עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סודיות בנקאית והפרתה – פגיעה בפרטיות ביחסי בנק לקוח
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - סודיות בנקאית - פגיעה בפרטיות - רמטכ"ל - איש ציבור - יחיד - הפרת נאמנות - בנק - סוד - פרסום - עיתונות - חשיפה עיתונאית -זכות הציבור לדעת
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
סודיות בנקאית והפרתה פגיעה בפרטיות ביחסי בנק לקוח
מאת: עו"ד אבי זילברפלד

החשיפה העיתונאית בדבר פניית הרמטכ"ל לבנק, שעות ספורות לאחר חטיפת שני החיילים ללבנון, לשם מכירת כל תיק ניירות הערך שלו, גרמה לגלים תקשורתיים ניכרים.
הידיעה ידעה לספר בדייקנות מופלאה את שעת פנייתו לבנק, את זהות הסניף בו מנהל הוא את חשבונו, ואת שווי תיק ניירות הערך שלו במועד הבקשה למכירתו.

מבלי להתייחס לידיעה מבחינה ערכית לאומית, ברור בעליל כי פרסומה גרם לפגיעה חמורה בפרטיותו, ולפריצה חמורה בחומת הסודיות הבנקאית.

במאמרנו זה נתמקד בשאלות המשפטיות הנובעות מהפרסום, ואשר מן הראוי שאף הן יעמדו לדיון ציבורי:

א.    הפגיעה בזכות לפרטיות.

ב.    משמעות השגת המידע תוך הפרה לכאורה של חובת סודיות הבנק, שגרמה לפגיעה אנושה ונזיקית בפרטיות הרמטכ"ל.


הזכות לפרטיות הנה עקרון בסיסי , אשר הוכר גם כזכות יסוד בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו .

אין צורך להכביר מילים נשגבות על זכות בסיסית זו.
עם כל ה"עליהום" על הרמטכ"ל (וכאמור מבלי להתייחס לפעולתו מבחינה ערכית) , יש לזכור כי אף הוא אדם , בעל זכות לפרטיות, וחובה על כל אזרח להלחם בפגיעה בפרטיות זו. היום זה הוא, מחר זה אתה.

חובת הסודיות של בנק

מעבר לפגיעה בפרטיות, הידיעה שפורסמה מהווה סיבה לדאגה בפגיעה החמורה בסודיות הבנקאית- הליבה של יחסי האמון שבין הלקוח לבנק.

הכיצד אדם הנותן הוראה לבנקאי שלו בקשר לרכושו בבנק, מגלה יום אחד כי כל הציבור שותף להוראות שנתן ?

האם פרסום חושפני זה עלול להיות נחלת חלקו של כל אחד מאתנו ?

אמנם חובת הסודיות של בנק כלפי לקוחותיו איננה חובה מוחלטת, אלא יחסית.
הפסיקה הכירה כי לחובת הסודיות של בנק יש חריגים, כגון: כשהבנק מבקש להגן על עצמו, כשהגלוי נובע מחובה שבדין, מקום שהגילוי נעשה מכח הסמכתו המפורשת או מכללא של הלקוח, וכן אף כשקיימת חובה לגלות לציבור.

על פניו, בנסיבות המקרה הנדון, אין מקום לחריגים, ונראה כי נפרצה פרצה חמורה בחובת הסודיות של הבנק כלפי לקוחותיו.

לא רק זאת: פרסום פרטים מדויקים ומלאים של מכירת תיק ניירות הערך, יוצרת הנחה סבירה כי מר שרוני – כתב "מעריב" שעשה מלאכתו שלו נאמנה וחשף פרשייה זו – ראה את הוראת המכירה (באישור טלפוני) עצמה, או תיעוד בנקאי אחר לעסקה זו.

חובת הסודיות של הבנק מעוגנת בחקיקה ובפסיקה ענפה, ואין לה עוררין.

לכאורה, פרסום הידיעה מהווה הפרת חובת הסודיות הבנקאית מכח שלשת אלו:-

  • א.פקודת הבנקאות, 1941,  סעיף 15א. שכותרתו : "סודיות", אוסר  על בנקאי לגלות ידיעה שנמסרה לו  ולא להראות מסמך שהוגש לו לפי פקודה זו.
  • הפקודה קובעת סנקציה פלילית(שנת מאסר) וכן קנס כספי למפר ההוראה. ב.חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 , הקובע  את האיסור הבסיסי לפגיעה בפרטיות של הזולת, ובהגדרת אופן הפגיעה בפרטיות, מציג חלופות שונות, מהן כמה הניתנות ליישום בענייננו, כגון:
  • הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;
  • הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם  מפורש או משתמע;
  • שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא
  • למטרה שלשמה נמסרה;
נציין, כי הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות  מהווה עוולה אזרחית (פיצוי כספי) , וכן סנקציה פלילית (מאסר).

ג.    חוק העונשין התשל"ז -  1977, הקובע בסעיף 496  את עקרון הסודיות המקצועית.

כידוע, בידי הבנקים מאגר מידע עצום. השימוש בו שלא לטובת ענייניו של הלקוח, מעורר שאלות קשות בסוגית הזכות לפרטיות ולצנעת הפרט, וליחסי האמון של הציבור במערכת הבנקאית.

יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט א' גולדברג שפסק:

 מוסכם על הכל כי מוטלת על הבנק חובת סודיות לגבי ענייניו של לקוחו. חובת הסודיות עולה מעצם טיבו של החוזה שבין הבנק והלקוח, ומאופיה של מערכת היחסים שביניהם. עניינו של הלקוח כי פעולותיו הכספיות ומצבו הכלכלי לא יהיו נחלת הכלל, ונותן הוא את אמונו בבנק, כי לא ייתן להם פומבי. המערכת הבנקאית מושתתת על יחסי אמון וחובת סודיות ... בלעדי אלה לא תיכון, ונמצא אז נפגע גם האינטרס הלאומי-כלכלי בקיומה של מערכת זאת. אינטרס ציבורי זה הוא שנותן ייחוד לחובת הסודיות הבנקאית ...". (רע"א 1917/92, סקולר נ' ג'רבי, פ"ד מז(5), 764).


נדגיש, כי המשמעות המשפטית לפרסום המידע הסודי חמורה עוד יותר: המידע הבנקאי מרוכז במערכת מידע ממוחשבת.

המחוקק הכיר, ובצדק רב, בסיכון היתר הקיים בניצול מידע ממאגר מידע ממוחשב. לפיכך, נקבע בחוק הגנת הפרטיות פרק מיוחד ביחס לכך, ובו הוראות מחמירות ביותר ביחס ל"דליפת" מידע ממאגר מידע ממוחשב.
החוק מגדיר נתונים על מצב כלכלי של אדם כ"מידע רגיש", ומורה על אחריות בעל מאגר מידע, המחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, כאחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע.
בהתאם להוראות פרק זה, הסנקציה על "דליפת" המידע ממאגר המידע הממוחשב אינה רק כספית- נזיקית, אלא אף פלילית – חמורה במיוחד: 5 שנות מאסר.
נוסיף ונציין, כי , על פניו, פרסום הפרשייה מהווה אף עוולה אזרחית בעל סנקציה כספית, כמו גם עבירה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע.

נראה, כי הכתב, מר שרוני , חוסה במסגרת הגנות החוק לפרסום זה, שאמיתותו הוכחה ע"י הרמטכ"ל עצמו, וזאת מכח העניין הציבורי שיש לפרסום. ברם, ספק אם הגנה זו תעמוד לבנק או למי מעובדיו שיקבע כי הפר את הוראות החוק.


הצגנו, בתמצית, את השאלות המשפטיות המתעוררות עקב פרסום הידיעה. לאן הן יובילו , וכיצד יפעלו הגופים המעורבים?

האם הבנק יפעל לבירור המדליף שבין כתליו וימצה עמו מלוא חומרת הדין, ע"מ למנוע תופעות אלו בעתיד ?

האם עתידים אנו להתבשר על חקירה משטרתית לאיתור המדליף בבנק?

האם הרמטכ"ל ימצה זכויותיו המשפטיות להיפרע על נזקיו עקב הפרסום השלילי ?

האם רשם מאגרי המידע יפעל להגשת תביעות כנגד מנהל/בעל מאגר המידע הבנקאי?

ימים יגידו !מאמר זה מיועד למידע כללי וראשוני בלבד,  ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

משרד עו"ד ונוטריון זילברפלד אבי עוסק במשפט אזרחי - מסחרי מעל לעשרים שנה, ומתמחה בדיני בנקאות.

עו"ד זילברפלד הנו מחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך: דין, פסיקה ופרקטיקה", בהוצאת "בורסי".
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark