עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: איסור פיצול נחלה – האם נחלת העבר?
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - פיצול נחלה - נחלות - מגזר חקלאי - החלטות ממ"י - מנהל מקרקעי ישראל - פסק דין תקדימי בנושא מכירת חלק מנחלה
 
 עורך דין יעקב דרורי

  מאת: עו"ד יעקב דרורי
איסור פיצול נחלההאם נחלת העבר?
מאת: עו"ד יעקב דרורי , עו"ד לירון חבוט

על פי הוראות מועצת מקרקעי ישראל והמינהל חל איסור על פיצול נחלה ומכירת חלק מנחלה. המינהל לא יכיר ולא ירשום עסקה מסוג זה. אולם, לאחרונה ניתן פס"ד תקדימי בעניין זה (התלוי ועומד כרגע בערעור) במסגרתו אושרה מכירת חלק מחלקה חקלאית שהיא חלק מנחלה, וזאת על אף האיסור האמור. בכך ייתכן כי נפרצה הדרך ל"מסלול עוקף מינהל" במסגרתו ניתן יהיה לפצל נחלות, ללא אישור המינהל אך באישור בדיעבד של בתי המשפט.

ככלל, זכויות המתיישבים במושבים ואגודות שיתופיות נובעות מ"הסכם המשבצת" או ה"הסכם המשולש" – הסכם שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל (בעלי הקרקע) הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית. בהסכם המשולש קיים סעיף האוסר על פיצול נחלות ועל מכירת חלק מנחלה. איסור זה נובע אף מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל, אשר במסגרת החלטה מספר 1 שלה, קבעה איסור על פיצול נחלות. נקבע כי המשק כנחלה חקלאית הוא יחידה משקית אחת שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול. החלטה זו התקבלה על ידי המועצה מכוח הסמכויות שהוענקו לה בחוק, הכוללות את הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים.

לפיכך, במידה ומבוצעת עסקה של מכירת חלק מנחלה הרי שהמינהל יסרב לעריכת העסקה ויסרב לרשמה, כאשר הסכמת המינהל לביצוע העסקה היא תנאי מקדמי לביצועה.

עם זאת, בימים אלו ניתן פס"ד תקדימי, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ההופך את הקערה על פיה ומעמיד בסימן שאלה רציני את יכולתו של המינהל להתנגד לביצוע העסקה.

מעשה שהיה כך היה: פלוני, בר רשות בנחלה באגודה שיתופית, נקשר בזיכרון דברים עם אלמוני, אשר גם הוא בר רשות בנחלה אחרת באותה אגודה. לפי זיכרון הדברים מכר פלוני לאלמוני חלק מהחלקה החקלאית, המהווה חלק מנחלתו. שני הצדדים ידעו כי מדובר בעסקה בעייתית אך ביצעו אותה למרות זאת.

לימים, בחלוף כשני עשורים, הסתבר כי העסקה עדיין אינה ניתנת לביצוע ובודאי שאינה ניתנת לרישום, בהעדר הסכמת המינהל בכתב ומראש ולאור סירוב המינהל לרשום עסקה המפצלת נחלה. כיון שכך, ומתוך רצון למכור את הנחלה כמקשה אחת, פנה פלוני לאלמוני וביקש לבטל את העסקה ולהשיב לאלמוני את כספו. משסרב אלמוני, עתר פלוני לבית המשפט המחוזי בבקשה שיצהיר כי זכרון הדברים בין הצדדים בטל בהיותו בלתי חוקי, סותר את תקנת הציבור, ובלתי ניתן לביצוע.

המינהל צורף כמשיב לעתירה זו. עמדת המינהל היתה כי אכן לא ניתן לפצל נחלה, ובדאי שלא ניתן למכור חלק מחלקה חקלאית, ועל כן יש להכריז על ההסכם כבטל לאלתר.

לאחר מספר שנים של ניהול הליכים, פסק בית המשפט, להפתעת כל הנוגעים בדבר, כי זכרון הדברים עומד בתוקפו והעסקה עומדת על תילה, למרות סירוב המינהל לעריכתה ולרישומה.

בית המשפט קבע בהחלטתו כי החלטות המינהל אינן בגדר "דין" ועל כן לא ניתן לקבל את הטענה כי מדובר בהסכם בלתי חוקי הנוגד את תקנת הציבור. לפיכך נתן בית המשפט גושפנקא בדיעבד לעסקה שנערכה בין הצדדים ואשרר את תוקפה. בית המשפט המחוזי למעשה נתן הכשר לפיצול נחלה, דבר שנאסר במפורש על ידי מועצת מקרקעי ישראל ומנהל מקרקעי ישראל.

אם נשליך ממקרה פרטי זה לכלל, יוצא כי שני צדדים יוכלו לערוך ביניהם הסכם בנוגע לאדמות המינהל, הסכם אשר מנוגד להוראות המינהל ולנהליו, והסכם זה אמנם לא יהא ניתן לרישום בשל סירוב המינהל, אולם הוא יהא ניתן להוצאה לפועל דה פקטו ויוכשר על ידי בתי המשפט.

מכאן יוצא כי למעשה כל בר רשות בנחלה יכול להתעלם מהאיסור בהחלטות המינהל ובחוזה המשולש ולבצע עסקה בחלק מנחלתו. ייתכן כי המינהל יעמוד בסירובו לרישום העסקה, אך אין לכך נפקות, שכן הצדדים יוכלו לקבל מבית המשפט סעד הצהרתי המכיר בתקינות העסקה ובכך יווצר "מסלול עוקף מינהל" ו"מסלול עוקף רישום". פרטים יוכלו לבצע עסקאות בנחלתם כאוות נפשם והעסקאות יאושררו על ידי בתי המשפט, על אפו ועל חמתו של מינהל מקרקעי ישראל.

משמעות הדבר הינה הפיכת האיסור לפיצול נחלה לאות מתה, בגדר "נחלת העבר" בלבד.

יצוין עוד כי פסיקת בית המשפט המחוזי מאפשרת אף לעקוף את הוראות חוק הירושה (סעיף 114), שכן, הסעיף אמנם קובע כי לא ניתן להוריש נחלה ליותר מיורש אחד, אולם, הורה יוכל, עוד בחייו, למכור חלקים שונים מנחלתו לילדיו ובכך לעקוף את הוראות חוק הירושה.

לא למותר לציין כי כ- 93% מאדמות מדינת ישראל הן אדמות מינהל והמינהל מנהל רישום לגביהן, מכוח חוק. כעת, משהוכשרה עסקה אשר המינהל מסרב לרשום, יוכלו צדדים לבצע עסקאות באמצעות הסכמים ופסקי דין בלבד, ככל הנראה ללא אפשרות אך גם ללא צורך ברישום במינהל. כך, אלמוני במקרה דנן, יכול למכור את השטח בו עסקינן לצד ג', וזאת באמצעות הצגת זכרון הדברים ופסק הדין הנותן גושפנקא לזכויותיו. בכך נוצר מסלול עוקף רישום ותפגע גם הסתמכות תושבי המדינה על הרישום הנכון במינהל.

למותר לציין כי מדובר בהשלכות מרחיקות לכת ביותר. עם זאת, העניין טרם הוכרע באופן סופי וחלוט שכן כיום תלוי ועומד ערעור בנושא בבית המשפט העליון. רק פסיקתו של בית המשפט העליון תביא להכרעה חד משמעית בנושא, עד אז נותר רק לחכות ולראות...
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
טיפים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark