עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חייבים ונושים מהן האפשרויות העומדות בפני הצדדים
מידע משפטי בנושאים: הוצאה לפועל - איחוד תיקים - חקירת יכולת - חובות - חייב -נושה - נושים - פשיטת רגל - פירוט הכנסות - הסדר חובות - הסדר נושים - פיזור תיק האיחוד
 
 עורך דין דרור כהן

  מאת: עו"ד דרור כהן
חייבים ונושים מהן האפשרויות העומדות בפני הצדדים
מאת: עו"ד דרור כהן

לאור המצב הכלכלי החמור במשק בשנים האחרונות אנו עדים להסתבכות בחובות של אנשים רבים.
אנשים רבים ירדו מנכסיהם וכיום מתנהלים כנגדם הליכי גביה שונים חלקם במסגרת ההוצאה לפועל וחלקם בדרכים אחרות כגון פשיטת רגל וכינוס נכסים.
במסגרת החוק במדינת ישראל עומדות לחייב מספר אופציות להתמודד עם נושיו, על מנת לשלם את חובותיו ו/או לקבל הפטר בגינם.
במסגרת המאמרים הבאים אסקור את האופציות העומדות בפני החייבים מול הנושים ולהיפך.

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים הינה אופציה, אשר עומדת בפני חייב כאשר נגדו מתנהלים מספר תיקי הוצאה לפועל יחד.
מטרת איחוד התיקים היא לאפשר לחייב לרכז את כל נושיו יחד ולפעול להסדר חובותיו מול כל הנושים יחד ולא מול כל נושה בנפרד.

כאשר  החייב מתמודד מול כל נושה בנפרד עליו להתמודד עם כל בקשה ו/או עיקול ו/או הליך שמבצע הנושה כנגדו ולעמוד ב צווי התשלום  השונים במסגרת כל תיק ותיק וכן בהוצאות הליכים.

איחוד התיקים מאפשר לנושיו של החייב לבצע את ההליכים כנגד החייב אך ורק במסגרת תיק האיחוד.
קרי, החייב ישא אך ורק בתשלומים שהוטלו עליו במסגרת צו התשלומים בתיק האיחוד ולא בכל צו תשלום שהוטל בכל תיק בנפרד תוך התעלמות צווי התשלום בתיקיה הוצל"פ האחרים.

הגשת בקשה לאיחוד תיקים

על מנת שחייב יהיה זכאי לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, עליו להגיש בקשה בלווי תצהיר מפורט אשר כולל את כל רכושו, קרי ,  נכסי ניידי ודלא ניידי, הכנסותיו (שכר, קצבאות וכו'), כספים אשר הוא מקבל מכל מקור אחר (תרומות, עזרה ממשפחה וחברים) וכן את כל הוצאותיו (מחייה, דיור וכו').
רצוי, כי טרם הגשת הבקשה להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני ההוצאה לפועל על מנת לערוך את הבקשה בצורה הטובה ביותר ועל מנת לא להשמיט פרטים מהותיים אשר אי ציונם יביא לדחיית הבקשה.
במקביל להגשת הבקשה על החייב לשלם סך של כ- 3% מסך החוב בכל התיקים יחד לקופת לשכת ההוצאה לפועל.
בבקשה יפרט החייב מהי יכולת התשלום שלו בהתאם להוצאות ולהכנסות ויבקש צו תשלומים בהתאם.
אציין, כי ככל שבקשת החייב תהיה מפורטת ומגובה במסמכים רלוונטיים, סיכויי הבקשה להתקבל הינו גדולים יותר.

חקירת יכולת של החייב

לאחר הגשת הבקשה לאיחור תיקים נקבע לחייב מועד לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל.
לחקירה מוזמנים כל נושיו של החייב ושם הם רשאים לחקור את החייב ביחס להצרותיו בבקשה.
במסגרת הבקשה רשאים הנושים להציג ראיות ביחס להכנסות נוספות של החייב וכן לרכוש אשר לא צוין בבקשה.

נושה המעוניין למנוע איחוד תיקים של חייב, עליו להגיש התנגדות מפורטת לבקשה ולחילופין להופיע לחקירת היכולת של החייב בצירוף הראיות המפריכות את בקשה החייב.
במידה ויוכח, כי החייב אכן לא פרט את כל הכנסותיו ו/או רכושו בבקשה ואינו דובר אמת סביר, כי הבקשה לאיחוד תיקים תדחה והחייב לא יזכה לאיחוד התיקים המבוקש.

במידה ובקשת החייב אכן תשקף את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב ולא ימצא כל פגם בבקשה, יינתן צו לאיחוד תיקים של החייב ע"י ראש ההוצאה לפועל ויקבע צו תשלומים חדש לחייב אשר יבטל כל צו תשלומים אחר שניתן במסגרת התיקים אשר אוחדו.

איחוד התיקים

לאחר מתן צו האיחוד, כל מה שנותר לחייב הוא לשלם את צו התשלומים אשר ניתן כנגדו במועד ובכך מונע הוא מנושיו מלנקוט בהליכי עיקול במעמד צד אחד כנגדו. ראש ההוצל"פ יחלק את הכסף שיתקבל כל חודש בין נושיו של החייב לפי חלקים היחסי בחוב הכולל.
במידה ונושה יהיה מעוניין להגיש בקשה לעיקול כנגד החייב תועבר הבקשה לחייב והוא יהיה ראשי להגיב לה ובכך למנוע את ההליך.

פיזור תיק האיחוד

כאשר החייב אינו עומד בצו התשלומים שנקבע בתיק האיחוד ו/או מתגלות ראיות חדשות לעניין רכוש אשר לא דווח במסגרת חקירת היכולת רשאים הנושים להגיש בקשה לראש ההוצל"פ לפיזור תיק האיחוד ולקביעת צו תשלומים בנפרד בכל תיק.
ראש ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה לתגובת החייב ובמידה וזה לא ישיב ו/או לא ינמק מדוע אין הוא עומד בצו התשלומים ו/או לא דיווח על הרכוש שבחזקתו יהיה רשאי ראש ההוצאה לפועל לפזר את תיק האיחוד.

לסיכום

הליך איחוד התיקים מעניק לחייב "שקט כלכלי" ומאפשר לו להתמודד עם כל נושיו יחד, לאחר שהחייב מאגד את נושיו עולים סיכוייו להגיע עמם להסדר נושים כללי לגבי החובות ובכך לסגור את תיקי ההוצל"פ.
מחד גיסא הליך זה הינו מומלץ כאשר סכום החובות הינו בר תשלום ויש נכונות מטעם הנושים להסדיר חובות אלו, מאידך הליך זה אינו סופי והחייב יאלץ לעמוד בצו התשלומים במשך כל חייו או עד לתשלום כל החוב.

אציין, כי יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום ההוצל"פ טרם הגשת הבקשה על מנת לשקול האם מדובר בהליך המתאים לחייב ואם לא באיזה הליך יש לפעול וכן על מנת לשקול את תוצאות קבלה או דחייה של  בקשה האיחוד.

במאמרי הבא התייחס להליך פשיטת הרגל ותוצאותיו.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
טיפים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דרור כהן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark