עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סיכול חוזה עבודה
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - הסכמי עבודה - דיני חוזים - סיכול חוזה - נבצרות - מחלת עובד - השבה - פיצוי - יחסי עובד מעביד - יחסי עבודה - הגנת הסיכול
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
חוזים
יחסי עובד מעביד
סיכול חוזה עבודה
מאת: עו"ד גיא  הרשקוביץ

בסדרת מאמרים הבאה אסקור את משמעות סיכול חוזה במסגרת דיני העבודה וכיצד הוא משפיע על זכויות הצדדים ביחסי העבודה ביניהם.

כמו בכל הסכם עבודה, בין אם מדובר בהסכם עבודה לתקופה קצובה ובן אם מדובר בהסכם עבודה לתקופה לא קצובה קיימת האפשרות שיתרחשו מאורעות בלתי צפויים שישפיעו על המשך קיום ההסכם.

מאורעות בלתי צפויים יכולים להיות מאורעות פוליטיים, כלכליים או חברתיים ולעיתים אף אירועים קונקרטיים, כמו לדוגמא, מחלה של עובד או של מעסיק, פשיטת רגל של בעל עסק וכד'.

לכל המאורעות הבלתי צפויים ישנו מכנה משותף אחד: מאורעות אלו לא היו צפויים בזמן כריתת חוזה העבודה בין המעביד לעובד ובהתקיימם הם מעניקים לצד המפר את אפשרות "הגנת הסיכול".

חשוב להבהיר, כי אין הכרח שחוזה העבודה יהא חוזה עבודה בכתב ודי בהתקיימם של יחסי עבודה(על פי הקריטריונים המתאימים) כדי שיתקיים חוזה עבודה.

במאמר זה אסקור מצב בו חוזה העבודה יכול שיסוכל עקב מצב רפואי של עובד.

במאמר הבא אסקור מצב בו חוזה העבודה יכול שיסוכל עקב מצב ביטחוני.

"הגנת הסיכול"

בזמן פרוץ "המאורע הבלתי צפוי" קיום הסכם העבודה מושעה, בין אם הוא מושעה על ידי המעסיק ובין אם הוא מושעה על ידי העובד.

השעיית הסכם העבודה, לכאורה מהווה הפרת הסכם העבודה אך במצב דברים בו מדובר במאורע בלתי צפוי, "הגנת הסיכול" פוטרת מאכיפתו של הסכם העבודה כמו גם פוטרת מפיצויי על הפרת  ההסכם.

יחד עם זאת, לבית הדין לעבודה יש סמכות לאזן, על פי שיקול דעתו, את עניינם של הצדדים בדרך של "השבה הדדית" ושל שיפוי הנפגע בהתאם לסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

חשוב להבהיר כי "הגנת הסיכול" תעמוד מקום בו הצדדים לא צפו מראש את סיום תוקפו של הסכם העבודה או מקום בו ביצועו של הסכם העבודה הפך לבלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מזה, שהצדדים התכוונו לו עם כריתתו.

במידה ואחד מהצדדים אשם בסיכול הסכם העבודה ו/או אחד מהצדדים "יזם" את הסיכול אזי הגנת הסיכול לא תעמוד לצד המפר שכן צריכים להתקיים אי צפיות הנסיבות המסכלות את הסכם העבודה והעדר היכולת לצפותן.

מחלת עובד כסיכול

ביסוד חוזה העבודה קיימת ההנחה שהעובד מסוגל לעמוד לרשות העבודה ולבצעה. משנוצר מצב שבו ברור, כי שלא באשמתו אין העובד מסוגל יותר לקיים את עיקר החוזה – יראו את החוזה כחוזה "שסוכל".
כעת נותר לבחון האם הנסיבות שעל פיהן סוכל החוזה בשלות ליישום כלל "הסיכול".

לא כל מקרה של מחלה מביא "לסיכול" החוזה ויש להביא בחשבון באיזה סוג חוזה עסקינן:

כך אין דינו של חוזה לתקופה קצובה כדין חוזה לתקופה בלתי קצובה, אין דינו של חוזה שיש בו זכות לחופשת מחלה כדין חוזה שאין בו זכות שאת, ובעיקר אין דין מחלה שעמה סיכוי להחלים, כדין מחלה שאין עמה סיכוי כזה.


יסוד הצמיתות, הינו יסוד מהותי בטענת הסיכול בהקשר לסיכול חוזה עבודה מפאת מחלה.

כך, למשל נקבע לא אחת כי כדי שיוכר חוזה העבודה כמסוכל, די בכך שהעובד אינו כשיר לצמיתות לעסוק בעבודה שאליה נשכר ואין צורך להוכיח שהעובד אינו מסוגל לשום עבודה.

מאידך גיסא, מאחר ובכל זאת מדובר בהפרה של חוזה העבודה, תהא הסיבה אשר תהא, יש לתת משקל לעיקרון תום הלב של הצד המפר. כך לדוגמא, עת עסקינן במעסיק גדול, שיש לו אפשרות סבירה להעסיק את העובד בתפקיד אחר המתאימה למגבלות הרפואיות שלו, בית הדין עלול שלא לקבל את טענת המעסיק לסיכול הסכם העבודה.

לעיתים יכול שיקרה מצב בו הסכם קיבוצי ייתן תשובות הולמות למצב בו עובד אינו מסוגל לעבודה מפאת מחלה ועל פי ההסכם הקיבוצי ישולמו לו דמי מחלה.

גם במצב בו הסכם קיבוצי אינו יחול על עובד שמפאת מחלתו אינו יכול לעבוד, יחול חוק דמי מחלה ועל פי התנאים בו ישולמו לעובד דמי מחלה על תקופת היעדרותו מהעבודה(חופשת מחלה). התשלום על תקופה זו הינו מוגבל על פי הקבוע בחוק.

מועד הסיכול

במועד בו תמה זכותו של העובד לחופשת מחלה נכנס לתוקף "סיכול" חוזה העבודה.

לעיתים אף הודעה בתוקף למפרע על סיכול חוזה העבודה בשל מצב בריאותי, תהווה המועד לסיכול חוזה העבודה שכן בירור מצב הרפואי של העובד עשוי להתקיים זמן מה על מנת להגיע למסקנה כי אכן העובד אינו מסוגל לעבוד באופן קבוע. בירור שכזה יכול ויביא למסקנה,כי בדיעבד נוצרו התנאים לאי יכולתו של העובד לבצע עבודתו ולמעשה להביא לסיכול חוזה העבודה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark