוספות, גם אם מרכיב זה יהיה קבוע מידי חודש בעד מספר קבוע של שעות נוספות. כמו כן יש להתאים גובה תשלום זה אל מול השכר בעד השעות הרגילות (התעריף של השעה נוספת שונה משעת עבודה רגילה).
עדיין, במידה והעובד יוכיח כי עבד למעלה מאותן שעות נוספות שצויינו בתלוש המשכורת בחודש כזה או אחר, קיימת חובה של המעביד להשלים התשלום בגין השעות הנוספות שעבד העובד מעבר לשעות ששולמו לו, ואין זה משנה אם בחודשים שקודם לכן לא ניצל העובד ולא עבד את כל השעות הנוספות ששולמו לו
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
טיפים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark