עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות נלוות של עובדים בהליכי חדלות פרעון בחברות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה , חברות בקשיים - חדלות פרעון - זכויות עובדים - פיצויי פיטורין - דמי הבראה - פירוק - מפרק - עסק חי - חילופי מעבידים - עובד מעביד
 
 עורך דין יעקב דרורי

  מאת: עו"ד יעקב דרורי
זכויות נלוות של עובדים בהליכי חדלות פרעון בחברות
מאת: עו"ד יעקב דרורי, עו"ד לירון חבוט
            
השאלה אותה נסקור היא: מה דין זכויות עובדים לפיצויי פיטורין, דמי הבראה, וימי חופשה  בהליכי חדלות פרעון של חברות, במידה ועבודתם נמשכת באותו מפעל.

דיני הפירוק מחילים דין מיוחד וספציפי, לפיו צו הפירוק כמוהו כהודעת פיטורין לכל עובדי החברה, זולת בנסיבות מיוחדות בהן בחר בעל התפקיד לנקוט בדרך אחרת. לפי חוק פיצויי פיטורין, עובד שעבודתו נפסקה בגין פירוק או מחיקת תאגיד, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

אולם, יתכן מצב שבו למרות הפירוק לא נפסקה העבודה, אם המפרק המשיך להעסיק עובדים לשם פירוקה המועיל של החברה, או אם מפעלה נמכר כעסק חי.

לפיכך, יש להבחין, על פי הפסיקה, בין "פירוק קלאסי" שמשמעותו המיידית היא נעילת שערי החברה, הפסקת פעילותה ופיטורי כל עובדיה, לבין הליכי חדלות פרעון אחרים, בהם מופעל העסק כ"עסק חי" תחת פיקוחו של בעל תפקיד המשמש כידו הארוכה של בית המשפט. הפעלה במצבים כאלה נועדה, בדרך כלל, כדי לשמר את החברה כ"עסק חי", ולחסלה למעשה, אך על ידי מכירת הפעילות כמכלול.

כאשר עסקינן ב"פירוק קלאסי" חלים דיני הפירוק המחילים דין ספציפי וחד משמעי, על פיו, צו הפירוק כהודעת פיטורין לכל עובדי החברה ועל כן על המפרק לשלם לעובדי החברה פיצויי פיטורין, עד התקרה הקבועה בחוק, והמוסד לביטוח לאומי יישא בכל סכום נוסף מעבר לכך, אשר גם הוא מוגבל בתקרה (שעומדת כיום על כ- 70,000 ₪ לשכר עבודה ופיצויי פיטורין).

במצבים אחרים, כמו במקרה של הפעלת העסק כ"עסק חי" תחת פיקוחו של בעל התפקיד, ובסופו של דבר מכירת פעילותו של העסק - לא יחול הדין הגורף של הפיטורים.

פעמים רבות כאשר ניתן לחברה צו הקפאת הליכים, ממשיכים עובדי החברה, חלקם אם לא כולם, לעבוד עבורה. במידה ואותם עובדים המשיכו לעבוד בחברה גם לאחר מכירתה לצד ג', עולה השאלה על מי חלה החובה לשלם פיצויי פיטורין לעובדים, לאחר שיפוטרו, כמו גם זכויות נלוות אחרות.

ראשית יובהר ויודגש כי הזכאות לפיצויי פיטורין קמה רק לאחר שנת עבודה מלאה של העובד, גם הזכאות לקבלת דמי הבראה מכוח צו ההרחבה החל במשק, קמה לאחר שמלאה שנת עבודה לעובד אצל אותו מעביד/מפעל.

הפסיקה קבעה כי אין בחילופי מעבידים כדי לקטוע את הרציפות ואת הוותק בעבודה, המהווים תנאי לזכות שמעניק החוק או הקובעים את היקפה של הזכות. הוראות החוק בדבר רציפות הזכויות אינן נשענות על קיומו של חוזה עבודה בין העובד לבין המעביד החדש אלא על המשכה של העבודה באותו מקום עבודה, למרות חילופי המעבידים. במידה והמשיך העובד לעבוד באותו מקום עבודה נשמרות זכויותיו ואין הוא צריך להוכיח לשם כך כי נוצר חוזה עבודה חדש בינו לבין המעביד החדש או שהוסכם במפורש על שמירת הזכויות.

בסיטואציה שבה ממשיך המפרק או הנאמן להעסיק עובדים עד למכירת המפעל כעסק חי, והעובד עובר לשירותו של רוכש המפעל וממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים והוותק שצבר העובד בעבודתו באותו מקום עבודה יתווסף לוותק שיצבור אצל מעבידו החדש. למרות האמור לעיל, אין מניעה, על פי ההלכה הפסוקה, שעם חילופי הבעלים או המעבידים יביאו הצדדים ליחסי העבודה האינדיבידואליים את היחסים החוזיים לידי סיום בדרך של פיטורים.

בית הדין הארצי התייחס לסיטואציה של רכישת מפעל ממפרק וקבע כי רוכש מפעל ממפרק, חייב בפיצויי פיטורים לעובד הזכאי להם מכוח החוק, בעבור כל תקופת עבודתו במפעל, כלומר גם בעבור התקופה שקדמה לפירוק, וזאת אם העובד לא קיבל פיצויי פיטורים מהמפרק.

האמור לעיל, בעניין רציפות הזכויות חל גם בעניין פדיון חופשה, לגביה נקבע בחוק חופשה שנתית, כי העובד זכאי לקבל את חופשתו "ממעביד אחד או ממקום עבודה אחד". נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה הוא על המעביד – שמחובתו לדעת כמה ימי חופשה הוא חייב לעובד וכמה נתן למעשה, ועליו לנהל פנקס חופשה.

באשר לדמי הבראה, ההסכם הקיבוצי הכללי, בדבר תשלום דמי הבראה, קובע כי "עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו"  - כך שגם בעניין דמי הבראה הקובע הוא השלמת שנת עבודה במקום עבודה אחד, ולא אצל המעביד האחרון.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
טיפים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark