עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עונשי מאסר בגין עבירות תעבורה חמורות
מידע משפטי בנושאים: דיני תעבורה - פלילי - עבירות תעבורה חמורות - עבירות תנועה - עונש מאסר בפועל - נאשם - ייצוג סניגור - צווארון לבן - עורך דין תעבורה - תיקון 49
 
 עורך דין גלעד כצמן

  מאת: עו"ד גלעד כצמן
עונשי מאסר בגין עבירות תעבורה חמורות  
    מאת: עו"ד גלעד כצמן

בתקופה האחרונה ניכרת מגמת החמרה בענישה בגין עבירות תעבורה חמורות.
אם עד לפני מספר שנים ענישה של מאסר בפועל הייתה מוטלת באופן חריג במשפטי תעבורה והייתה שמורה בעקר לתיקי עבירות של גרימת מוות או הפקרה לאחר פגיעה, הרי שבתקופה האחרונה ניכרת החמרה בענישה, באשר מושתים לעתים עונשי מאסר בפעל גם בגין עבירות של נהיגה בפסילה ונהיגה בשכרות, בעיקר כאשר המדובר בבצוע חוזר של עבירות.

ההחמרה בענישה בעבירות נהיגה בפסילה ונהיגה בשכרות מעלה שאלה משפטית בעלת משמעות רבה והשלכה בעיקר על זכויות הבסיס של נאשמים במשפט פלילי והכוונה בעיקר לנושא  הרשעת נאשמים בהעדרם והזכות להיות מיוצג ע"י עורך דין.

סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי התשמ"ב 1982 (להלן "סעיף 240 לחוק") קובע כי למעט בעבירות של תאונות דרכים שגרמו לחבלה של ממש, הרי שרשאי בית משפט לתעבורה לשפוט נאשם  שלא בפניו בעבירות תעבורה, ואף בהעדר עו"ד, באם הוזמן כדין.

מוסיף וקובע סעיף 240  שני סייגים לסמכות השפיטה בהעדר - האחד כי בית המשפט רשאי לעשות כן באם סבר כי לא יגרם לנאשם עיוות דין והשני כי לא יטיל בית המשפט על נאשם עונש מאסר. הפרשנות המקובלת עד כה הנה כי הכוונה לכלל הידוע לפיו לא יוטל על אדם עונש מאסר שלא בפניו (למעט עקב אי תשלום קנס).

יחד עם זאת, קיימת בשנים האחרונות הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם הוראות חוק חדשות העוסקות בייצוג נאשמים בעבירות, בגינם הנם צפויים לעונש מאסר, כאשר התיקון לחוק המשמעותי ביותר, הנו תיקון מס' 49  לחוק סדר הדין הפלילי התשמ"ב 1982, (סעיף 15 לחוק) לפיו, בעיקרו, תחול חובת ייצוג בתיקים אשר בהם הצהיר תובע כי עמדת התביעה הנה לעונש מאסר, באם יורשע הנאשם.  תיקון 49 יכנס לתוקפו ביום 31.12.06.

עפ"י הפרשנות המקובלת של סעיף 240 ניתנים בשגרה פסקי דין, במסגרתם נאשמים בעבירות נהיגה בפסילה ו/או בשכרות נשפטו בהעדרם לאחר שלא התייצבו לדיון ובסופו של יום נשפטו (בדיון נדחה) לעונשי מאסר בפועל מבלי שנתנה להם ההזדמנות, מעולם, להגיב לכתב האישום נגדם, לגופו של עניין, לבדם או באמצעות סניגור.

במצב דברים המתואר דלעיל, שמורה לנאשם הזכות לבקש מבית המשפט לבטל את הכרעת הדין שנתנה בהעדר עקב שתי עילות חלופיות שאינן מצטברות, חשש לעיוות דין או הצגת סיבה מוצדקת להעדרו מהדיון. המשמעות הנה כי נאשם החפץ להגיב לאשמה נגדו, לאחר שנעדר והורשע בהעדרו, צריך לשכנע את בית המשפט בכך כי בשפיטתו שלא בפניו יש משום עיוות דין או כי קיימת סיבה מוצדקת להעדרו מהדיון.

נראה כי נוצרה סתירה משפטית בין הוראת החוק בסעיף 240 לחוק המאפשרת שפיטה בהעדר לבין התיקון לסעיף 15 לחוק, לפיה תיוצר חובת ייצוג בתיקים הצופים מאסר.

לדעתו של הח"מ ההחמרה בענישה בעבירות האמורות דלעיל מול הרוח הנושבת מזה תקופה ארוכה בעניין הקפדה בזכויות נאשמים והזכות להיות מיוצג בהליך פלילי ע"י עורך דין, בעיקר כאשר נאשם צפוי לענישה של שלילת חרות, מחייבים כולם שינוי בפרשנות של סעיף 240 באופן כי מקום בו צפוי נאשם לענישה של מאסר, לא ישפט שלא בפניו וללא ייצוג משפטי.

לעניות דעתו של הח"מ זוהי הפרשנות הראויה ומשמעותה הנה כי בהטלת ענישה של מאסר בפועל על נאשם אשר הורשע בהעדרו ומעולם לא הגיב, ממש, לאשמה נגדו, יש משום עיוות דין.

לסיכום יצוין כי הפתרון האמיתי נעוץ בשינוי חקיקתי, לפיו יקבע, לאור התיקון העתידי לסעיף 15 לחוק, כי נאשם הצפוי למאסר לא ישפט בהעדרו לפי סעיף 240 לחוק ולא בהעדר ייצוג משפטי.
                                
הערה:
אין האמור לעיל מהווה
ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הפועל או נמנע מפעולה עקב האמור דלעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גלעד כצמן
טיפים ממשרד:  עו"ד גלעד כצמן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גלעד כצמן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark