עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הסכם קיבוצי להסדרת פיצויים בגין הנזק העקיף בעקבות המלחמה
מידע משפטי בנושאים: זכויות משפטיות בעת מלחמה - דיני עבודה במלחמה - הסכם קיבוצי - הסדרת פיצויים - עובדים - מעסיקים - האוצר - פיטורים - השבה לעבודה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
הסכם קיבוצי להסדרת פיצויים בגין הנזק העקיף בעקבות המלחמה
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

ביום 27.7.2006 נחתם סיכום דברים בין האוצר, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה להסדרת הפיצוי בשל הנזק העקיף בעקבות המצב הביטחוני בצפון. הסיכום מקבל תוקף של הסכם קיבוצי כללי. הממשלה תחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק.

עפ"י ההסכם, כל מעביד ישלם במועד לעובד את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים, בשל התקופה שבה לא עבד העובד עקב המצב הביטחוני ששרר במקום עבודתו או במקום מגוריו, בהתאם לתנאים אלה: לגבי כל יום ויום שבתקופת הסיכום, ועל פי אזורי הלוחמה בהתאם למפה המצורפת להסכם:

אזורי ההגבלה והתקופות בגינם ניתן להגיש התביעות:

אזור 1 – יישובים הסמוכים לגדר. בגין התאריכים 12-31 ליולי 2006.

אזור 2 – צפונית לכביש עכו-עמיעד כולל כרמיאל ובהמשך צפונית לכביש 91. בגין התאריכים 13-31 ליולי 2006.

אזור 3 – מתחם חיפה, קריות, נזר, טירת הכרמל ועכו. בגין התאריכים 13-31 ליולי 2006.

אזור 4 – טבריה וסובב כינרת (1 ק"מ היקפי לכינרת). בגין התאריכים 15-31 ליולי 2006.

אזור 5 – אזור תעשייה גליל תחתון, שטח שיפוט עריית נצרת ונצרת עילית. בגין התאריכים 16-31 ליולי 2006.

אזור 6 – דרום רמת הגולן – בצפון כביש 91, בדרום צומת צמח, במזרח גבול סוריה ובמערב כביש 90 והחוף המזרחי של הכינרת. בגין התאריכים 18-31 ליולי 2006.

אזור 7 – מהחותרים ועד צומת כינרת בדרום הכינרת. בגין התאריכים 17-31 ליולי 2006.

אזור 8 – אזור עפולה ועפולה עלית (שטח מוניציפאלי). בגין התאריכים 19 ועד 20 יולי 2006.


ההסכם כולל את כל המעבידים ו/או העובדים וכן בעלי עסק עצמאי, שלא באו לעבודה בימים אלה למעט היעדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה, מילואים. זאת ובנוסף, ימי היעדרות לא כוללים שבתות וחגים וימי שישי למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלו.

השכר שישלם המעביד לעובד בשל התקופה שבה לא עבד עקב המצב הביטחוני, יהיה השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים בלבד: תשלומים חד פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, והחזרי הוצאות. חישוב השכר ייעשה לפי המשכורת המלאה האחרונה. עובד אשר שכרו מחושב כשכר יומי, שעתי או לפי תקופה – חישוב השכר ייעשה כממוצע של השכר כהגדרתו לעיל ששולם בחודשים אפריל מאי ויוני 2006.

המעביד יהיה רשאי להגיש תביעה למס רכוש וקרן פיצויים שתאושר בחקיקה, אך ישלם את השכר במועד, בין אם הגיש תביעה ובין אם לא.

תרומת העובדים שלא הגיעו לעבודה תהיה בדרך של השתתפות בגובה 20% בלבד מהשכר שתינתן בדרך של הפחתת ימי חופשה מהיתרה שמעבר לימי החופשה שמגיעים על פי החוק. אם אין לעובד מספיק ימי חופשה, תחויב יתרת ימי החופשה של 2007 או של השנים הבאות. המעביד ישא ב- 27.5% מהשכר, והמדינה ביתר השכר בכפוף לאמור לעיל.

הבקשה לפיצוי תוגש בצירוף הצהרות של המעביד ושל העובד בשלו הוגשה התביעה, לפיה העובד לא עבד בשל המצב הביטחוני וכי לא עבד במקום אחר ממקום עבודתו הרגיל וכי היעדרותו אינה נובעת ממחלה, תאונה, מילואים, חופשה, שבתות וחגים וימי שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.

לבקשה בשל עובד קבלן, תצורף בנוסף להצהרה של הקבלן והעובד, גם הצהרה של המעסיק בפועל לפיה העובד היה אמור לעבוד אצל המעביד בפועל וכי לא עבד אצל המעסיק בפועל או אצל כל מעסיק אחר באותם ימים בהם נעדר ובגינם מוגשת הבקשה.

יש להגיש הבקשות עד ל- 5 בחודש והתשלום יבוצע על ידי רשות המיסים בין ה- 20 ל- 25 בחודש שלאחרי החודש בגינו הוגשה הבקשה.

הוגשה הבקשה לאחר  ה- 5 לחודש, יבוצע התשלום תוך 20 יום ממועד ההגשה.

תקופה הסיכום מיום 12 ביולי 2006 ועד יום 31 ביולי 2006. הרציונל לכך שההסכם לא נחתם לתקופה ארוכה יותר היא כדי לעודד את עובדי הצפון לצאת לעבודה ולא להישאר בבית במחשבה שיקבלו שכר גם במקרה שאין חשש ביטחוני. ההסכם עתיד להתחדש בסוף אוגוסט.

עפ"י דרישת ההסתדרות שעוגנה בהסכם, כל עובדי הצפון שנעדרו ממקום העבודה עקב המצב הביטחוני יקבלו את מלוא השכר בזמן.

סיכום הדברים והוראות תקנות הוראת שעה 2006 לא יחולו על אזורי יישובי ספר כהגדרתם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961. על יישובי ספר כאמור ימשיכו לחול ההוראות על פי חוק מס רכוש ותקנותיו(יישוב ספר על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים הוא ישוב ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת הכריז עליו כיישוב ספר,לתקופה בלתי מוגבלת או לתקופה קצובה).

יובהר כי יתכן שיהיו שינויים שיבואו לידי ביטוי בהוראות החקיקה.

זאת ובנוסף, נראה כי ככל שהלחימה תימשך זמן רב יותר, גובה הפיצוי יכול שישתנה.

לדעת עורך המאמר, משמעות החלת ההסכם הנ"ל הינה שלא ניתן לפטר עובדים עקב היעדרותם ממקום העבודה.
עובדים שפוטרו ממקום העבודה, זכאים לפיצויי פיטורים. במידה והם מעוניינים להמשיך ולעבוד במקום העבודה, טוב יעשו אם יפנו לייעוץ משפטי במהירות האפשרית על מנת לגרום למעביד להשיבם לעבודה, אם בדרך של פנייה ישירה למעסיק על ידי עורך הדין(כדי שניתן יהא להסביר למעסיק את המצב המשפטי אליו הוא נקלע) ו/או בדרך של פנייה לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת צווים זמניים להשבת העובדים לעבודה.

הגשת בקשה לצו זמני להשבת עובד לעבודה צריכה להיעשות במהירות על מנת להימנע מטענה נגדית שהעובד השתהה בהגשת הבקשה.

פרשנויות של ההסכם קיבוצי הנ"ל ותיקוני החקיקה ככל שהם משפיעים על יתר הזכויות הסוציאליות יפורטו במאמרים נוספים שיפורסמו בהמשך.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark