עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות בניה בנחלות - "עוד ארוכה הדרך" - ביטול החלטה 979
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - דיני מקרקעין במושבים - מינהל מקרקעי ישראל - מגזר חקלאי - החלטה 979 - נחלה חקלאית - חלקות א
 
עורך דין גד שטילמן

  מאת: עו"ד גד שטילמן
זכויות בניה בנחלות - "עוד ארוכה הדרך"
ביטול החלטה 979

מאת: עו"ד גד שטילמן


החלטה 979 של מינהל מקרקעי ישראל, אשר אפשרה תוספת של מגרשי מגורים ומבנים לשימוש לא חקלאי בחלקות א' של נחלות, בוטלה למעשה בחוות דעתו של היועמ"ש לממשלה.

החלטה 979 התקבלה במינהל לפני למעלה משנה אך לא יושמה נוכח הנחיתו של היועמ"ש לממשלה לשר האוצר שלא לחתום על החלטה ומאחר והוגשו מספר עתירות לבג"צ נגד ההחלטה.

יובהר, כי החלטה 979 אפשרה להוון 2.5 דונם מתוך חלקה א' של הנחלה בעלות היוון של 3.75% מערך הקרקע, וכן אפשרה תוספת יחידות מגורים ופיצול מגרשים בחלקה א' בעלות היוון נמוכה של 11% בלבד; כמו כן הכשירה ההחלטה בניה של 500 מ"ר לצרכי תעסוקה, קיט, מסחר וכיוצ"ב.

בחוות דעת ארוכה ומפורטת קבע היועץ המשפטי לממשלה כי אין החלטה זו עומדת באמות המידה שקבע ביהמ"ש העליון בבג"צ 244/00 (המוכרת כפרשת "הקשת המזרחית") לניהול קרקעות המדינה, בין היתר בשל היותה חורגת באופן מהותי מהמציאות הנורמטיבית הקיימת, ומהמלצות דו"ח מילגרום. כמו כן הוסיף וקבע שההשלכות התכנוניות של ההחלטה חורגות ממדיניות התכנון הארצית בהגדלת מספר יחידות המגורים בישובים כפריים באופן החורג מהחלטות אחרות של המינהל.

לגבי התוספת של שטחי תעסוקה בתוך הנחלות קבע היועמ"ש לממשלה שזו נוגדת את מדיניות המינהל לרכז שטחים לפעילות לא חקלאית באופן נפרד משטחי המגורים. לדעת היועמ"ש יישום ההחלטה יביא להפיכת הישובים החקלאיים לישובים רגילים בעלי נכסי נדל"ן סחירים הניתנים למכירה ולהשכרה תוך ניתוק הזיקה מהעיסוק החקלאי שאמור לאפיין אותם. הדבר יצור שאיבה של שטחי מסחר ותעסוקה מהעיר אל הכפר תוך יצירת תחרות בלתי הוגנת בשטחי המסחר והתעסוקה בערים.

יחד עם זאת הדגיש היועמ"ש כי קיימת הסכמה רחבה להעניק לחקלאיים זכויות חוזיות בבתי המגורים ולעגן את זכותם בהסכמי חכירה. בדברים אלה לא חידש היועץ דבר שכן ממילא החלטה מס' 1 והחלטה 823 של מינהל מקרקעי ישראל מאפשרות עיגון זכויות כאמור. כמו כן בחלק גדול מהישובים שהוקמו טרם קום המדינה קיימים חוזי חכירה ישירים של בעלי הנחלות מול המינהל.

היועמ"ש העביר ביקורת על האפשרות שזכויות הבניה בחלקות א' שבנחלות יהיו סחירות בשוק החופשי ללא זיקה לרצף דורות ולצרכי המשק החקלאי. כן העביר ביקורת על עלות דמי ההיוון הנמוכים שנקבעו בהחלטה 979 ביחס למגזר העירוני. לגבי הקיבוצים הוסיף היועץ והעיר כי בהחלטת המינהל "נעשתה מלאכה קלה של הסדר כללי, לא בשל הנעדר פירוט, והמותיר סימני שאלה רבים".

נוכח כל המקובץ לעיל קבע היועמ"ש כי שר האוצר לא רשאי לחתום על החלטה 979 ובכך הביא לביטולה. המלצת היועץ היתה להקים צוות מקצועי בין - משרדי לבדיקת הנושא וגיבוש המלצות. בשלב ראשון יובאו המלצות לעניין הסדרת זכויות החקלאים בחלקת המגורים ובשלב השני יובאו המלצות לבדיקת יתרת הנושאים שמטפלת בהם ההחלטה הנ"ל.

החלטה זו התקבלה בקורת רוח מצד המתנגדים לה ובעיקר ראשי הערים שחששו מתחרות באזורי התעשייה והמסחר העירוניים.

דומני כי הבעיה המרכזית בהחלטה 979 שהיא היתה בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת". ריכוז של מספר נושאים שנויים במחלוקת (עלות ההיוון, פיצול מגרשים ואישור שטחים מבונים לפעילות לא חקלאית) בהחלטה אחת מושך ביקורת קשה. אילו היו מתקבלות החלטות נפרדות בכל אחד מהנושאים הנ"ל שסביר שחלקן היו מקבלות אישור למימושן.

לדעת הח"מ ההחלטה על היוון זכויות בחלקה א' בהתאמה לשיעור ההיוון במגזר העירוני (5.5%) לא היתה ניתנת לערעור, כמו כן, תוספת מגרש מגורים אחד לכל נחלה, על בסיס עלות היוון ריאלית היתה מאושרת חרף האווירה הציבורית והמשפטית הקיימת היום. נראה בעינינו כי ממילא אלו יהיו גם המלצות הועדה שהוקמה.

לא נותר אלא להמתין עד לקבלת המלצות הועדה והחלטות המינהל שיתקבלו בעקבותיה, אם כי, קיים חשש שיחלוף זמן רב עד שניתן יהיה ליישם כל החלטה בנושא זה נוכח החשש שיהיו מתנגדים משני הצדדים שיבקשו להעביר סוגיה זו במבחן בג"צ.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
טיפים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark