עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: יחסי ממון בין בני זוג – דירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין
מידע משפטי בנושאים: גירושין - דיני משפחה - חלוקת רכוש בין בני זוג - חלוקת דירת מגורים - סעיף 11 לחוק יחסי ממון - נכסים ברי איזון
 
 עורך דין יעקב דרורי

  מאת: עו"ד יעקב דרורי
יחסי ממון בין בני זוגדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין
מאת: עו"ד יעקב דרורי , עו"ד יונתני אושרית

שאלה: דנה ודורון נישאו בשנת 1993. דנה חוששת שדורון ימכור את הדירה אותה רכש כ – 5 שנים לפני שהם נישאו והרשומה על שמו בלבד מאחר והם עומדים להתגרש בקרוב. האם דנה יכולה להגיש תביעה שתמנע מדורון את המכירה ?

תשובה: דנה יכולה להגיש תביעה לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") ולתבוע את הסעדים הניתנים במסגרתו.

דנה ודורון נישאו בשנת 1993 ולפיכך החוק שחל עליהם הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג.

סעיף 11 לחוק יחסי ממון קובע:

"עשה אחד מבני הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של בן הזוג השני על פי הסכם ממון או על פי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, רשאי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה, ובין השאר רשאי הוא לעשות אחת או יותר מאלה:
  1. (1)לצוות על מתן ידיעות ועל מתן ערובה;
  2. (2)לקבוע פעולות שיהיו טעונות הסכמת שני בני הזוג;
  3. (3)לצוות על רישום הערה מתאימה בפנקס המתנהל על פי חוק שרשום בו נכס של אחד מבני הזוג."
מהם הסעדים הניתנים לפי סעיף 11 ?

הסעדים הניתנים הם סעדים לשמירת זכויות. כגון: צו מניעה שלא לבצע כל פעולה משפטית בנכס, רישום הערה בטאבו, פירוט הנכסים השונים של בן הזוג הנתבע: פירוט קופות גמל, ביטוחי מנהלים, משכורת, נכסי נדל"ן וכיוצ"ב, קביעה שמכירה של נכס מסוים תעשה בהסכמת שני בני הזוג ועוד.

לגבי אילו נכסים ניתן להגיש תביעה לפי סעיף 11?

בהתאם לפסיקה, סעדים לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון יינתנו רק לגבי נכסים ברי- איזון. כלומר, נכסים אשר מחולקים באופן שיויוני בין בני הזוג בפקיעת הנישואין – גירושין או מוות של אחד מבני הזוג.
הטעם לכך נעוץ בכך שהסעדים המצויים בסעיף 11 לחוק הינם טפלים לסעד העיקרי של איזון המשאבים. כאשר בית-משפט או בית-דין נוקטים אמצעים בשמירת זכויותיו של אחד מבני הזוג, עליהם, לקבוע תחילה כי לכאורה הנכס המדובר הוא בר-איזון. לא יינקטו אמצעים לשמירת זכויות לגבי נכס שברור שאיננו בר- איזון.

במקרה של דנה, מדובר בדירה שנרכשה כ – 5 שנים לפני הנישואין ובהתאם לסעיף 5 לחוק יחסי ממון מדובר בנכס שאינו בר איזון.

בהתאם לפסיקה, סעיף 11 לחוק יחסי ממון דן בשני סוגי מקרים עיקריים, בהם ניתן להפעילו:
א) פעולה שבוצעה בעבר שיש בה לסכל את זכות בן הזוג; ב) פעולה עתידית שיש חשש סביר שתבוצע.
לגבי המקרה הראשון, אין בעיתיות מאחר ומדובר בפעולה שבוצעה כבר. לגבי המקרה השני, יש לבחון נסיבות המצביעות על קיום כוונה לבצע פעולה לסיכול הזכות.
דנה חייבת להוכיח שני תנאים מצטברים:
  • א)קיום "חשש" סובייקטיבי.
  • ב)כי החשש הוא סביר; כאן מדובר במבחן אובייקטיבי שיעמוד בביקורתו של בית המשפט.
  • ביקורת שיפוטית לא תאשר הפעלת הסעיף בכל מקרה, אלא במקרים ברורים המצדיקים את התערבותה.
האם מתן פסק דין הצהרתי הקובע כי לדנה ודורון זכויות שוות בדירה יכול להינתן בתביעה לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון?

בהתאם לפסיקה מתן פסק דין הצהרתי אינו אחד הסעדים הניתנים לפי סעיף 11.  
הטעם העיקרי לכך שפסק דין הצהרתי אינו סעד הניתן לפי סעיף 11 הינו כי לפי סעיף 5 לחוק יחסי ממון מועד איזון הנכסים בין בני זוג חל עם פקיעת הנישואין – בגירושין או במות אחד מבני הזוג. מתן פסק דין הצהרתי בטרם פקעו הנישואין יביא למצב בו תתבצע למעשה חלוקת הנכסים בין בני הזוג בטרם פקעו הנישואים ומצב זה אינו תואם את לשון החוק.

לסיכום, סעיף 11 לחוק יחסי ממון מאפשר לקבל סעדים שנועדו לשמור על זכויות כגון צו מניעה. הסעיף אינו מאפשר לקבל סעדים לגבי נכסים שאינם ברי איזון ואינו מאפשר קבלת פסק דין הצהרתי.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
טיפים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark