עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: צרור עצות ביחס להסכמי בניית אתר או עיצוב אתר באינטרנט
מידע משפטי בנושאים: דיני אינטרנט - דיני רשת - משפט מסחרי - דיני צרכנות - דיני בניית אתרים - הסכם לבניית אתר אינטרנט - זכויות יוצרים - עיצוב - מעצב אתרים - רישיון -תשלומים
 
עורך דין יורם ליכטנשטיין

  מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין
צרור עצות ביחס להסכמי בניית אתר או עיצוב אתר באינטרנט
מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין

הסכם בניית אתר, הסכם פיתוח אתר, הסכם הקמת אתר או הסכם עיצוב אתר. כל אלו הם הסכמים לכל דבר ועניין. נותן שירות ומזמין שירות מתקשרים בהסכם למתן ... שירותים.

אלא, שפעמים רבות הצדדים "שוכחים" לחתום ביניהם הסכם, או אם הם עושים זאת הרי אותו הסכם (הרבה פעמים רק הזמנה) אינו הסכם הקמת אתר מפורט אלא מסמך לאקוני וחסר.

במאמר זה נסקור אך חלק מאותן הוראות שכדאי להתייחס אליהן בהסכם פיתוח אתר או בהסכם הקמת אתר. העצות הניתנות להלן מכוונות לבוני ומעצבי האתרים, אם כי לאורך ההסכם נציג גם את צידו השני של המטבע – מה על מזמין העבודה לדרוש. רשימה זו אינה מתיימרת למצות לא את עמדת מזמין האתר ולא את עמדת בונה האתר.

הקפידו על התארגנות וניהול נכונים

עצה כללית זו, המתאימה לכל סוגי העסקים, חשובה גם לבוני אתרים. פעמים רבות התאגדות כחברה בע"מ יכולה להקל על העסקים ולהרחיק סיכונים מבונה האתר עצמו. יש לוודא שהחברה הינה גוף נפרד, שעסקיו מנוהלים בנפרד מעסקי המפתח ושבעלי התפקידים בו מבצעים כל אחד את תפקידו.
אין זה אומר שבמקרה של חברה בע"מ בונה האתר לעולם לא יחוב אישית, אולם הקפדה על האמור לעיל בהחלט יכולה להרחיק את הסיכון.

מפתחים - ודאו את זכויותיכם טרם חתימת ההסכם

במיוחד בתחום בניית ועיצוב אתרים, בו המעצב או בונה האתר מפיק למעשה "יצירה" (החוק מגדיר תוכנה כ"יצירה" לצורך הגנת זכויות יוצרים), ישנה חשיבות רבה לשליטה מלאה ככל האפשר של החברה על הזכויות שבידיה.

עליכם לוודא שאכן כל היצירות והקניין הרוחני שבידיכם (בונה האתר) נוצרו באופן המקנה לכם זכויות בהם. למשל, זכויות היוצרים שלכם מכוח הדין או מכוח העברה חוקית או שקיבלתם רישיון שימוש בזכויות באופן המאפשר את ביצוע החוזה.

על מעצב האתר לוודא שכל עובדיכם והקבלנים העצמאיים העובדים עימו חתומים על חוזים הכוללים תניית העברת בעלות ביצירות בצורה ברורה ומספקת, כמו גם הצהרה שלהם שלא יעשו שימוש ביצירות השייכות לאחרים בעת ביצוע העבודה.

אם אתם עושים שימוש בתוכנות קוד פתוח (כמו GNU), וודאו שאתם עומדים בדרישות הרשיון של הקוד. על אף שמדובר בקוד פתוח, לעיתי קרובות צמוד לו רישיון ספציפי ויש לוודא שתוכלו לעשות שימוש במוצר שתפתחו בהתאם לרשיון.

מנגד, מזמיני העבודה ראוי שיקפידו על הצהרת מפתח האתרים ביחס לזכויותיו המלאות ביצירות ולכך שהיצירות לא תפרנה זכויות צד שלישי כלשהו.

לוח התשלומים

כבכל עבודה, לוח התשלומים יוסכם בהתאם לצרכי הצדדים, ובמעין פשרה. למרות זאת, בדרך כלל ראוי לדרוש תשלום מקדמי כלשהו, הן על מנת להבהיר את רצינות הלקוח והן להקטנת החשיפה במקרים של אי תשלום עתידי.

יתרה מכך, וזהו אינטרס של שני הצדדים אך בעיקר של בונה האתר, ראוי לקבוע אבני דרך ומבחני אישור שלבים ברורים ואובייקטיביים ככל הניתן. ככל שתהיינה אבני דרך ברורות פחות – כך ייקל על מזמין העבודה להתחמק מתשלום, אך גם יקשה עליו לדרוש מהמפתח את המגיע לו.

הגבלת אחריות

סעיפי הגבלת אחריות הם במרבית המקרים לב ליבו של הויכוח, אם כי הסטנדרטים ידועים לכל. בעוד שמזמין העבודה יעדיף הגבלות מצומצמות ככל הניתן, נהוג להגביל את סכום האחריות של מעצב האתר בדרכים שונות. בין אם בסכום קבוע, בסכום העולה כדי חלק מסויים מהתמורה או המתייחס לתמלוגים המשולמים משך מספר חודשים – מומלץ למפתח האתר להגביל את חבותו.

כן מומלץ להגביל את משך תקופת התביעה, כמו גם קביעת תקופת אחריות מסויימת שבסיומה אובדת זכות התביעה ביחס לרכיבים מסויימים.

מזמיני העבודה ינסו להחריג מסעיף הגבלת האחריות את האחריות בגין הפרת זכויות של צד שלישי (ובמיוחד עקב הפרות זכויות יוצרים). עם זאת, כמובן, מעצב האתר ינסה ככל הניתן שסעיף הגבלת האחריות יהיה כללי לגבי כל סוגי האחריות. כך או אחרת, הקפדה על ניהול הקניין הרוחני כנדרש תאפשר להסכים ביתר קלות לדרישות כאלו מצד המזמין, אם כי תמיד יש בהן חשיפה מסויימת.

המצגים, הספציפיקציות וכדומה

גם כאן אינטרסיהם של הצדדים מנוגדים. מפתח האתר מעוניין לתת מצגים מועטים ככל האפשר, בעוד שמזמין העבודה מעוניין להרחיב. מומלץ למפתחי אתרים לא להציג מצגים ביחס לשימושיות האתר, להתאמתו למטרת המזמין, למסחריותו ואף לסטנדרטים טכניים שאינם מוגדרים במפורש.

אין ספק שעל האתר להתאים (לפחות במידה מהותית) לספציפיקציות הנדרשות, ומטבע הדברים ככל שהספציפיקציות מוגדרות וברורות יותר – כך יקל על מפתח האתר לעמוד בהן.

ככל שהספציפיקציות תהיינה ברורות יותר (כגון – מה היא סביבת העבודה, מה הן אבני הדרך, מה הפעולות שעל האתר לבצע בסוף) – כך ייטב.

עוד כדאי להגביל את המצגים למוצר כפי שהוא נמסר ללקוח ובמועד המסירה. יש להבהיר כי בכל מקרה של שינוי שנעשה במוצר פוקעים המצגים כמו גם האחריות.

הזכויות המועברות והזכויות בתוכן שבאתר

כאשר מדובר בבית תוכנה שפיתוח אתרים ועיצובם הוא עיסוקו, ישנה חשיבות רבה לשמירה על זכויות היוצרים בתוכנה ובעיצוב, על מנת שלא להביא את המפתח למצב בו הוא אינו מסוגל לבצע את עבודתו.

מנגד, המזמין ירצה מטבע הדברים לפחות רישיון בלעדי אם לא זכויות יוצרים בקוד המהווה את האתר אותו הקים.

במבט ראשון נראה עניין זה כ"עוד נקודה שצריך להקפיד עליה", אך לא כך הדבר. למעשה, מבלי שנשים לב סוגיה זו מקפלת בחובה עולם ומלואו. מזמין אתר אשר לא יקפיד להתנסח היטב בחוזה שיערוך, עלול לגלות כי הוא מוגבל משימוש בתוכן שבאתר שלו ואשר שילם עליו במיטב כספו בנסיבות מסויימות. מנגד, מעצב אתרים שזה מקצועו ומטה לחמו עלול לגלות כי ויתר על זכותו לשימוש ביצירות ובידע אשר היו שלו בעבר ובלעדיהם לא יוכל להתפרנס באופן המיטבי. לדוגמא בלבד, הסכם חסר או לקוי ביחס להיקף הרשיון או העברת זכויות היוצרים עלול להביא למצב בו המעצב מוותר על יכולתו להוסיף ולעשות שימוש בקוד בו עשה שימוש לצרכי הקמת האתר, אף עם קוד זה פותח על ידו מימים ימימה. בעל האתר, למשל, עלול לגלות כי אינו רשאי לעשות שימוש בלוגו של עיסקו, אלא במסגרת האתר אותו הקים המעצב ותו לא. כל שימוש אחר עלול לחייב תשלום למעצב, ואף חמור מכך – צו מניעה אם לא יבוצע התשלום.

הפסיקה הישראלית קבעה, כי הגנה על קוד תוכנה מוקנית לא רק לקוד הסופי אלא גם לשלבי התכנון והאיפיון השונים, אף אם אינם מתבטאים בכתב. אף נפסק כי מודולים של תוכנה עלולים להחשב יצירות עצמאיות המוגנות על פי דין, והתעלמות מכך עלולה להביא לפגיעה בבעל האתר שלא שם ליבו לכך ולא העביר לידו את הזכויות המלאות כנדרש.

נושאים אלו ואחרים, הספציפיים לדיני התוכנה, שונים מהנהוג ברגיל בתחום זכויות היוצרים, וחוסר שימת לב אליהם עלולה להביא לפגיעה משמעותית במי מהצדדים.

ברור, כי משא ומתן זה צריך להפתר בדרך ביניים כלשהי במסגרתו יש למצוא פתרון לכל אחת מהסוגיות באופן שיעלה בקנה אחד עם עמדת שני הצדדים. לדוגמא בלבד – מתן רישיון בלעדי למזמין ביחס לאתרים שבתחום עיסוקו, תוך הגבלת השימוש על ידי מפתח האתר באתרים מסוג האתר המזמין ופתרונות נוספים ליתר הבעיות הקיימות. כך לא ימצא המזמין אתר מתחרה עולה עם עיצוב דומה במחיר זול יותר ובמהירות רבה יותר ומנגד ישמור לעצמו מפתח האתר את יכולתו להמשיך ולעסוק בתחומו.

בכל מקרה על מפתח האתר לשמור על יכולתו להוסיף ולבצע את עבודתו, מקור פרנסתו.
יש לשים לב (ובמיוחד על המזמין לעשות זאת), כי תוכן המועלה לאתר נשמר בבעלות המזמין, אף עם מעצב האתר מעלה אותו עבורו.


קרדיט

רבים שוכחים זאת, אולם הדרישה להוסיף ולקבל קרדיט בעת השימוש במוצר הינה דרישה לגיטימית שעל מפתח האתר לעמוד עליה. בהתאם, על מפתח האתר להקפיד להצהיר, כי אף אם הוא ממחה או מעניק רישיון כלשהו בזכויות היוצרים ה"כלכליות", אין הוא עושה זאת בזכותו המוסרית, כהגדרת החוק.

תיעוד

ראוי שמפתח האתר ישמור לעצמו תיעוד נרחב ככל האפשר של דרישות הלקוח ושל הענותו להם. לעולם לא נדע מתי יהיה צורך בתיעוד זה ומתי יבוא הוא לעזרת המפתח.


סיכום
עיננו הרואות, כי גם בתחום זה, כבמרבית התחומים המקצועיים במהלך חיינו, עלינו לנקוט במשנה זהירות. קל וחומר כאשר פעמים רבות עניין לנו בעיסקה שהיא במרכז חיי העסק (בין אם אתה עסק המנסה להרחיב את חשיפתו ללקוחות, להגדיל את המכירות ולחזק את המותג, ובין אם המדובר בבעל מקצוע שהקמת אתרים היא עיסוקו). הסכמים כגון אלו מחייבים היכרות עם המאטריה המקצועית ועם הפרקטיקה, וניסוחם הקלוקל עלול לגרום לבעיות קשות בעתיד, עד כדי גזילת רכוש או זכויות שסברנו שנמצאים בבעלותנו, מבלי משים.
על כן מומלץ שהסכם שכזה ינוסח על ידי בעל מקצוע מיומן, השולט ברזי המקצוע ומכיר את הניואנסים והבעיות הגלומות בהסכמים שכאלו.

כאמור – זו רשימה חלקית של מספר נקודות עיקריות ואין בה כדי למצות את תוכן ההסכם.
אין להסתמך על רשימה זו כעל ייעוץ משפטי ובכל מקרה ספציפי יש לפנות לבעל מקצוע מומחה בתחום לייעוץ משפטי.
כותב הרשימה הינו מנהל משרד עורכי דין יורם ליכטנשטיין , והוא מומחה במשפט מסחרי, דיני קניין רוחני ואינטרנט.
http://www.y-law.co.il.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
טיפים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark